Dispozitia 135/2023

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de lucrări pentru obiectivul de investiții „Extindere sistem alimentare cu apa și înființare sistem de canalizare în comuna Poșta Câlnău, județul Buzău – Etapa I în cadrul Programului Național de investiții „Anghel Saligny”.

Bookmark the permalink.
Inapoi