Culte şi educație

Învăţământ
În comuna Poşta Cîlnău funcţionează 9 unităţi de învăţământ (4 grădiniţe cu program normal, 5 şcoli cu clasele I – VIII) care îşi desfăşoară activitatea în clădiri proprii, corespunzătoare din punct de vedere funcţional şi sunt au dispunere unitară pe întreg teritoriul comunei.
În reţeaua de unităţi şcolare din comuna Poșta Cîlnău îşi desfăşoară activitatea cadre didactice de specialitate, fapt ce da posibilitatea copiilor de la vârstă preşcolară până la nivelul învăţământului profesional să urmeze forma de învăţământ corespunzătoare vârstei.

Cultură
În comuna Poşta Cîlnău există 2 cămine culturale (Poşta Cîlnău, Sudiţi) şi 2 săli de festivităţi.
Reabilitarea şi modernizarea căminului cultural din comună se va face în perioadă 2007-2013, fiind un proiect prioritar.
Creştinismul, în aceste vechi meleaguri Poşta Cîlnău de pe este tot atât de vechi ca cel de la sud şi nord de Dunăre şi din Dacia. Căile de pătrundere şi răspândire ale creştinismului primar în Dacia sunt şi cele care au adus credinţa creştină în zonă Poşta Cîlnău. Spiritualitatea creştin-ortodoxă din comună este reprezentată prin 6 parohii.

Comments are closed.