Anunțuri publice

Anunt - Ajutor incalzire locuinte sezonul rece noiembrie 2020 - martie 2021

2020-10-14 20:32:23


Delimitarea si numerotarea sectiilor de votare la nivelul comunei Posta Calnau, jud. Buzau pentru alegerile din 27.09.2020

2020-09-12 17:05:50


Anunt - Beneficiari sprijin educational pentru elevii defavorizati

2020-09-02 22:20:53

Instiintare - Amnistie fiscala conform OUG nr. 69 din 14.05.2020

2020-07-13 15:17:00

Actualizarea modelului declarației pe proprie răspundere

2020-03-26 21:41:00
Vă semnalăm actualizarea MODELULUI declarației pe proprie răspundere, accesibil pe pagina https://stirioficiale.ro/, care a fost simplificat în privința datelor care necesită a fi completate.

Masuril necesare de efectuat ca urmare a aparitiei noului coronavirus COVID-19

2020-03-24 18:28:00

MODELUL declarației pe proprie răspundere referitoare la circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, conform Ordonanței Militare nr. 2 din 21.03.2020

2020-03-23 08:45:00

Vă transmitem MODELUL declarației pe proprie răspundere referitoare la circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, conform Ordonanței Militare nr. 2 din 21.03.2020.


Componența Comitetului Local pentru Situații de Urgență  constituit  la nivelul comunei Poșta Câlnău, județul Buzău

2020-03-17 18:36:00

Informare populatie cu privire la CORONAVIRUS

2020-02-27 18:02:00

Decizia nr. 4/20.03.2019 a ANAF BUZAU

2019-03-29 15:05:51

privind repartizarea, pe UAT-uri, pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2022, a sumelor defalcate din TVA  pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor sectoarelor și Municipiului București


Decizia nr. 3/19.03.2019 a ANAF BUZAU

2019-03-29 15:02:52

privind repartizarea, pe UAT-uri, pentru anii 2020-2022, a sumelor defalcate din TVA și din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale


Informare privind modificarile intervenite in activitatea de eliberare a apostilei

2019-03-01 20:58:01

Începând cu data de 16 februarie 2019 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/1191 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulații a cetățenilor prin simplificarea cerințelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012.

Mai multe detalii la adresa - https://bz.prefectura.mai.gov.ro


SOLVIT - Soluții la probleme legate de drepturile dvs. europene

2017-11-24 18:31:50
Sunteți cetățean al UE sau întreprindere cu sediul în UE și vă confruntați cu obstacole în alt stat membru, cauzate de faptul că o autoritate publică nu se conformează legislației europene?

Comments are closed.