Dispozitia 104/2024

privind   desemnarea personalului  tehnic  auxiliar în vederea participării la efectuarea  operațiunilor  generate de  activitatea Biroului Electoral de  Circumscripție nr.59 comuna Poșta Câlnău 

Dispozitia 103/2024

privind  constituirea  comisiei de evaluare a ofertelor  depuse  pentru închirierea prin licitație  publică a suprafețelor  disponibile de pajiști aflate în proprietatea privată a comunei  Poșta Câlnău, județul Buzău.