Hotărâri de consiliu

TitluDescriereData
HCL 37/2020privind: aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii-SA pentru proiectul integrat finanțat prin Masura 7.2 al comunei Poșta Câlnău, proiect intitulat „MODERIZARE DRUMURI COMUNALE ÎN COMUNA POSTA CILNAU, JUDETUL BUZAU”2020/10/15
HCL 36/2020privind adoptarea bugetului local rectificat IX pe anul 20202020/10/15
HCL 35/2020privind modificarea  HCL nr.32/14.08.2020 privind    implementarea proiectului  „Înființare  distribuție  gaze  naturale în comuna Poșta Câlnău, județul Buzău”2020/08/26
HCL 34/2020privind aprobarea  bugetului  rectificat nr.IX pe anul 2020.2020/08/26
HCL 33/2020privind aprobarea bugetului rectificat nr.VIII pe anul 20202020/08/14
HCL 32/2020privind implementarea proiectului „ÎNFIINȚARE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA POȘTA CÂLNĂU, JUDEȚUL BUZĂU”2020/08/14
HCL 31/2020privind aprobarea contului de executie pe trimestrul I si II pe anul 20202020/07/10
HCL 30/2020pentru aprobarea raportului privind activitatea desfășurată de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestru I al anului 20202020/07/10
HCL 29/2020privind acordarea unor facilități fiscale având în vedere prevederile O.U.G. nr. 69 din 14 mai 20202020/07/10
HCL 28/2020privind stabilirea unor suprafețe de teren, în vederea depozitării temporare a deşeurilor inerte rezultate din activităţi de construcţii și demolări de pe raza UAT Poșta Câlnău2020/07/10
HCL 27/2020privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip – „Construire baza sportiva TIP 1, sat Potârnichești, comuna Poșta Câlnău,T78, P849, județul Buzău ”2020/07/10
HCL 26/2020privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Poșta Câlnău, judetul Buzău2020/07/10
HCL 25/2020privind adoptarea bugetului local rectificat VII pe anul 20202020/07/10
HCL 24/2020privind alegerea președintelui de ședință pentruședințele consiliului local al comunei Poșta Câlnău din lunile iulie, august și septembrie 2020.2020/06/12
HCL 23/2020pentru aprobarea Regulamentului privind măsuri edilitar-gospodăreşti, administrarea fondului locativ public şi privat şi alte măsuri pentru asigurarea ordinii şi curăţeniei în comuna Poșta Câlnău, județul Buzău2020/06/12
HCL 22/2020privind adoptarea bugetului local rectificat IV pe anul 20202020/06/12
HCL 21/2020privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care comuna Poșta Câlnăueste membru asociat2020/05/13
HCL 20/2020privind adoptarea bugetului local rectificat III pe anul 20202020/05/13
HCL 19/2020rivind aprobarea alocării unor sume necesare sprijinirii unităților de învățământ pentru completarea dotării cu echipamente informatice și pentru conectarea la internet (tablete) în funcție de nevoile identificate de directorul unităților școlare situate pe raza U.A.T. Poșta Câlnău .2020/05/13
HCL 18/2020privind aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciului public de alimentare cu apă şi serviciului public de salubrizare ale comunei Poşta Câlnău, judeţul Buzău, de către operatorii serviciilor publice„SERVICIUL APA CANALIZARE POŞTA-CÂLNĂU ” şi „SERVICIUL SALUBRIZARE POŞTA-CÂLNĂU”2020/05/13
HCL 17/2020privind adoptarea bugetului local rectificat II pe anul 20202020/04/28
HCL 16/2020privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2021 cu rata inflației de 3,8%2020/04/28
HCL 15/2020privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Constantin Ivănescu” comuna Poșta Câlnău, pentru luna FEBRUARIE 20202020/04/28
HCL 14/2020privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Poșta Câlnău2020/04/28
HCL 13/2020privind aprobarea contului de executie pe anul 20192020/02/19
HCL 12/2020privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Constantin Ivănescu” comuna Poșta Câlnău, pentru luna decembrie 20192020/02/19
HCL 11/2020privind modificarea HCL nr. 5/30.01.2020 privind aprobarea Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern2020/02/19
HCL 10/2020privind modificarea HCL nr.4/2020 pentru aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate și finanțate din bugetul local al comunei Poșta Câlnău pentru anul 20202020/02/19
HCL 9/2020privind adoptarea bugetului local initial pe anul 20202020/02/19
HCL 8/2020privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Constantin Ivănescu” comuna Poșta Câlnău, pentru luna decembrie 20192020/01/30
HCL 7/2020privind alegerea președintelui de ședintă pentru lunile februarie, martie, aprilie 20202020/01/30
HCL 6/2020privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Compartimentului de Asistență Medicală Comunitară la nivelul comunei Poșta Câlnău, judetul Buzau și aprobarea Planului anual privind asistența medicală comunitară pentru anul 20202020/01/30
HCL 5/2020privind aprobarea Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern2020/01/30
HCL 4/2020pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate și finanțate din bugetul local al comunei Poșta Câlnău pentru anul 20202020/01/30
HCL 3/2020privind infiintarea „SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA “ TIP V1 pentru intervenţia în situaţii de urgenţă2020/01/10
HCL 2/2020pentru aprobarea raportului privind activitatea desfășurată de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestru II al anului 20192020/01/10
HCL 1/2020privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ,, Administrație” din aparatul de specialitate al primarului și din Serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local2020/01/10

Arhiva Hotărâri ale Consiliului local al comunei Poșta Câlnău 2010 – 2019

Comments are closed.