Acte administrative emise de primar

TitluDescriereData
Dispozitia 44/2024privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziție prin norme proprii pentru achiziția de servicii sociale specifice prevăzute în Anexa 2 la legea 98/20242024/02/05
Dispozitia 43/2024privind încetarea dreptului la stimulent educațional sub formă de tichet social pentru titularul Stan gabriela Cătălina.2024/02/05
Dispozitia 42/2024privind încetarea dreptului la stimulent educațional sub formă de tichet social pentru titularul Lica Gabriela Denisa.2024/02/05
Dispozitia 41/2024privind încetarea dreptului la stimulent educațional sub formă de tichet social pentru titularul Socol Sandu Florinel.2024/02/05
Dispozitia 40/2024privind Convocare Consiliu Local în ședință ordinară.2024/02/05
Dispozitia 39/2024privind respingerea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru 20 titulari.2024/01/31
Dispozitia 38/2024privind arobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru 66 titulari..2024/01/31
Dispozitia 37/2024privind încadrare asistent personal pentru persoana cu handicap grav Drăghici Simona Viorica.2024/01/31
Dispozitia 36/2024privind încetarea Contractului de muncă asistent personal pentru persoana cu handicap grav Drăghici Simona Viorica.2024/01/31
Dispozitia 35/2024privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru adultul cu handicap grav cu asistent personal Scarlat Doina2024/01/31
Dispozitia 34/2024privind convocarea Consiliului Local în sedință extraordinara de îndată2024/01/30
Dispozitia 33/2024privind stabilirea începând cu data de 01.01.2024 cuantum indemniție pentru persoană cu handicap grav2024/01/23
Dispozitia 32/2024privind stabilirea începând cu data de 01.01.2024 salariu asistent medical comunitar Dincă Maria Elena2024/01/22
Dispozitia 31/2024privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru minorul cu handicap grav cu asistent personal Lezzi Cosimo Damiano.2024/01/22
Dispozitia 30/2024privind stabilirea dreptului ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne,combustibili solizi/20242024/01/22
Dispozitia 29/2024privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de lucrări pentru obiectivul de investiții „Extindere sistem alimentare cu apă și inființare sistem de canalizare în comuna Poșta Câlnău-Etapa II în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” .2024/01/19
Dispozitia 28/2024privind convocarea Consiliului Local în sedință ordinară2024/01/19
Dispozitia 27/2024privind stabilirea începând cu data de 01.01.2024 salariu asistent personal Cîlțea Aurelia Georgiana2024/01/15
Dispozitia 26/2024privind stabilirea începând cu data de 01.01.2024 salariu asistent personal Lazăr Nicoleta2024/01/15
Dispozitia 25/2024privind stabilirea începând cu data de 01.01.2024 salariu asistent personal Stanciu Maria2024/01/15
Dispozitia 24/2024privind stabilirea începând cu data de 01.01.2024 salariu asistent personal Toader Cornel2024/01/15
Dispozitia 23/2024privind stabilirea începând cu data de 01.01.2024 salariu asistent personal Teodorescu Ramona Ionela2024/01/15
Dispozitia 22/2024privind stabilirea începând cu data de 01.01.2024 salariu asistent personal Oprea Vasilica2024/01/15
Dispozitia 21/2024privind stabilirea începând cu data de 01.01.2024 salariu asistent personal Mihai Liliana2024/01/15
Dispozitia 20/2024privind stabilirea începând cu data de 01.01.2024 salariu asistent personal Mihai Filofteia2024/01/15
Dispozitia 19/2024privind stabilirea începând cu data de 01.01.2024 salariu asistent personal Marinescu Maria2024/01/15
Dispozitia 18/2024privind stabilirea începând cu data de 01.01.2024 salariu asistent personal Gherase Alina Stanca2024/01/15
Dispozitia 17/2024privind stabilirea începând cu data de 01.01.2024 salariu asistent personal Fieraru Viorica2024/01/15
Dispozitia 16/2024privind stabilirea începând cu data de 01.01.2024 salariu asistent personal Duran Anișoara2024/01/15
Dispozitia 15/2024privind stabilirea începând cu data de 01.01.2024 salariu asistent personal Drăghici Simona Viorica2024/01/15
Dispozitia 14/2024privind stabilirea începând cu data de 01.01.2024 salariu asistent personal Dobre Violeta2024/01/15
Dispozitia 13/2024privind stabilirea începând cu data de 01.01.2024 salariu asistent personal Colfesu Ana Maria2024/01/15
Dispozitia 12/2024privind stabilirea începând cu data de 01.01.2024 salariu asistent personal Chiagă Georgeta2024/01/15
Dispozitia 11/2024privind stabilirea începând cu data de 01.01.2024 salariu asistent personal Cercel Lucia Mariana2024/01/15
Dispozitia 10/2024privind stabilirea începând cu data de 01.01.2024 salariu asistent personal Călin Daniela Cristina2024/01/15
Dispozitia 9/2024privind stabilirea începând cu data de 01.01.2024 salariu asistent personal Barbu Marian2024/01/15
Dispozitia 8/2024privind stabilirea începând cu data de 01.01.2024 salariu asistent personal Bălan Veronica Ionela2024/01/15
Dispozitia 7/2024privind stabilirea începând cu data de 01.01.2024 salariu asistent personal Brătuc Mariana2024/01/15
Dispozitia 6/2024pentru stabilirea modalității tranzitorii de aplicare a actelor administrative anterioare privind individualizarea indemnizațiilor pentru demnitari, precum și a salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi contractuale din începând cu 1 ianuarie 20242024/01/12
Dispozitia 5/2024privind constituirea Comisiei speciale penttru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunei Poșta Câlnău, județul Buzău2024/01/11
Dispozitia 4/3024angajare asistent personal pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal Barlaboi Roxana Valeria2024/01/11
Dispozitia 3/2024încetare contract de muncă Barlaboi Valeria Roxana2024/01/11
Dispozitia 2/2024privind aciperirea definitivă di exedentul bugetului local alcomunei Poșta Câlnău a deficitului secțiunii de dezvoltare pentru anul 2023.2024/01/09
Dispozitia 1/2024privind Convocare Consiliu Local în ședință extraordinară.2024/01/08
Dispozitia 318/2023privind acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă doamnei Frîncu Maria Mădălina ,inspector asistent.2023/12/29
Dispozitia 317/2023privind constituirea comisiei locale de inventariere a patrimoniului comunei Poșta Câlnău pentru anul 20232023/12/29
Dispozitia 316/2023privind acordărei indemnizației de însoțitor adultului cu handicap grav Rusu Maria2023/12/29
Dispozitia 315/2023privind încetarea acordării și plății indemnizației de însoțitor adultului cu handicap grav Constantin Victor2023/12/29
Dispozitia 314/2023privind încetarea ajutorului social și alocației pentru susținerea familiei, persoanelor și familiilor beneficiare de pe raza comunei Poșta Câlnău, județul Buzău2023/12/29
Dispozitia 313/2023privind  aprobarea ajutorului pentru încălzirea  locuinței decembrie 2023-martie 20242023/12/22
Dispozitia 312/2023privind  delegarea exercitării atribuțiilor de stare civilă2023/12/22
Dispozitia 311/2023privind reîncadrare Cazan Gheorghe2023/12/14
Dispozitia 310/2023privind încetarea contractului de muncă prin pensionare  Cazan Gheorghe2023/12/14
Dispozitia 309/2023privind convocarea Consiliului Local în sedință ordinară2023/12/12
Dispozitia 308/2023privind convocarea Consiliului Local în sedință extraordinară2023/12/05
Dispozitia 307/2023numire echipă de proiect „ Centrală electrică fotovoltaică pentru autoconsum”2023/11/29
Dispozitia 306/2023privind delegare atribuții Șef SVSU2023/11/29
Dispozitia 305/2023privind modificare ASF Tătaru Ștefania2023/11/29
Dispozitia 304/2023privind suspendare ASF Petru Nicolae Marius2023/11/29
Dispozitia 303/2023privind modificare ASF Cîlțea Georgel2023/11/29
Dispozitia 302/2023privind modificare ASF Cilibiu Petrică2023/11/29
Dispozitia 301/2023privind modificare ASF Berechet Dumitru2023/11/29
Dispozitia 300/2023privind modificare ASF Anghel Costel2023/11/29
Dispozitia 299/2023privind încetare contract de muncă Bordei Lucian2023/11/29
Dispozitia 298/2023privind numirea echipei de implementare a proiectului „ Dezvoltarea unui serviciu de educație timpurie complementar în comuna Poșta Câlnău, județul Buzău”.2023/11/27
Dispozitia 297/2023privind delegarea exercitării atribuțiilor de stare civilă.2023/11/27
Dispozitia 296/2023privind angajare asistent personal pentru persoană cu handicap grav Călin Daniela Cristina2023/11/24
Dispozitia 295/2023privind încetare contact de muncă Călin Daniela Cristina.2023/11/22
Dispozitia 294/2023privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței.2023/11/22
Dispozitia 293/2023privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară2023/11/20
Dispozitia 292/2023privind individualizarea indemnizațiilor pentru demnitari, precum și a salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Poșta Câlnău începând cu luna ianuarie 20242023/11/20
Dispozitia 291/2023privind convocarea Consiliului Local în ședință extraordinară2023/11/16
Dispozitia 290/2023privind desemnarea unui administrator local în cadrul microaplicației pentru gestionarea cererilor depuse în vederea acordării Venitului Minim de Incluziune la nivelul U.A.T. Poșta Câlnău2023/11/14
Dispozitia 289/2023privind încetare ASF Aur Ramona Grațiela2023/11/14
Dispozitia 288/2023privind constituire Comisie de selectionare a documentelor din arhivă la nivelul U.A.T. Poșta Câlnău2023/11/08
Dispozitia 287/2023privind convocarea Consiliului Local în ședință extraordinară2023/11/03
Dispozitia 286/2023privind acordare ASF Socol Viorel2023/10/30
Dispozitia 285/2023privind acordare ASF Voicilă Andreea Georgiana2023/10/30
Dispozitia 284/2023privind acordare ASF Durac Marieta2023/10/30
Dispozitia 283/2023privind încetare ASF Matei Leonard2023/10/30
Dispozitia 282/2023privind acordare VMG Nica Elena2023/10/30
Dispozitia 281/2023privind încetarea ajutorului social Bălan Nicu2023/10/30
Dispozitia 280/2023privind încetare ASF Dumitru Andreea2023/10/30
Dispozitia 279/2023privind încetarea ajutorului social familia Dumitru Andeea2023/10/30
Dispozitia 278/2023privind reluarea plății ajutorului social Șerban Dan2023/10/30
Dispozitia 277/2023privind reluarea plății ajutorului social Dumitrache Ionel2023/10/30
Dispozitia 276/2023privind reluarea plății ajutorului social Anghelescu Nicolae2023/10/30
Dispozitia 275/2023privind reluarea plății ajutorului social Bărdăhan Andrei2023/10/30
Dispozitia 274/2023privind acordare indemnizație pentru persoană cu handicap grav Vasilescu Nicolae Ion2023/10/30
Dispozitia 273/2023privind acordare indemnizație pentru persoană cu handicap grav Postelnicu Eric-Andrei2023/10/30
Dispozitia 272/2023privind angajare asistent personal pentru persoană cu handicap grav Colfescu Ana Maria2023/10/30
Dispozitia 271/2023privind încetare contract de muncă Colfescu Ana Maria2023/10/30
Dispozitia 270/2023privind încetare drept stimulent educațional Rînciog Gabriela2023/10/30
Dispozitia 269/2023privind acordare tichet educațional Socol Sandu Florinel2023/10/30
Dispozitia 268/2023privind promovare în clasă funționar public Gemănaru Nicoleta Alina2023/10/24
Dispozitia 267/2023privind promovare în clasă funționar public Vârlan Niculina2023/10/24
Dispozitia 266/2023privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară2023/10/23
Dispozitia 265/2023privind stabilire salariu Găman Alin2023/10/19
Dispozitia 264/2023privind stabilire salariu Belu Ionuț Adrian2023/10/19
Dispozitia 263/2023privind convocarea Consiliului Local în ședință extraordinară de îndată.2023/10/18
Dispozitia 262/2023privind stabilire cuantum indemnizație fixă pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal începând cu luna octombrie 2023.2023/10/10
Dispozitia 261/2023privind stabilire salariu asistent personal pentru persoană cu handicap grav Cîlțea Aurelia-Georgeta.2023/10/10
Dispozitia 260/2023privind stabilire salariu asistent personal pentru persoană cu handicap grav Lazăr Nicoleta2023/10/10
Dispozitia 259/2023privind stabilire salariu asistent personal pentru persoană cu handicap grav Stanciu Maria2023/10/10
Dispozitia 258/2023privind stabilire salariu asistent personal pentru persoană cu handicap grav Toader Cornel2023/10/10
Dispozitia 257/2023privind stabilire salariu asistent personal pentru persoană cu handicap grav Teodorescu Ramona2023/10/10
Dispozitia 256/2023privind stabilire salariu asistent personal pentru persoană cu handicap grav Oprea Vasilica2023/10/10
Dispozitia 255/2023privind stabilire salariu asistent personal pentru persoană cu handicap grav Mihai Filofeia2023/10/10
Dispozitia 254/2023privind stabilire salariu asistent personal pentru persoană cu handicap grav Marinescu Maria2023/10/10
Dispozitia 253/2023privind stabilire salariu asistent personal pentru persoană cu handicap grav Gherase Alina Stanca2023/10/10
Dispozitia 252/2023privind stabilire salariu asistent personal pentru persoană cu handicap grav Fieraru Viorica2023/10/10
Dispozitia 251/2023privind stabilire salariu asistent personal pentru persoană cu handicap grav Duran Anișoara2023/10/10
Dispozitia 250/2023privind stabilire salariu asistent personal pentru persoană cu handicap grav Drăghici Simona Viorica2023/10/10
Dispozitia 249/2023privind stabilire salariu asistent personal pentru persoană cu handicap grav Dobre Violeta2023/10/10
Dispozitia 248/2023privind stabilire salariu asistent personal pentru persoană cu handicap grav Colfescu Ana Maria2023/10/10
Dispozitia 247/2023privind stabilire salariu asistent personal pentru persoană cu handicap grav Chiagă Georgeta2023/10/10
Dispozitia 246/2023privind stabilire salariu asistent personal pentru persoană cu handicap grav Cercel Lucia Mariana2023/10/10
Dispozitia 245/2023privind stabilire salariu asistent personal pentru persoană cu handicap grav Călin Florentina Ioana2023/10/10
Dispozitia 244/2023privind stabilire salariu asistent personal pentru persoană cu handicap grav Barbu Mariana2023/10/10
Dispozitia 243/2023privind stabilire salariu asistent personal pentru persoană cu handicap grav Barlaboi Valeria Roxana2023/10/10
Dispozitia 242/2023privind stabilire salariu asistent personal pentru persoană cu handicap grav Bălan Veronica Ionela2023/10/10
Dispozitia 241/2023privind stabilire salariu asistent personal pentru persoană cu handicap grav Brătuc Mariana2023/10/10
Dispozitia 240/2023privind desemnare persoană responsabilă în Comisia de Constatare și avizare tăierii nucilor care fac parte din categoria pomilor răzleți la nivelul U.A.T,2023/10/10
Dispozitia 239/2023privind acordare tichete grădiniță sezon 2023-2024.2023/10/04
Dispozitia 238/2023privind constiturea Comisiei de concurs promovare în clasă funcții publice2023/09/29
Dispozitia 237/2023încetare ASF Cosma Vasile2023/09/29
Dispozitia 236/2023încetare ASF Rînciog Gabriela2023/09/29
Dispozitia 235/2023încetare ASF Duran Liviu2023/09/29
Dispozitia 234/2023modificare ASF Mușat Mihaela Violeta2023/09/29
Dispozitia 233/2023încetare ASF Fischer Vasile2023/09/29
Dispozitia 232/2023acordare ASF Dedu Carmen2023/09/29
Dispozitia 231/2023acordare ASF Cîlțea Mădălina2023/09/29
Dispozitia 230/2023modificare VMG Cîlțea Georgel.2023/09/29
Dispozitia 229/2023suspendare VMG Șerban Dan.2023/09/29
Dispozitia 228/2023suspendare VMG Bărdăhan Andrei.2023/09/29
Dispozitia 227/2023suspendare VMG Anghelescu Nicolae.2023/09/29
Dispozitia 226/2023privind încetare VMG Potârniche Maria.2023/09/29
Dispozitia 225/2023suspendare VMG Dumitrache Ionel.2023/09/29
Dispozitia 224/2023încetare plată indemnizație fixă pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal Dragomirescu Maria Elena.2023/09/29
Dispozitia 223/2023privind angajare Mihai Liliana, asistent personal pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal.2023/09/29
Dispozitia 222/2023aprobare plată indemnizație fixă pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal Toader Nicolae.2023/09/29
Dispozitia 221/2023aprobare plată indemnizație fixă pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal Cioarbă David Mihail.2023/09/29
Dispozitia 220/2023aprobare plată indemnizație fixă pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal Pușcă Petru Octavian.2023/09/29
Dispozitia 219/2023aprobare plată indemnizație fixă pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal Puzdere Viorica,2023/09/29
Dispozitia 218/2023aprobare plată indemnizație fixă pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal Constantin Victor.2023/09/29
Dispozitia 217/2023aprobare plată indemnizație fixă pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal Fieraru Antonia Maria.2023/09/29
Dispozitia 216/2023aprobare plată indemnizație fixă pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal Șerban Gheorghe.2023/09/29
Dispozitia 215/2023privind stabilire salariu asistent medical comunitar.2023/09/21
Dispozitia 214/2023privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară2023/09/20
Dispozitia 213/2023privind angajare Stanciu Maria, asistent personal pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal2023/09/19
Dispozitia 212/2023privind încetare Contract de muncă Stanciu Maria2023/09/19
Dispozitia 211/2023privind încetare supliment ajutor încălzire locuință Manolescu Iancu2023/09/19
Dispozitia 210/2023privind încetare supliment ajutor încălzire locuință Chiagă Ioan2023/09/19
Dispozitia 209/2023privind încetareVMG Cîlțea Mădălina2023/09/19
Dispozitia 208/2023privind încetare Contract de muncă Oprea Oana Daniela2023/09/19
Dispozitia 207/2023privind desemnare persoană responsabilă pentru urmărirea și îndeplinirea obligațiilor legale privind gestionarea deșeurilor2023/09/14
Dispozitia 206/2023privind încetare Contract de muncă Ionescu Silvia Cătălina2023/09/14
Dispozitia 205/2023privind încetarea plată indemnizație persoană cu handicap grad cu asistent personal Iștoc Gabriel2023/09/11
Dispozitia 204/2023privind încetare Contract de muncă Mihai Liliana2023/09/08
Dispozitia 203/2023privind modificare VMG Cilibiu Marian2023/08/31
Dispozitia 202/2023privind încetare VMG Drîmboceanu Elena2023/08/31
Dispozitia 201/2023privind încetare VMG Dumitrașcu Aurel2023/08/31
Dispozitia 200/2023privind modificare ASDF Aur Ramona Grațiela2023/08/31
Dispozitia 199/2023privind încetare ASF Dragomir Melania2023/08/31
Dispozitia 198/2023privind numirea doamnei Chelcan Elena Gabriela ca funcționar public de execuție definitiv, în funcția publică de Inspector, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului Stare Civilă2023/08/31
Dispozitia 197/2023privind angajare asistent personal pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal Oprea Oana Daniela2023/08/31
Dispozitia 196/2023privind acordarea îndemnizație pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal Enache Veta2023/08/28
Dispozitia 195/2023privind încetare Contract de muncă Oprea Oana Daniela2023/08/28
Dispozitia 194/2023privind acordarea îndemnizație pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal Toboșaru Gheorghe2023/08/28
Dispozitia 193/2023privind încetarea plată indemnizație persoană cu handicap grad cu asistent personal Crivăț Neacșa2023/08/28
Dispozitia 192/2023privind convocarea Consiliului Local în sedință extraordinară2023/08/22
Dispozitia 191/2023privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară2023/08/18
Dispozitia 190/2023privind delegare atribuții bibliotecar2023/08/17
Dispozitia 189/2023privind numirea unui curator pentru minorul Dincă Gabriel Cătălin2023/08/17
Dispozitia 188/2023privind încetare Contract de muncă Vulpașu Maria2023/08/09
Dispozitia 187/2023privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei Baciu Viorel Vasilică2023/07/31
Dispozitia 186/2023privind înceatrea dosarului de alocație pentru susținerea familiei Cîlțtea Vasile.2023/07/31
Dispozitia 185/2023privind acordarea îndemnizație pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal Durac Lia Maria2023/07/31
Dispozitia 184/2023privind angajare asistent personal pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal Cîlțea Aurelia Georgiana2023/07/31
Dispozitia 183/2023privind încetarea suplimentului pentru încălzirea locuinței Bălan Maria2023/07/31
Dispozitia 182/2023privind modificare cuamtum VMG Manole Niculai2023/07/31
Dispozitia 181/2023privind modificare cuamtum VMG Stan Marcela2023/07/31
Dispozitia 180/2023privind repunere în plată VMG Bărdăhan Andrei2023/07/31
Dispozitia 179/2023privind încetare plată dosar VMG Cîlțea Vasile2023/07/31
Dispozitia 178/2023privind repunere în plată VMG Șerban Dan2023/07/31
Dispozitia 177/2023privind încetarea plată indemnizație persoană cu handicap grad cu asistent personal Docuz Aurelia2023/07/31
Dispozitia 176/2023privind încetare VMG Crăciun Nicolae2023/07/24
Dispozitia 175/2023privind încetarea contractului de muncă Gonțescu Maria asistent personal pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal.2023/07/12
Dispozitia 174/2023privind încetarea indemnizației de însoțitor adultului cu handicap grav cu asistent personal Toader Dumitru.2023/07/11
Dispozitia 173/2023privind încetarea indemnizației de însoțitor adultului cu handicap grav cu asistent personal Cazan Aurica.2023/07/07
Dispozitia 172/2023privind încetarea indemnizației de însoțitor adultului cu handicap grav cu asistent personal Mîndruță Maria.2023/07/07
Dispozitia 171/2023privind încetarea indemnizației de însoțitor adultului cu handicap grav cu asistent personal Andrei Nicolae.2023/07/04
Dispozitia 170/2023privind convocarea Consiliului Local în sedință ordinară2023/07/04
Dispozitia 169/2023privind încetare dosar VMG Chiagă Ioan2023/06/30
Dispozitia 168/2023privind încetare dosar VMG Mihalcea Constantin2023/06/30
Dispozitia 167/2023privind încetare dosar ASF Grădinaru Laurențiu2023/06/30
Dispozitia 166/2023privind aprobare Liste distribuire produse POAD tranșa a VI a2023/06/23
Dispozitia 165/2023privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru minorul cu handicap grav cu asistent personal Călin Solis Anais Maria2023/06/23
Dispozitia 164/2023privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru minorul cu handicap grav cu asistent personal Horhocea Rareș Gabriel2023/06/23
Dispozitia 163/2023privind convocarea Consiliului Local în sedință ordinară2023/06/15
Dispozitia 162/2023privind desemnarea responsabilului pentru evaluarea incidentelor de integritate.2023/05/31
Dispozitia 161/2023privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei doamnei Bârsan Marina Luisia.2023/05/31
Dispozitia 160/2023privind acordarea alocației pentru susținerea familiei domnului Toader Ștefan2023/05/31
Dispozitia 159/2023privind acordarea alocației pentru susținerea familiei domnului Cosma Vasile2023/05/31
Dispozitia 158/2023privind acordarea alocației pentru susținerea familiei domnului Duran Liviu2023/05/31
Dispozitia 157/2023privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru minorul cu handicap grav cu asistent personal Burdan Ninel Florin2023/05/31
Dispozitia 156/2023privind suspendare VMG Drîmboceanu Elena2023/05/31
Dispozitia 155/2023privind suspendare VMG Șerban Dan2023/05/31
Dispozitia 154/2023privind suspendare VMG Bărdăhan Andrei2023/05/31
Dispozitia 153/2023privind modificare cuamtum VMG Manole Niculai2023/05/31
Dispozitia 152/2023privind convocarea Consiliului Local în sedință extraordinară de îndată2023/05/30
Dispozitia 151/2023privind convocarea Consiliului Local în sedință ordinară2023/05/23
Dispozitia 150/2023privind  încetarea dreptului  la ajutorul  pentru încălzirea  locuinței, acordat  familiilor sau persoanelor singure  din com. Poșta Câlnău, care utilizează pentru încălzirea  locuinței  combustibili solizi  sau petrolieri  doamnei  Radu  Floarea.2023/05/19
Dispozitia 149/2023privind  Convocare  Consiliului Local în ședință extraordinară de  îndată.2023/05/19
Dispozitia 148/2023 privind nominalizarea  operatorilor economici din rețeaua  comercială a comunei Poșta Câlnău, județul Buzău, care  vor distribui  produse raționalizate  către populație  la  mobilizare sau război.2023/05/12
Dispozitia 147/2023privind convocarea Consiliului Local în sedință extraordinara de îndată2023/05/11
Dispozitia 146/2023privind încetare indemnizației pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal Bocioc Ion.2023/05/02
Dispozitia 145/2023privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea inchirierii imobil-clădire în suprafață de 367 mp și teren aferent situat în intravilanul localității Sudiți, având număr cadastral 21442-C1, având destinația Cămin Cultural, bun aparținând domeniului de interes public al comunei Poșta Câlnău, județul Buzău,2023/04/28
Dispozitia 144/2023privind stabilire salariu David Tanța.2023/04/28
Dispozitia 143/2023privind stabilire salariu Enache Ana.2023/04/28
Dispozitia 142/2023privind stabilire salariu Simionescu Luciia.2023/04/28
Dispozitia 141/2023privind stabilire salariu Berbec Violeta.2023/04/28
Dispozitia 140/2023privind stabilire salariu Cîrciumaru Ana.2023/04/28
Dispozitia 139/2023privind încetarea dreptului la ajutorul social, conform Legii nr. 416/20232023/04/28
Dispozitia 138/2023privind încetarea dreptului la ajutorul social, conform Legii nr. 416/20232023/04/28
Dispozitia 137/2023privind moficare cuantum ajutor social, conform Legii nr. 416/20232023/04/28
Dispozitia 136/2023privind stabilirea dreptului la ajutorul social, conform Legii nr. 416/20232023/04/28
Dispozitia 135/2023privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de lucrări pentru obiectivul de investiții „Extindere sistem alimentare cu apa și înființare sistem de canalizare în comuna Poșta Câlnău, județul Buzău – Etapa I în cadrul Programului Național de investiții „Anghel Saligny”.2023/04/27
Dispozitia 134/2023privind încetarea acordării și plății indemnizației pentru persoană cu handicap grav Mihăilescu Stana.2023/04/27
Dispozitia 133/2023privind încetarea acordării și plății indemnizației pentru persoană cu handicap grav Sava Ileana.2023/04/27
Dispozitia 132/2023privind acordarea indemnizației pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal Crivăț Neacșa.2023/04/27
Dispozitia 131/2023privind acordarea indemnizației pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal Ispas Dumitru.2023/04/27
Dispozitia 130/2023privind acordarea indemnizației pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal Glonț Ancuța Mihaela.2023/04/27
Dispozitia 129/2023privind convocarea Consiliului Local în sedință extraordinara de îndată2023/04/24
Dispozitia 128/2023privind convocare Consiliu Local în ședință ordinară2023/04/20
Dispozitia 127/2023privind numire funcționar public definitiv Gemănaru Nicoleta Alina2023/04/12
Dispozitia 126/2023privind numire funcționar public definitiv Bîsceanu Constantin Adrian2023/04/12
Dispozitia 125/2023privind numire funcționar public definitiv Frîncu Maria Mădălina2023/04/12
Dispozitia 124/2023privind numire funcționar public definitiv Ionașcu Emilia Andreea2023/04/12
Dispozitia 123/2023privind numire funcționar public definitiv Muntenu Alexandra Georgiana2023/04/12
Dispozitia 122/2023privind constiture Comisie de verificare în teren a lucrărilor de investiții realizate de U.A.T. Poșta Câlnău2023/04/07
Dispozitia 121/2023privind întocmire ulteroară a actului de naștere privind pe Dobre Vasilica2023/04/04
Dispozitia 120/2023privind desemnare persoană responsabilă în domeniul activității de arhivare și păstrarea documentelor produse în compartimentele U.A.T.2023/03/31
Dispozitia 119/2023privind desemnare persoană responsabilă pentru protecția datelor cu caracter personal la nivel U.A.T.2023/03/31
Dispozitia 118/2023privind încetarea suplimentului pentru încălzire și energie electrică Crivăț Voica.2023/03/31
Dispozitia 117/2023privind acordarea indemnizației pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal Bărbunea Alexandru Constantin2023/03/31
Dispozitia 116/2023privind acordarea indemnizației pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal Iștoc Marcel Gabriel2023/03/31
Dispozitia 115/2023privind acordarea indemnizației pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal Avram Mihai Daniel2023/03/31
Dispozitia 114/2023privind acordarea ASF familai Dragomir Melania.2023/03/31
Dispozitia 113/2023privind încetarea ASF Ferariu Georgeta2023/03/31
Dispozitia 112/2023privind aprobare Plan de Servicii copil Lezzi Cosimo Damiano2023/03/30
Dispozitia 111/2023privind modificare ASF familia Berechet Dumitru2023/03/30
Dispozitia 110/2023privind Convocare Consiliu Local în ședință ordinară.2023/03/22
Dispozitia 109/2023privind modificarea cuantumului ajutorului social Dana Mădălin Auraș2023/03/21
Dispozitia 108/2023privind modificarea cuantumului ajutorului social Brîmboceanu Elena2023/03/21
Dispozitia 107/2023privind modificarea cuantumului ajutorului social Șerban Dan2023/03/21
Dispozitia 106/2023privind modificarea cuantumului ajutorului social Berechet Dumitru2023/03/20
Dispozitia 105/2023privind acordarea indemnizației pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal Stanciu Constantin.2023/03/20
Dispozitia 104/2023privind aprobarea dreptului la ajutorul social, conform Legii nr. 416/20232023/03/20
Dispozitia 103/2023privind încetarea suplimentului pentru încălzire și energie electrică Dragomir Nicolae2023/03/20
Dispozitia 102/2023privind încetarea suplimentului pentru încălzire și energie electrică Moise Ion2023/03/20
Dispozitia 101/2023privind încetarea suplimentului pentru încălzire și energie electrică Prundea Eugen2023/03/20
Dispozitia 100/2023privind încetarea raport de muncă funcționar Mîndruță Elena2023/03/16
Dispozitia 99/2023privind aprobare Plan de Servicii copil Stanciu Adrian Marian.2023/03/15
Dispozitia 98/2023privind suspendare contract de muncă pentru perioadă concediu creștere copil până la 2 ani, Dinu Andreea Georgiana2023/03/13
Dispozitia 97/2023privind modificarea valorii nominale lunare a stimulentului educațional sub formă de tichet social reprezentanților legali ai copiilor din familii defavorizate .2023/03/01
Dispozitia 96/2023privind stabilire persoanei beneficiare de la nivelul comunei Poșta Câlnău Stanciu Maria, care va beneficia de sprijinul material pe bază de tichetesociale pe suport electronic pentru nou născuți.2023/03/01
Dispozitia 95/2023privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei Stanciu Adrian.2023/02/28
Dispozitia 94/2023privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Van George Mădălin.2023/02/28
Dispozitia 93/2023privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Duran Liviu2023/02/28
Dispozitia 92/2023privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei doamnei Nastasiu Geanina.2023/02/28
Dispozitia 91/2023privind modificarea cuantumului ajutorului social și a numărului orelor de muncă pentru persoanele beneficiare de venit minim garantat de pe raza coimunei Poșta Câlnău, județul Buzău.2023/02/28
Dispozitia 90/2023privind aprobarea dreptului la ajutorul social, conform Legii nr. 416/20232023/02/28
Dispozitia 89/2023privind încetarea dreptului la ajutorul social, conform Legii nr. 416/20232023/02/28
Dispozitia 88/2023privind încetarea dreptului la ajutorul social, conform Legii nr. 416/20232023/02/28
Dispozitia 87/2023privind acordarea indemnizației pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal Anghel Gurgui Luca.2023/02/28
Dispozitia 86/2023privind acordarea indemnizației pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal Dăniță Vasile.2023/02/28
Dispozitia 85/2023privind acordarea indemnizației pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal Mihalcea Vasile.2023/02/28
Dispozitia 84/2023privind angajare asistet personal pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal Lazăr Nicoleta.2023/02/28
Dispozitia 83/2023privind încetarea plății indemnizației pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal Lazăr Marian Alin.2023/02/28
Dispozitia 82/2023privind încetarea acordării și plății indemnizașiei pentru persoană cu handicap grav Negoiță Niculina.2023/02/23
Dispozitia 81/2023privind numirea echipei de proiect pentru implementarea proiectului ”Renovarea energetică moderată a Școlii Primare din localitarea Sudiți și a Școlii Primare din localiatatea Zilișteanca , comuna Poșta Câlnău, județul Buzău.2023/02/21
Dispozitia 80/2023privind aprobare ajutor încălzire pentru lunile februarie-martie 2023 .2023/02/21
Dispozitia 79/2023privind suplimentare ordine zi ședință de consiliu.2023/02/20
Dispozitia 78/2023privind Convocare Consiliu Local în ședință ordinară.2023/02/17
Dispozitia 77/2023privind desemnarea persoanei responsabile cu monitorizarea situațiilor de pantouflage la nivelul U.A.T Poșta Câlnău.2023/02/07
Dispozitia 76/2023privind constituirea Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funției publice2023/02/07
Dispozitia 75/2023privind aprobarea Procedurilor Operaționale și de Sistem elaborate la nivelul U.A.T. poșta Câlnău, județul Buzău.2023/02/06
Dispozitia 74/2023privind aprobarea Codului de etică și conduită a funcționarilor publici și personalului contractual la nivelul Primăriei comunei Poșta Câlnău, județul Buzău2023/02/02
Dispozitia 73/2023privind desemnarea responsabilului cu accesul la informațiile de interes pubic șu pentru relația cu societatea civilă2023/02/02
Dispozitia 72/2023privind acordare VMG Bălan Nicu2023/01/31
Dispozitia 71/2023privind acordare VMG Moroianu Ion2023/01/31
Dispozitia 70/2023privind stabilire salariu Frîncu Maria Mădălina2023/01/31
Dispozitia 69/2023privind stabilire salariu Gaman Alin2023/01/31
Dispozitia 68/2023privind stabilire salariu Tudorache Constantin2023/01/31
Dispozitia 67/2023privind stabilire salariu Cazan Gheorghe2023/01/31
Dispozitia 66/2023privind stabilire salariu Necula Nicoleta2023/01/31
Dispozitia 65/2023privind stabilire salariu Mihai Lucian2023/01/31
Dispozitia 64/2023privind stabilire salariu Chiagă Ion2023/01/31
Dispozitia 63/2023privind stabilire salariu Rusu Vasile2023/01/31
Dispozitia 62/2023privind stabilire salariu Mihalcea Constantin2023/01/31
Dispozitia 61/2023privind stabilire salariu Plăiașu Mihai2023/01/31
Dispozitia 60/2023privind stabilire salariu Dinu Andreea Georgiana2023/01/31
Dispozitia 59/2023privind stabilire salariu Ivan Ștefania Roxana2023/01/31
Dispozitia 58/2023privind stabilire salariu David Tanța2023/01/31
Dispozitia 57/2023privind stabilire salariu Enache Ana2023/01/31
Dispozitia 56/2023privind stabilire salariu Mîndruță Elena2023/01/31
Dispozitia 55/2023privind stabilire salariu Simionescu Luciia2023/01/31
Dispozitia 54/2023privind stabilire salariu Berbec Violeta2023/01/31
Dispozitia 53/2023privind stabilire salariu Cîrciumaru Ana2023/01/31
Dispozitia 52/2023privind stabilire salariu Belu Iounuț Adrian2023/01/31
Dispozitia 51/2023privind stabilire salariu Chelcan Gabriela Elena2023/01/31
Dispozitia 50/2023privind stabilire salariu Munteanu Alexandra Georgiana2023/01/31
Dispozitia 49/2023privind stabilire salariu Ionașcu Emilia Andreea2023/01/31
Dispozitia 48/2023privind stabilire salariu Bîsceanu Constantin Adrian2023/01/31
Dispozitia 47/2023privind stabilire salariu Damian Mariana Roxana2023/01/31
Dispozitia 46/2023privind stabilire salariu Bratosin Nicoleta2023/01/31
Dispozitia 45/2023privind stabilire salariu Gemănaru Nicoleta Alina2023/01/31
Dispozitia 44/2023privind stabilire salariu Vârlan Niculina2023/01/31
Dispozitia 43/2023privind suspendare VMG Ivan Contantin2023/01/31
Dispozitia 42/2023privind suspendare VMG Matei Leonard2023/01/31
Dispozitia 41/2023privind încetare ASF Durac Marieta2023/01/31
Dispozitia 40/2023privind modificare ASF Mihălcescu Luminița2023/01/31
Dispozitia 39/2023privind încetare ASF Dragomir Melania2023/01/31
Dispozitia 38/2023privind acordare ASF Anghel Costel .2023/01/31
Dispozitia 37/2023privind încetare indemnizație pentru persoană cu handicap grav Poștovei Nicolae .2023/01/31
Dispozitia 36/2023privind acordare indemnizație fixă pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal Mihăilescu Stana.2023/01/31
Dispozitia 35/2023privind angajare asistet personal pentru persoană cu handicap grav Drăghici Simona Viorica .2023/01/31
Dispozitia 34/2023privind aprobare liste suplimentare distribuire pachete POAD lot.3 tranșa 5.2023/01/26
Dispozitia 33/2023privind acordare indemnizație fixă pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal Scarlat Doina2023/01/26
Dispozitia 32/2023privind acordare indemnizație fixă pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal Lezzi Cosimo Damiano.2023/01/26
Dispozitia 31/2023privind încetare contract de muncă Drăghici Simona Viorica.2023/01/26
Dispozitia 30/2023privind stabilirea dreptului pentru încălzirea locuinței cu lemne, combustibil solizi precum și a suplimentului de energie pentru familiile și persoanele singure care au depus cerere pentru perioada ianuarie 2023-martie 20232023/01/25
Proiect HCL 9/2023   privind utilizarea unor sume din excedentul anului precedent2023/01/19
Dispozitia 29/2023privind Convocare Consiliu Local în ședință ordinară.2023/01/19
Dispozitia 28/2023privind stabilire salariu asistet personal pentru persoană cu handicap grav Stanciu Maria .2023/01/17
Dispozitia 27/2023privind stabilire salariu asistet personal pentru persoană cu handicap grav Toader Cornel.2023/01/17
Dispozitia 26/2023privind stabilire salariu asistet personal pentru persoană cu handicap grav Teodorescu Ramona Ionela .2023/01/17
Dispozitia 25/2023privind stabilire salariu asistet personal pentru persoană cu handicap grav Oprea Oana Daniela.2023/01/17
Dispozitia 24/2023privind stabilire salariu asistet personal pentru persoană cu handicap grav Oprea Vasilica .2023/01/17
Dispozitia 23/2023privind stabilire salariu asistet personal pentru persoană cu handicap grav Mihai Liliana .2023/01/17
Dispozitia 22/2023privind stabilire salariu asistet personal pentru persoană cu handicap grav Mihai Filofteia .2023/01/17
Dispozitia 21/2023privind stabilire salariu asistet personal pentru persoană cu handicap grav Marinescu Maria.2023/01/17
Dispozitia 20/2023privind stabilire salariu asistet personal pentru persoană cu handicap grav Ionescu Cătălina Silvia.2023/01/17
Dispozitia 19/2023privind stabilire salariu asistet personal pentru persoană cu handicap grav Gonțescu Maria .2023/01/17
Dispozitia 18/2023privind stabilire salariu asistet personal pentru persoană cu handicap grav Gherase Alina Stanca .2023/01/17
Dispozitia 17/2023privind stabilire salariu asistet personal pentru persoană cu handicap grav Fieraru Viorica .2023/01/17
Dispozitia 16/2023privind stabilire salariu asistet personal pentru persoană cu handicap grav Drăghici Simona Viorica .2023/01/17
Dispozitia 15/2023privind stabilire salariu asistet personal pentru persoană cu handicap grav Dobre Violeta .2023/01/17
Dispozitia 14/2023privind stabilire salariu asistet personal pentru persoană cu handicap grav Colfescu Ana Maria.2023/01/17
Dispozitia 13/2023privind stabilire salariu asistet personal pentru persoană cu handicap grav Chiagă Georgeta .2023/01/17
Dispozitia 12/2023privind stabilire salariu asistet personal pentru persoană cu handicap grav Cercel Lucia Mariana.2023/01/17
Dispozitia 11/2023privind stabilire salariu asistet personal pentru persoană cu handicap grav Călin Daniela Cristina .2023/01/17
Dispozitia 10/2023privind stabilire salariu asistet personal pentru persoană cu handicap grav Bălan Veronica Ionela .2023/01/17
Dispozitia 9/2023privind stabilire salariu asistet personal pentru persoană cu handicap grav Barbu Mariana .2023/01/17
Dispozitia 8/2023privind stabilire salariu asistet personal pentru persoană cu handicap grav Brătuc Mariana.2023/01/17
Dispozitia 7/2023privind încadrarea pe post de consilier al Viceprimarului comunei Poșta Câlnău.2023/01/17
Dispozitia 6/2023privind angajare asistent personal pentru persoană cu handicap grav Barlaboi Valeria Roxana.2023/01/11
Dispozitia 5/2023privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Barlaboi Valeria Roxana .2023/01/11
Dispozitia 4/2023privind majorarea cuantumului indemnizațiilor lunare pentru persoanele cu handicap grav care necesită protecție specială , începând cu 01.ianuarie 2023.2023/01/11
Dispozitia 3/2023privind constituirea Unității Locale de Sprijin la nivelul unității administrativ -teritoriale comuna Poșta Câlnău, aflată în srtuctura Centrului local de combaterea a bolilor al județului Buzău.2023/01/10
Dispozitia 2/2023privind modificarea numărului de ore de muncă în folosul comunității pentru persoanele beneficiare de ajutor social.2023/01/06
Dispozitia 1/2023privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al comunei Poșta Câlnău a deficitului secțiunii de dezvoltare pentru pentru anul 2022.2023/01/06
Dispozitia 299/2022privind modificare cuantum ASF familia Stanciu Adrian2022/12/29
Dispozitia 298/2022privind încetarea ASF familia Chibăr Andreea Simona2022/12/29
Dispozitia 297/2022privind încetarea VMG persoană singură, Duran Emil Gheorghe2022/12/28
Dispozitia 296/2022privind încetare VMG persoană singură Cîlțea Liliana2022/12/28
Dispozitia 295/2022privind repunerea în plată VMG familia Matei Leonard2022/12/28
Dispozitia 294/2022privind încetarea îndemnizației pentru persoană cu handicap grav Bărburea Alexandru Constantin2022/12/28
Dispozitia 293/2022privind angajare asistent personal pentru persoană cu handicap grav Duran Anișoara2022/12/28
Dispozitia 292/2022privind încetare contract de muncă Duran Vasile2022/12/28
Dispozitia 291/2022privind încetarea VMG Bărdăhan Maria2022/12/28
Dispozitia 290/2022  privind aprobarea  ajutorului  pentru încălzirea  locuinței  și a suplimentului  pentru energie  electrică sezon  decembrie 2022- martie 2023.2022/12/22
Dispozitia 289/2022  privind încetarea dreptului la  indemnizația lunară  de însoțitor a minorului  Petrache Dominic Mario, persoană  cu handicap  grav  cu asistent personal.2022/12/22
Dispozitia 288/2022  privind privind constituirea comisiei  locale de inventariere a  patrimoniului  comunei Poșta Câlnău pentru anul 20222022/12/22
Dispozitia 287/2022 privind convocarea Consiliului Local în sedință extraordinara de îndată2022/12/20
Dispozitia 286/2022privind angajarea domnului Duran vasile asitent personal pentru persoană cu handicap grav2022/12/07
Dispozitia 285/2022privind încetarea contracului de muncă asistent personal Duran Vasile2022/12/07
Dispozitia 284/2022privind organizarea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică de produse< „Sisteme de dezinfectare spații cu Ozon gazos și Kituri de filtrat aerul” în cadrul Proiectului „Împreună la Școală”Cod SMIS 2014+149051>2022/12/06
Dispozitia 283/2022privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară2022/12/06
Dispozitia 282/2022privind încetare ASF Preda Adrian Georgian2022/11/29
Dispozitia 281/2022privind acordare ASF Dumitru Andrea2022/11/29
Dispozitia 280/2022privind acordare ASF Sava Georgiana2022/11/29
Dispozitia 279/2022privind acordare ASF Dumitrache Ionel2022/11/29
Dispozitia 278/2022privind acordare ASF Durac Marieta2022/11/29
Dispozitia 277/2022privind încetare ASF Dobre Mihai Cristian2022/11/29
Dispozitia 276/2022privind încetare ASF Vivu Maria2022/11/29
Dispozitia 275/2022privind suspendare VMG Ciurică Marian2022/11/29
Dispozitia 274/2022privind aprobare VMG Anghelescu Nicolae2022/11/29
Dispozitia 273/2022privind aprobare VMG Dumitru Andreea2022/11/29
Dispozitia 272/2022privind acordare indemnizație pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal Anghel David Ștefănuț.2022/11/28
Dispozitia 271/2022privind rectificare Certificat de naștere Oprea Vasile nr.4/17.01.1947.2022/11/22
Dispozitia 270/2022privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie electricăp sezon 2022-2023.2022/11/21
Dispozitia 269/2022privind acordare indemnizație  pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal  Moldoveanu Robert Leonard.2022/11/18
Dispozitia 268/2022privind acordare indemnizație  pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal Toader Dumitru2022/11/18
Dispozitia 267/2022privind încadrare  asistent personal pentru persoană cu handicap grav Dobre Violeta2022/11/17
Dispozitia 266/2022privind încetarea contract de muncă perioadă determinată Dobre Violeta2022/11/17
Dispozitia 265/2022privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară de îndată.2022/11/08
Dispozitia 264/2022privind acordare ASF familia Mircea Aureliana2022/10/31
Dispozitia 263/2022privind acordare ASF familia Bădulici Aurelia2022/10/31
Dispozitia 262/2022privind modificare cuantum ASF Necula Adriana Georgiana2022/10/31
Dispozitia 261/2022privind repunere în plată dosar VMG Ivan Constantin2022/10/31
Dispozitia 260/2022privind modificare VMG Șerban Dan2022/10/31
Dispozitia 259/2022privind încetare dosar VMG Mușat Constantin2022/10/31
Dispozitia 258/2022privind suspendarea plății VMG familia Matei Leonard2022/10/31
Dispozitia 257/2022privind încetare indemnizație pentru persoanăcu handicap grav Taifas Carerina2022/10/28
Dispozitia 256/2022privind încetare indemnizație pentru persoanăcu handicap grav Vrînceanu Silvia2022/10/28
Dispozitia 255/2022privind încadrare asistent personal pentru persoană cu handicap grav Colfescu Ana Maria2022/10/28
Dispozitia 254/2022privind încetare indemnizație pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal Pirpiriu Erik Nicolas2022/10/28
Dispozitia 253/2022privind acordare indemnizație pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal Panait Eliza Maria2022/10/28
Dispozitia 252/2022privind acordare indemnizație pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal Postelnicu Erik Andrei2022/10/28
Dispozitia 251/2022privind încadrare asistent personal pentru persoană cu handicap grav Fieraru Viorica2022/10/26
Dispozitia 250/2022privind încetarea contract de muncă Fieraru Viorica2022/10/26
Dispozitia 249/2022privind desemnarea persoanelor pentru efectuarea anchetelor sociale verificare date consumatori vulnerabili și prestații sociale VMG și ASF.2022/10/26
Dispozitia 248/2022privind actualizarea componenței Colectivului de Lucru și Aurtoritate Tutelată la nivelul U.A.T. Poșta Câlnău.2022/10/26
Dispozitia 247/2022privind convocarea Consiliului Local în ședință extraordinară de îndată.2022/10/26
Dispozitia 246/2022privind suplimentarea ordinii de zi a ședinței Consiliului Local convocată prin Dispoziția nr.245/2022.2022/10/24
Dispozitia 245/2022privind convocarea Consiliului Local în ședință odinară.2022/10/21
Dispozitia 244/2022privind convocarea Consiliului Local în ședință extraordinară.2022/10/17
Dispozitia 243/2022privind delegarea exercitării atribuțiilor de ofițer stare civilă în cadrul U.A.T.Poșta Câlnău.2022/10/11
Dispozitia 242/2022privind convocarea Consiliului Local în sedință extraordinara de îndată2022/10/11
Dispozitia 241/2022privind privind acordare tichet grădiniță Ghițulescu Amalia Maria2022/10/04
Dispozitia 240/2022privind privind acordare tichet grădiniță Dragomir Eric Andrei2022/10/04
Dispozitia 239/2022privind privind acordare tichet grădiniță Berechet Antonia Elena2022/10/04
Dispozitia 238/2022privind privind acordare tichet grădiniță Rusu Mario Ștefan2022/10/04
Dispozitia 237/2022privind privind acordare tichet grădiniță Duran Natalia Andreea2022/10/04
Dispozitia 236/2022privind privind acordare tichet grădiniță Mitrea Nicolas Gabriel2022/10/04
Dispozitia 235/2022privind privind acordare tichet grădiniță Stoica Eduard Gabriel2022/10/04
Dispozitia 234/2022privind privind acordare tichet grădiniță Stanciu Alexandra Natalia2022/10/04
Dispozitia 233/2022privind privind acordare tichet grădiniță Cîlțea Gina alina2022/10/04
Dispozitia 232/2022privind privind acordare tichet grădiniță Gheorghe Erika Andreea Daniela2022/10/04
Dispozitia 231/2022privind privind modificare ASF familia Vasile Nicolae2022/09/30
Dispozitia 230/2022privind privind acordare ASF familia Lica Gabriela Denisa2022/09/30
Dispozitia 229/2022privind privind acordare ASF familia Aur Ramona Grațiela2022/09/30
Dispozitia 228/2022privind privind suspendare ASF familia Preda Adrian Georgian2022/09/30
Dispozitia 227/2022privind privind încetare ASF familia Mitrea Dănuț2022/09/30
Dispozitia 226/2022privind privind încetare ASF familia Mișat Elena Petronela2022/09/30
Dispozitia 225/2022privind privind modificare ASF familia Baciu Viorel Vasilică2022/09/30
Dispozitia 224/2022privind privind încetare ASF familia Anghel Cati2022/09/30
Dispozitia 223/2022privind privind încetare ASF familia Șerban Dan2022/09/30
Dispozitia 222/2022privind privind încetare ASF familia Tufă Elena Mihaela2022/09/30
Dispozitia 221/2022privind privind încetare ASF familia Leonte Florența2022/09/30
Dispozitia 220/2022privind privind încetare ASF familia Bocu Camelia2022/09/30
Dispozitia 219/2022privind privind încetare ASF familia Van Ninel2022/09/30
Dispozitia 218/2022privind privind încetare ASF familia Cosma Vasile2022/09/30
Dispozitia 217/2022privind privind reluare plată VMG Mincu Nicolae2022/09/30
Dispozitia 216/2022privind privind angajare Stanciu Maria asistent personal pentru persoană cu handicap grav2022/09/30
Dispozitia 215/2022privind privind acordarea indemnizației pentru persoană cu handicap grav Poștovei Nicolae2022/09/30
Dispozitia 214/2022privind privind acordarea indemnizației pentru persoană cu handicap grav Cioarbă David Mihail2022/09/30
Dispozitia 213/2022privind privind modificare VMG familia Șerban Dan2022/09/29
Dispozitia 212/2022privind privind acordare VMG familia Anghel Mădălina2022/09/29
Dispozitia 211/2022privind privind acordare VMG familia Dumitrache Ionel2022/09/29
Dispozitia 210/2022privind privind încetarea VMG familia Stanciu Adrian2022/09/29
Dispozitia 209/2022privind privind încetarea indemnizației pentru persoană cu handicap grav Ispas Constantin .2022/09/27
Dispozitia 208/2022privind privind încetarea indemnizației pentru persoană cu handicap grav Lupu Adrian .2022/09/27
Dispozitia 207/2022privind privind acordarea indemnizației pentru persoană cu handicap grav Dragomirescu Maria Elena.2022/09/27
Dispozitia 206/2022privind privind acordarea indemnizației pentru persoană cu handicap grav Puzdere Viorica.2022/09/27
Dispozitia 205/2022privind convocarea Consiliului Local în ședință  extraordinară.2022/09/26
Dispozitia 204/2022privind  organizarea, implementarea și menținerea  unui sistem  de control intern  managerial  în comuna Poșta  Câlnău, județul Buzău.2022/09/15
Dispozitia 203/2022privind convocarea Consiliului Local în ședință  extraordinară.2022/09/15
Dispozitia 202/2022Privind suplimentarea Proiectului ordinei de zi stabilit prin Dispoziția primarului nr.201/07.09.20222022/09/13
Dispozitia 201/2022privind convocarea Consiliului Local în sedință ordinară2022/09/07
Dispozitia 200/2022privind aprobarea încetării acordării suplimentului pentru încălzire locuință și energie electrică Mihaiu Niculina2022/08/31
Dispozitia 199/2022privind aprobarea încetării ASF Mircea Genel Aureliana2022/08/31
Dispozitia 198/2022privind aprobarea acordării ASF Grădinaru Laurențiu2022/08/31
Dispozitia 197/2022privind aprobarea acordării ASF Potîrniche Vasile2022/08/31
Dispozitia 196/2022privind aprobarea repunerii în plată dosar VMG Matei Leonard2022/08/31
Dispozitia 195/2022privind aprobarea suspendării dosar VMG Ivan Constantin2022/08/31
Dispozitia 194/2022privind aprobarea suspendării dosar VMG Mincu Nicolae2022/08/31
Dispozitia 193/2022privind aprobarea încetării dosar VMG Călin Florin2022/08/31
Dispozitia 192/2022privind aprobarea încetării dosar VMG Mihălăchescu Marian Ștefan2022/08/31
Dispozitia 191/2022privind aprobarea repunerii în plată VMG Șerban Dan2022/08/31
Dispozitia 190/2022privind aprobarea modificării cuantumului VMG. Mihalcea Constantin Cătălin2022/08/31
Dispozitia 189/2022privind aprobarea angajării asistent personal pentru persoană cu handicap grav Oprea Oana Gabriela2022/08/31
Dispozitia 188/2022privind aprobarea încetării contractului de muncă încheiat pe perioadă determinată Oprea Oana Daniela2022/08/31
Dispozitia 187/2022privind aprobarea acordării gradației corespunzătoare tranșei de vechime Ionașcu Emilia Andreea2022/08/29
Dispozitia 186/2022privind aprobarea acordării indemnizației pentru persoană cu handicap grav Lica Ion2022/08/29
Dispozitia 185/2022privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară2022/08/22
Dispozitia 184/2022privind numirea în funția publică de execuție -Inspector , clasaI , grad profesional debutant, compartiment -Stare civilă, din Aparatul de specialitate al primarului comunei Poșta Câlnău, județul Buzău, a doamnei Chelcan Elena Gabeiela .2022/08/16
Dispozitia 183/2022privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Chelcan Elena Gabriela având funcția contractuală de execuție, consilier viceprimar.2022/08/16
Dispozitia 182/2022privind organizarea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică„ Achiziție servicii, elaborare proiect tehnic, asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor de construcții privind obiectivul de investiții „ÎNFIINȚARE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA POȘTA CÂLNĂU-JUDEȚUL BUZĂU”.2022/08/16
Dispozitia 181/2022privind rectificarea actului de căsătorie nr.25/19.04.19552022/08/16
Dispozitia 180/2022privind acordare indemnizație persoană cu handicap grav cu asistent personal Necula Ralița2022/07/29
Dispozitia 179/2022privind acordare VMG Mincu Nicolae2022/07/29
Dispozitia 178/2022privind încetare ASF Dragomir Gabriel Dorin2022/07/29
Dispozitia 177/2022privind încetare ASF Feraru Anca Corina2022/07/29
Dispozitia 176/2022privind încetare ASF Haralambie Sorin2022/07/29
Dispozitia 175/2022privind modificare ASF Necula Nicolae2022/07/29
Dispozitia 174/2022privind suspendare plată dosar VMG Șerban Dan2022/07/29
Dispozitia 173/2022privind suspendare plată dosar VMG Matei Leonard2022/07/29
Dispozitia 172/2022privind încetare dosar VMG Chiagă Gheorghe2022/07/29
Dispozitia 171/2022privind repunerea în plată VMG Zaharia Nicolae Daniel2022/07/29
Dispozitia 170/2022privind repunerea în plată VMG Gheorghe Georgeta2022/07/29
Dispozitia 169/2022privind repunerea în plată VMG Cîlțea Georgel2022/07/29
Dispozitia 168/2022privind modificarea VMG Avramescu Nicoloae2022/07/29
Dispozitia 167/2022privind acordare indemnizație persoană cu handicap grav cu asistent personal Bocioc Ion2022/07/29
Dispozitia 166//2022numitre curator special pentru bolnavul Bocioc Ion2022/07/26
Dispozitia 165//2022privind aprobare Plan de Servicii pentru copilul Dimitriu Marcel Gabriel2022/07/26
Dispozitia 164/2022privind acordare indemnizație persoană cu handicap grav cu asistent personal Durac Lia Maria2022/07/20
Dispozitia 163/2022privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară2022/07/15
Dispozitia 162/2022privind aplicare sancțiune disciplinară domului Plăieșu Mihai.2022/07/11
Dispozitia 161/2022privind constituirea comisiei locale de constatare a pagubelor produse culturilor agricole urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale (seceta/ grindina) la nivelul comunei Poșta Câlnău , județul Buzău.2022/07/07
Dispozitia 160/2022privind angajare în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap grav Gherase Alina Stanca2022/07/07
Dispozitia 159/2022privind încetare contract de muncă Gherase Alina Stanca2022/07/07
Dispozitia 158/2022privind angajare în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap grav Chiagă Georgeta2022/07/07
Dispozitia 155/2022privind organizarea concursului pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Poșta Câlnău2022/07/04
Dispozitia 157/2022privind încetare contract de muncă Chiagă Georgeta2022/07/04
Dispozitia 156/2022privind constituirea comisiei de disciplină în primăria comunei Poșta Câlnău, județul Buzău2022/07/04
Dispozitia 154/2022privind suspendare dreptului la stimulent educațional sub formî de tichet social pentru titularul Docuz Ionela Cătălina2022/06/30
Dispozitia 153/2022privind suspendare dreptului la stimulent educațional sub formî de tichet social pentru titularul Rîncoig Gabriela2022/06/30
Dispozitia 152/2022privind modificare cuantum ASF Nastasiu Geanina2022/06/30
Dispozitia 151/2022privind aîncetare ASF familia Constantinescu Ana Maria2022/06/30
Dispozitia 150/2022privind încadrarea domnului Mihai Lucian pe funcția de paznic.2022/06/30
Dispozitia 149/2022privind modificare VMG familia Chiagă Ioan2022/06/30
Dispozitia 148/2022privind suspendare VMG familia, Zaharia Daniel2022/06/30
Dispozitia 147/2022privind suspendare VMG familia, Cîlțea Georgel2022/06/30
Dispozitia 146/2022privind suspendare VMG familia, Gheorghe Georgeta2022/06/30
Dispozitia 145/2022privind suspendare VMG familia, Stanciu Adrian2022/06/30
Dispozitia 144/2022privind încetare VMG familia, Constantinescu Ana Maria2022/06/30
Dispozitia 143/2022privind încetare VMG familia, Mușat Mihaela Violeta2022/06/30
Dispozitia 142/2022privind numirea unui curator special pentru numitul Buzoianu Costică2022/06/29
Dispozitia 141/2022privind angajare în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap grav Cercel Lucia Mariana2022/06/28
Dispozitia 140/2022privind acordare gradației de vechime în muncă Gemănaru Nicoleta Alina2022/06/28
Dispozitia 139/2022privind constituirea echipei pentru gestionarea riscurilor na nivelul U.A.T. Poșta Câlnău2022/06/28
Dispozitia 138/2022privind incetare contract de muncă Cercel Lucia Mariana2022/06/28
Dispozitia 137/2022privind actualizarea Comisiei pentru monitorizarea , coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului interm managerial din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului U.A.T. Poșta Câlnău2022/06/27
Dispozitia 136/2022privind aprobarea Regulamentuluide ordine interioară al aparatului de specialitate al primarului comunei Poșta Câlnău, județul Buzău2022/06/17
Dispozitia 135/2022privind convocarea consiliului local în sedință ordinară2022/06/17
Dispozitia 134/2022privind neacordarea tichet grădiniță luna mai Stanciu Adrian2022/05/31
Dispozitia 133/2022privind încetare tichet grădiniță Călin Daniela Cristina2022/05/31
Dispozitia 132/2022privind încetare ASF Buzea Cornel2022/05/31
Dispozitia 131/2022privind acordare ajutor social Cîlțea Georgel2022/05/31
Dispozitia 130/2022privind acordare ajutor social Cilibiu Marian2022/05/31
Dispozitia 129/2022privind acordare ajutor social familia Ciurică Marian2022/05/31
Dispozitia 128/2022privind încetare VMG Cosma Vasile2022/05/31
Dispozitia 127/2022privind suspendare ASF Mușat Mihaela Violeta2022/05/31
Dispozitia 126/2022privind încetare ASF Necula Nicolae2022/05/31
Dispozitia 125/2022privind îîncetare ASF Docuz Ionela Cătălina2022/05/31
Dispozitia 124/2022privind acordare ASF Feraru Anca Corina2022/05/31
Dispozitia 123/2022privind încetare dosar ASF Belu Adrei2022/05/31
Dispozitia 122/2022privind angajare în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap grav Toder Cornel2022/05/31
Dispozitia 121/2022privind incetare contract de muncă Toader Cornel2022/05/31
Dispozitia 120/20222privind încetarea suplimentuylui pentru energie electrică Coman Georgeta2022/05/31
Dispozitia 119/2022privind constituire comisie de concurs angajare paznic2022/05/30
Dispozitia 118/2022privind încetare  indemnizație persoană cu handicap grav cu asistent personal Toader Ion2022/05/17
Dispozitia 117/2022privind modificare  titular  ajutor pentru încălzire locuințăcu combustibili solizi și sau petrolieri precum și a suplimentului de energie  acordat familiei  Brătuc Dumitru2022/05/11
Dispozitia 116/2022privind  convocarea Consilului Local în ședință ordinară2022/05/11
Dispozitia 115/2022privind suspendarea VMG Cheagă Gheorghe2022/04/29
Dispozitia 114/2022privind acordare ASF Stroe Elena Cristina2022/04/29
Dispozitia 113/2022privind încetare ASF Călin Daniela Cristina2022/04/29
Dispozitia 112/2022privind convocarea Consilului Local în ședință de indată.2022/04/29
Dispozitia 111/2022privind acordare indemnizație persoană cu handicap grav cu asistent personal Cazan Aurica2022/04/29
Dispozitia 110/2022privind încetare indemnizație persoană cu handicap grav Costache Sorica2022/04/29
Dispozitia 109/2022privind aporbarea VMG familiei Matei Leonard2022/04/29
Dispozitia 112/2022privind convocarea Consiliului Local în sedință extraordinară de îndată 2022/04/29
Dispozitia 108/2022privind acordare indemnizație persoană cu handicap grav cu asistent personal Dragomir Georgeta2022/04/28
Dispozitia 107/2022privind numirea unui curator special al bolnavei Dragomir Georgeta2022/04/27
Dispozitia 106/2022privind acordare indemnizație persoană cu handicap grav cu asistent personal Brătuc Vasilica2022/04/27
Dispozitia 105/2022privind acordare indemnizație persoană cu handicap grav cu asistent personal Iosif Elisaveta2022/04/27
Dispozitia 104/2022privind acordare indemnizație persoană cu handicap grav cu asistent personal Duran Robert Andrei2022/04/27
Dispozitia 103/2022privind acordare indemnizație persoană cu handicap grav cu asistent personal Lungu Rada2022/04/27
Dispozitia 102/2022privind încetare indemnizație persoană cu handicap grav Postolache Mihai2022/04/27
Dispozitia 101/2022privind încetare indemnizație persoană cu handicap grav Stroe David2022/04/27
Dispozitia 100/2022privind numirea unui curator special al bolnavei Dragomir Georgeta.2022/04/21
Dispozitia 99/2022privind numirea comisiei de recepție a produselor furnizateși serviciilor prestate în cadrul proiectului „Împreună la școală”.2022/04/18
Dispozitia 98/2022privind numirea unui curator special al bolnavei Lungu Rada2022/04/18
Dispozitia 97/2022privind numirea unui curator special al bolnavei Brătuc Vasilica2022/04/15
Dispozitia 96/2022privind convocarea Consiliului Local în sedință ordinară2022/04/11
Dispozitia 95/2022privind acordare indemnizație fixă pentru persoană cu handicap grav Burtan Ninel Florin2022/04/06
Dispozitia 94/2022privind suspendare drept tichet de grădiniță Cercel Liliana2022/04/05
Dispozitia 93/2022privind suspendare drept tichet de grădiniță Constantinescu Ana Maria2022/04/05
Dispozitia 92/2022privind suspendare drept tichet de grădiniță Necula Nicolae2022/04/05
Dispozitia 91/2022privindactualizare componenței Comitetului Local pentru Situații de Urgență constituit la nivelul U.A.T. Poșta Câlnău2022/03/31
Dispozitia 90/2022privind reluare plată ASF Călin Rodica2022/03/31
Dispozitia 89/2022privind modificare ASF Leonte Florența2022/03/31
Dispozitia 88/2022privind încetare ASF Drăghici Aurica2022/03/31
Dispozitia 87/2022privind încetare ASF Dumitrache Ionel2022/03/31
Dispozitia 86/2022privind suspendare ASF Constantinescu Ana Maria2022/03/31
Dispozitia 85/2022privind modificare cuantum ASF Rusu Ștefan Ion2022/03/31
Dispozitia 84/2022privind repunere în plată ASF Bârsan Maria Luisia2022/03/31
Dispozitia 83/2022privind desemnare persoană responsabilă administare platformă e-DAI , Ionașcu Emilia Andreea.2022/03/31
Dispozitia 82/2022privind modificare cuantum VMG Mihalcea Constantin2022/03/31
Dispozitia 81/2022privind modificare cuantum VMG Chiagă Gheorghe2022/03/31
Dispozitia 80/2022privind suspendarea VMG familia Constantinescu Ana Maria2022/03/31
Dispozitia 79/2022privind suspendarea VMG familia Mușat Mihaela Violeta2022/03/31
Dispozitia 78/2022privind modificare valoare nominală lunară a stimulentului educațional sub formă de tichet social reprezentanților legali ai copiilor din familii defavorizate din comuna Poșta Câlnău, județul Buzău.2022/03/30
Dispozitia 77/2022privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Vișan Lăcrămioara având funcția publică de execuție inspector clasa I grad profesional princilpal prin transfer la cerere pa o fucție de același nivel și grad profesional.2022/03/29
Dispozitia 76/2022privind organizarea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică pentru produs Buldoexcavator.2022/03/24
Dispozitia 75/2022privind  aacordare indemnizație  fixă pentru persoană cu handicap  grav cu asistent personal Dumitriu Marcel Gabriel2022/03/24
Dispozitia 74/2022rivind  aprobarea Declarației   privind asumarea agendei de integritate  organizațională în  coordonatele Strategiei  Naționale  Anticorupție 2021-2025a Planului de integritate, precum și desemnarea  coordonatorului implementării planului de integritate și a persoanei de contact la nivelul  funcției de execuție 2022/03/18
Dispozitia 73/2022privind  acordare indemnizație  fixă pentru persoană cu handicap  grav cu asistent personal Stroie David2022/03/18
Dispozitia 72/2022privind încetare raport de serviciu   Gheorghe Alexandru, funcție pubică de execuție2022/03/15
Dispozitia 71/2022privind Constituirea Comisiei de Evaluare a performanțelor profesionale individuale al Secretarului General al comunei Poșta Câlnău2022/03/10
Dispozitia 70/2022privind stabilirea punctelor de lucru pentru autorecenzarea asistată.2022/03/04
Dispozitia 69/2022privind actualizarea Comisiei privind Recensământul populației și a locuințelor.2022/03/04
Dispozitia 68/2022privind modificarea cuantumului ajutorului social și a orelor de muncă pentru beneficiarii de ajutor social2022/03/03
Dispozitia 67/2022privind acordare Tichet de gădinițăluna februarie Stoica Eduard Gabriel2022/03/03
Dispozitia 66/2022privind convocarea Consiliului Local în Ședință ordinară2022/03/02
Dispozitia 66/2022privind convocarea Consiliului Local în sedință ordinară2022/03/02
Dispozitia 65/2022privind modificare alocație pentru susținerea familiei Călin Daniela Cristina2022/02/28
Dispozitia 64/2022privind încetare alocație pentru susținerea familiei Duran Iancu2022/02/28
Dispozitia 63/2022privind suspendarea ajutorului social domnului Cosma Vasile2022/02/28
Dispozitia 62/2022privind acordarea ajutorului social doamnei Radu Maria2022/02/28
Dispozitia 61/2022privind acordarea ajutorului social doamnei Stan Marcela2022/02/28
Dispozitia 60/2022privind încetare indemnizație lunară pentru persoană cu handicap grav Marinescu Valeria2022/02/24
Dispozitia 59/2022privind acordare indemnizație lunară pentru persoană cu handicap grav Petrache Dominic Mario2022/02/24
Dispozitia 58/2022privind acordare indemnizație lunară pentru persoană cu handicap grav Lungu Maria2022/02/24
Dispozitia 57/2022privind acordare gradație corespunzătoare tranșă de vechime în muncă Dinu Andreea Georgiana2022/02/24
Dispozitia 55/2022privind acordare gradație corespunzătoare tranșă de vechime în muncă Vârlan Niculina2022/02/23
Dispozitia 54/2022privind încetare contract de muncă Cercel Liliana2022/02/18
Dispozitia 53/2022privind mențiere în funcție publică doamna Mîndruță Eldena până la împlinirea vârstei de 65 ani.2022/02/14
Dispozitia 52/2022privind încetare indemnizație lunară pentru persoană cu handicap grav Moroianu Ion2022/02/14
Dispozitia 51/2022privind acordare indemnizație lunară pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal Dincă Alexandra Elena2022/02/11
HCL nr. 10/2022privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului local al comunei Poșta Câlnău dion lunile martie, aprilie, mai 20222022/02/11
Dispozitia 50/2022privind neacordare tichet grădiniță Stan Gabriela Cătălina2022/02/07
Dispozitia 49/2022privind neacordare tichet grădiniță Rînciog Gabriela2022/02/07
Dispozitia 48/2022privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară2022/02/04
Dispozitia 47/2022privind convocarea Consiliului Local în ședință extraordinară de îndată2022/01/31
Dispozitia 46/2022privind încetare ASF Băețelu Anica2022/01/31
Dispozitia 45/2022privind încetare ASF Grădinaru Laurențiu2022/01/31
Dispozitia 44/2022privind încetare ASF Ionașcu Sorin Dan2022/01/31
Dispozitia 43/2022privind încetare ASF Vrînceanu Iulian2022/01/31
Dispozitia 42/2022privind suspendare ASF Dumitrache Ionel2022/01/31
Dispozitia 41/2022privind modificare ASF Mușat Elena Petonela2022/01/31
Dispozitia 40/2022privind modificare ASF Vasile Nicolae2022/01/31
Dispozitia 39/2022privind suspendare ASF Cercel Liliana2022/01/31
Dispozitia 38/2022privind modificare cuantum ajutor social Niculai Gheorghe2022/01/31
Dispozitia 37/2022privind acordare ajutor social Avramescu Nicolae2022/01/31
Dispozitia 36/2022privind acordare ajutor social Cosma Vasile2022/01/31
Dispozitia 35/2022privind acordare indemnizație fixă pentru persoană cu handicap grav Scarlat Doina2022/01/31
Dispozitia 34/2022privind acordare gradația II reprezentând tranșa de vechime în muncă d-lui Dobre Gheorghe2022/01/31
Dispozitia 33/2022privind stabilire salariu Belu Ionuț Adrian2022/01/21
Dispozitia 32/2022privind încetare indemnizație lunare pentru persoanăe cu handicap grav Chiagă Constantin2022/01/21
Dispozitia 31/2022privind încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibil solid și/sau petrolier, precum și a suplimentului de energie pentru Dinu Amalia2022/01/21
Dispozitia 30/2022privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibil solid și/sau petrolier, precum și a suplimentului de energie pentru persoanele care aui depus cerere în periada 21.12.2021-20.01.20222022/01/21
Dispozitia 29/2022privind numirea unui curator în vederea asistării minori la notar pentru încheiere contract donație2022/01/21
Dispozitia 28/2022privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară2022/01/18
Dispozitia 27/2022Privind majorarea cuantumului indemnizațiilor lunare pentru persoanele cu handicap grav care necesită protecție specială, începând cu 01.01.20222022/01/14
Dispozitia 26/2022Privind stabilire salariu de baza asistent personal pentru peroană cu handicap grav Barlaboi Roxana Valeria2022/01/14
Dispozitia 25/2022Privind stabilire salariu de baza asistent personal pentru peroană cu handicap grav Bălan Veronica Ionela2022/01/14
Dispozitia 24/2022Privind stabilire salariu de baza asistent personal pentru peroană cu handicap grav Toader Cornel2022/01/14
Dispozitia 23/2022Privind stabilire salariu de baza asistent personal pentru peroană cu handicap grav Teodorescu Ramona Ionela2022/01/14
Dispozitia 22/2022Privind stabilire salariu de baza asistent personal pentru peroană cu handicap grav Oprea Oana Daniela2022/01/14
Dispozitia 21/2022Privind stabilire salariu de baza asistent personal pentru peroană cu handicap grav Oprea Vasilica2022/01/14
Dispozitia 20/2022Privind stabilire salariu de baza asistent personal pentru peroană cu handicap grav Mihai Liliana2022/01/14
Dispozitia 19/2022Privind stabilire salariu de baza asistent personal pentru peroană cu handicap grav Mihai Filofteia2022/01/14
Dispozitia 18/2022Privind stabilire salariu de baza asistent personal pentru peroană cu handicap grav Marinescu Maria2022/01/14
Dispozitia 17/2022Privind stabilire salariu de baza asistent personal pentru peroană cu handicap grav Ionescu Cătălina Silvia2022/01/14
Dispozitia 16/2022Privind stabilire salariu de baza asistent personal pentru peroană cu handicap grav Gonțescu Maria2022/01/14
Dispozitia 15/2022Privind stabilire salariu de baza asistent personal pentru peroană cu handicap grav Gherase Alina Stanca2022/01/14
Dispozitia 14./2022Privind stabilire salariu de baza asistent personal pentru peroană cu handicap grav Fieraru Viorica2022/01/14
Dispozitia 13/2022Privind stabilire salariu de baza asistent personal pentru peroană cu handicap grav Duran Vasile2022/01/14
Dispozitia 12/2022Privind stabilire salariu de baza asistent personal pentru peroană cu handicap grav Drăghici Simona Viorica2022/01/14
Dispozitia 11/2022Privind stabilire salariu de baza asistent personal pentru peroană cu handicap grav Dobre Violeta2022/01/14
Dispozitia 10/2022Privind stabilire salariu de baza asistent personal pentru peroană cu handicap grav Chiagă Georgeta2022/01/14
Dispozitia 9/2022Privind stabilire salariu de baza asistent personal pentru peroană cu handicap grav Cercel Lucia Mariana2022/01/14
Dispozitia 8/2022Privind stabilire salariu de baza asistent personal pentru peroană cu handicap grav Cercel Liliana2022/01/14
Dispozitia 7/2022Privind stabilire salariu de baza asistent personal pentru peroană cu handicap grav Călin Daniela Cristina2022/01/14
Dispozitia 6/2022Privind stabilire salariu de baza asistent personal pentru peroană cu handicap grav Barbu Marian2022/01/14
Dispozitia 5/2022Privind stabilire salariu de baza asistent personal pentru peroană cu handicap grav Brătuc Mariana2022/01/14
Dispozitia 4/2022Privind încadrarea doamnei Barlaboi Valeria Roxana în funcția de asistent personal pentru persoanaă cu handicap grav.2022/01/12
Dispozitia 3/2022Privind încetare contract de muncă Barlaboi Valeria Roxana2022/01/12
Dispozitia 2/2022Privind modificarea orelor de muncă în folosul comunității pentru persoanele beneficiare de ajuto social2022/01/07
Dispozitia 1/2022Privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Comunei Poșta Câlnău a deficitului secțiunii de dezvoltare pentru anul 20212022/01/07
Dispozitia 290/2021privind suspendare ASF Drăghici Aurica2021/12/31
Dispozitia 289/2021privind suspendare ASF Bîrsan Marina Luisia2021/12/31
Dispozitia 288/2021privind neacordare tichet pentru grădiniță Taifas Constantin2021/12/28
Dispozitia 287/2021privind acordare indemnizație handicap Lazăr Elisabeta2021/12/28
Dispozitia 286/2021privind acordare indemnizație handicap Anghel Gurgui Luca2021/12/27
Dispozitia 285/2021privind aprobarea ajutorului pentru încălzire locuinței cu combustibil solid sau petrolieri precum și a suplimentului pentru energie2021/12/23
Dispozitia 284/2021privind constituirea comisiei de inventariere a patrimoniului comunei Poșta Câlnău2021/12/23
Dispozitia 283/2021privind acordare indemnizație handicap Negoiță Neculina2021/12/21
Dispozitia 282/2021privind acordare indemnizație handicap Chiagă Constantin2021/12/21
Dispozitia 281/2021privind acordare tranșă de vechime Tudorache Constantin2021/12/20
Dispozitia 280/2021privind menținerea în funcția publică Mîndruță Elena2021/12/20
Dispozitia 279/2021privind încadrarea în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap grav Duran Vasile2021/12/13
Dispozitia 278/2021privind încetarea contract de muncă Duran Vasile2021/12/13
Dispozitia 277/2021privind înumire curator pentru Marcu Cătălina Daniela2021/12/13
Dispozitia 276/2021privind convocarea Consiliului Local în ședință extraordinară2021/12/10
Dispozitia 275/2021privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară2021/12/09
Dispozitia 274/2021privind acordare tichet grădiniță Rînciog Gabriela2021/12/06
Dispozitia 273/2021privind acordare tichet grădiniță Srtan Gabriela Cătălina2021/12/06
Dispozitia 272/2021privind acordare tichet grădiniță Preda Adrian Georgian2021/12/06
Dispozitia 271/2021privind acordare tichet grădiniță Cîlțea Georgel2021/12/06
Dispozitia 270/2021privind convocarea Consiliului Local în sedință extraordinară2021/12/06
Dispozitia 269/2021privind încadrarea în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap grav Călin Daniela Cristina2021/12/03
Dispozitia 268/2021privind încetarea contract de muncă Călin Daniela Cristina2021/12/03
Dispozitia 267/2021privind încetare ASF TaifasConstantin2021/11/26
Dispozitia 266/2021privind modificare ASF Călugărescu Bogdan Constantin2021/11/26
Dispozitia 265/2021privind încetare ASF Panait Vasilică2021/11/26
Dispozitia 264/2021privind acordare ASF Gogu Alexandru Florin2021/11/26
Dispozitia 263/2021privind acordare ASF Fișcher Vasile2021/11/26
Dispozitia 262/2021privind modificare ASF fam. Van George Mădălin2021/11/26
Dispozitia 261/2021privind numire persoană responsabilă cu implementarea colectării selective a deșeurilor în instituție.2021/11/26
Dispozitia 260/2021privind acordare indemnizație pentru persoană cu handicap grav Anghel David Ștefănuț2021/11/26
Dispozitia 259/2021privind stabilirea programului de lucru in înstituție, a progamului de lucru cu publicul și a programului de audiețe2021/11/24
Dispozitia 258/2021privind încetarea indemnizație pentru persoană cu handicap grav Haralambie Maria2021/11/24
Dispozitia 257/2021privind acordare indemnizație pentru persoană cu handicap grav Postolache Mihai2021/11/24
Dispozitia 256/2021privind aprobarea ajutorului pentru îbncălzirea locuinței cu combustibili solizi și /sau petrolieri, precum și a suplimentului pentru energie electrică.2021/11/22
Dispozitia 255/2021privind aprobare Plad de servicii pentru copilul Lezzi Cosimo Damiano2021/11/19
Dispozitia 254/2021privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară2021/11/18
Dispozitia 253/2021privind convocarea Consiliului Local în ședință extraordinară de îndată2021/11/17
Dispozitia 252/2021privind neacordare tichet gradiniță titular Preda David2021/11/15
Dispozitia 251/2021privind constituirea Comisiei de recepție, terminare lucrări la obiectivul „Modernizare drumuri de interes local în comuna Poșta Câlnău” în lungime de 616 ml2021/11/12
Dispozitia 250/2021privind numirea unui curator special pentru persoana cu handicap grav Postolache Mihai2021/11/12
Dispozitia 249/2021privind actualizarea componenței Comitetului Local pentru Situații de Urgență și Centrului Operativ cu activitate temporară constituit la nivel U.A.T.2021/10/29
Dispozitia 248/2021privind modificare ASF Tufă Elena Mihaela2021/10/29
Dispozitia 247/2021privind încetare ASF Drăghici Ion Ionuț2021/10/29
Dispozitia 246/2021privind acordare ASF Dumitrache Ionel2021/10/29
Dispozitia 245/2021privind acordare ASF Nastasiu Georgiana2021/10/29
Dispozitia 244/2021privind încetarea ajutorului social Cîlțea Aglaia2021/10/29
Dispozitia 243/2021privind încetarea ajutorului social Nica Elena2021/10/29
Dispozitia 242/2021privind încetarea ajutorului social Stan Marcela2021/10/29
Dispozitia 241/2021privind acordare indemnizație pentru persoană cu handicap grav Pirpiriu Erik-Nicolas2021/10/29
Dispozitia 240/2021privind încetare indemnizație pentru persoană cu handicap grav Brătuc Eduard Alexandru2021/10/29
Dispozitia 239/2021privind încetare indemnizație pentru persoană cu handicap grav Duran Gheorghe2021/10/29
Dispozitia 238/2021privind angajare asistent personal pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal Fieraru Viorica2021/10/20
Dispozitia 237/2021privind încetare contract de muncă Fieraru Viorica2021/10/20
Dispozitia 236/2021privind convocarea Consiliului Local în sedință ordinară2021/10/19
Dispozitia 235/2021privind aprobarea planului de intervenție pentru copilul Dumitriu Marcel Gabriel2021/10/18
Dispozitia 234/2021privind încetarea contractului de muncă Jurubiță Ana Elena2021/10/18
Dispozitia 233/2021privind neacordare tichet grădiniță luna septembrie Cîlțea Stana2021/10/08
Dispozitia 232/2021privind neacordare tichet grădiniță luna septembrie Stan Gabriela Cătălina2021/10/08
Dispozitia 231/2021privind neacordare tichet grădiniță luna septembrie Rînciog Gabriela2021/10/08
Dispozitia 230/2021privind acordare tichete gradinita septembrie2021/10/08
Dispozitia 229/2021privind numire curator pentru minor Chiagă Gabriel Cristian2021/10/04
Dispozitia 228/2021privind acordare indemnizație pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal, Poștovei Nicolae2021/09/30
Dispozitia 227/2021privind modificare ASF Drăghici Ion Ionuț2021/09/30
Dispozitia 226/2021privind modificare ASF Cîlțea Georgel2021/09/30
Dispozitia 225/2021privind modificare ASF Berechet Dumitru2021/09/30
Dispozitia 224/2021privind modificare Cilibiu Petrică2021/09/30
Dispozitia 223/2021privind modificare ASF Mușat Elena Petronela2021/09/30
Dispozitia 222/2021privind modificare ASF Panait Vasilică2021/09/30
Dispozitia 221/2021privind modificare ASF Mușat Mihaela Violeta2021/09/30
Dispozitia 220/2021privind încetare ASF Serea Cristiel2021/09/30
Dispozitia 219/2021privind încetare ASF Plăeșu Valentin2021/09/30
Dispozitia 218/2021privind suspenadre ASF Șerban Dan2021/09/30
Dispozitia 217/2021privind suspenadre ASF Anghel Cati2021/09/30
Dispozitia 216/2021privind suspenadre ASF Dobre Mihai Cristian2021/09/30
Dispozitia 215/2021privind suspenadre ASF Ghițulescu Magdalena2021/09/30
Dispozitia 214/2021privind suspenadre ASF Călin Rodica2021/09/30
Dispozitia 213/2021privind acordare ASF Tătaru Ștefania2021/09/30
Dispozitia 212/2021privind acordare ASF Docuz Ionela Cătălina2021/09/30
Dispozitia 211/2021privind încetare ASF Velea Mădălina2021/09/30
Dispozitia 210/2021privind desemnare reprezentant primar în Consiliul de Administrație al Școlii generale „Constantin Ivănescu” Poșta Câlnău2021/09/30
Dispozitia 209/2021privind încetare ASF Bucur Cosmin Viorel2021/09/30
Dispozitia 208/2021privind angajare asistent personal pentru persoana cu handicap grav Chiagă Georgeta2021/09/30
Dispozitia 207/2021privind încetare contract de muncă Chiagă Georgeta, având funcția de asistent personal2021/09/30
Dispozitia 206/2021privind acordare indemnizațiee pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal, Toader Nicolae2021/09/30
Dispozitia 205/2021privind acordare indemnizație pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal, Lupu Adrian Gheorghe2021/09/30
Dispozitia 204/2021privind acordare indemnizație pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal, Cioarba David Mihail2021/09/30
Dispozitia 203/2021privind acordare indemnizație pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal, Ispas Constantin2021/09/30
Dispozitia 202/2021privind acordare indemnizație pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal, Pușcă Petru Octavian2021/09/30
Dispozitia 201/2021privind actualizarea Comisiei pentru Probleme de Apărare la nivelul comunei Poșta Câlnău,2021/09/30
Dispozitia 56/2022privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibil solid și/sau petrolier, precum și a suplimentului de energie pentru persoanele care aui depus cerere în periada 21.01.2022-20.02.20222021/09/29
Dispozitia 200/2021privind încetare indemnizație pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal, Rânciog Rada2021/09/27
Dispozitia 199/2021privind încetare indemnizație pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal, Nițescu Maria2021/09/27
Dispozitia 198/2021privind încetare indemnizație pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal, Dragu Iulia Cristina2021/09/27
Dispozitia 197/2021privind angajare asistent personal pentru persoana cu handicap grav Mihai Liliana2021/09/24
Dispozitia 196/2021privind încetare contract de muncă Mihai Liliana, având funcția de asistent personal2021/09/24
Dispozitia 195/2021privind numire curator asistare minor Chiagă Gabriel Cristian, la notariat2021/09/24
Dispozitia 194/2021privind convocarea Consiliului Local în ședință extraordinar2021/09/24
Dispozitia 193/2021privind numirea unui curatoe special al bolnavului Toader Nicolae2021/09/21
Dispozitia 192/2021privind acordare dreptului ajutorului social persoanei singure Gheorghe Georgerta2021/09/20
Dispozitia 191/2021privind acordare indemnizațiee pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal minor Dragomirescu Maria Elena2021/09/17
Dispozitia 190/2021privind acordare indemnizațiee pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal Puzdere Viorica2021/09/17
Dispozitia 189/2021privind angajare asistent personal pentru persoana cu handicap grav Ionescu Cătălina Silvia2021/09/15
Dispozitia 188/2021privind încetare contract de muncă Ionescu Cătălina Silvia, având funcția de asistent personal2021/09/15
Dispozitia 187/2021privind convocarea Consiliului Local în sedință ordinară2021/09/14
Dispozitia 186/2021privind constituirea Comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor la obiectivul „Modernizare drumuri locale în comuna Poșta Câlnău, județul Buzău”2021/09/13
Dispozitia 185/2021privind încetare alocație pentru susținerea familiei Gogu Alexandru Florin2021/08/31
Dispozitia 184/2021privind modificare cuantum alocație pentru susținerea familiei Chibăr Andreea Simona2021/08/31
Dispozitia 183/2021privind angajare asistent personal pentru persoana cu handicap grav Oprea Oana Daniela2021/08/31
Dispozitia 182/2021privind încetare contract de muncă Oprea Oana Daniela2021/08/31
Dispozitia 181/2021privind acordare indemnizațiee pentru persoană cu handicap grav cu însoțitor Enache Veta2021/08/31
Dispozitia 180/2021privind repunerea în plată ajutor social persoană singură Bărdăhan Andrei2021/08/31
Dispozitia 179/2021privind încetare ajutor social pentru familia Florea Cristinel2021/08/31
Dispozitia 178/2021privind privind numire membri Unitatii de Implementare a Proiectului depus in cadrul Programului operational infrastructura mare 2014-2020, axa prioritara 8 sisteme inteligente si sustenabile de transport al energiei electrice si gazelor naturale, obiectivul specific 8.2 cresterea gradului de interconectare a sistemului national de transport a gazelor naturale cu alte state vecine,2021/08/24
Dispozitia 177/2021privind numire membri Unitatea de implementare a proiectului „Împreună la școală”2021/08/24
Dispozitia 176/2021privind convocarea Consiliului Local în ședință extraordinară de îndată2021/08/23
Dispozitia 175/2021privind actualizarea componenței Comitetului Local pentru Situații de Urgență constituit la nivelul comunei Poșta Câlnău, județul Buzău2021/08/17
Dispozitia 174/2021privind convocarea Consiliului Local în sedință ordinară2021/08/05
Dispozitia 173/2021privind rectificarea actului de naștere nr.91/17.11.1953.2021/08/03
Dispozitia 172/2021privind modificare alocație pentru susținerea familiei Van Ninel2021/07/30
Dispozitia 171/2021privind modificare alocație pentru susținerea familiei Gaman Daniela2021/07/30
Dispozitia 170/2021privind încetare alocație pentru susținerea familiei Anghel Viorel2021/07/30
Dispozitia 169/2021privind încetare alocație pentru susținerea familiei Baciu Camelia2021/07/30
Dispozitia 168/2021privind suspendarea ajutor social pentru familia Șerban Dan2021/07/30
Dispozitia 167/2021privind suspendarea ajutor social pentru persoană singură Bărdăhan Andrei2021/07/30
Dispozitia 166/2021privind aprobare Plan individual de intervenție pentru d-na Vrânceanu Silvia2021/07/30
Dispozitia 165/2021privind acordare indemnizație pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal Necula Ralița2021/07/30
Dispozitia 164/2021privind acordare indemnizație pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal Durac Lia Maria2021/07/30
Dispozitia 163/2021privind încetare indemnizație pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal Mîndruță Floarea2021/07/30
Dispozitia 162/2021privind acordare indemnizație pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal Sava Ileana2021/07/30
Dispozitia 161/2021privind numirea unui curator provizoriu pentru bolnava Necula Ralița2021/07/27
Dispozitia 160/2021privind rectificarea actului de căsătorie nr.1/08.01.1972.2021/07/20
Dispozitia 159/2021privind  constituirea  comisiei de disciplină comună pentru  funcționarii publici din  cadrul aparatului  de specialitate  al primarului  comunei  Blăjani, al primarului  comunei Poșta Câlnău și al  primarului comunei Zărnești 2021/07/15
Dispozitia 158/2021privind convocarea  Consiliului Local în ședință  ordinară2021/07/06
Dispozitia 157/2021privind numirea unui curator în vederea  asistării minorului Manda Geanina Maria la notar 2021/07/06
Dispozitia 156/2021privind modificare ASF Gogu Alexandru2021/06/30
Dispozitia 155/2021privind modificare ASF Belu Ana Maria2021/06/30
Dispozitia 154/2021privind modifcare ASF Mihălcescu Luminița2021/06/30
Dispozitia 153/2021privind virare de credite bugetare în cadrul aceluiaș capitol2021/06/29
Dispozitia 152/2021privind numire în funcție publică Vișan Lăcrămioara2021/06/28
Dispozitia 151/2021privind numire în funcție publică Bîsceanu Constantin Adrian2021/06/28
Dispozitia 150/2021privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară2021/06/17
Dispozitia 149/2021privind modificarea ajutorului social familie Lica Georgeta2021/06/17
Dispozitia 148/2021privind acordarea indemnizație pentru persoană cu handicap grav Taifas Caterina2021/06/17
Dispozitia 147/2021privind desemnare agent de inundații la nivelul comunei Poșta Câlnău, județul Buzău,2021/06/08
Dispozitia 146/2021privind actalizarea C.L..S.U. la nivelul U.A.T Poșta Câlnău2021/06/07
Dispozitia 145/2021privind actalizarea S.V.S.U. la nivelul U.A.T Poșta Câlnău2021/06/07
Dispozitia 144/2021privind suspendare drept tichet gradiniță Câlțea Georgel2021/06/04
Dispozitia 143/2021privind numirea unui curator pentru reprezentarea minorului la notar2021/06/02
Dispozitia 142/2021privind modificare ASF Vivu Maria2021/05/31
Dispozitia 141/2021privind încetare ASF Dumitrache Claudia Roxana2021/05/31
Dispozitia 140/2021privind acordarea indemnizației lunare de însoțitor doamnei Iosif Elisaveta, persoană cu handicap grav cu asistent personal2021/05/31
Dispozitia 139/2021privind angajare asistent personal pentru persoană cu handicap grav Barlaboi Petru2021/05/28
Dispozitia 138/2021privind încetare indemnizație pentru persoană cu handicap grav Barlaboi Petru2021/05/28
Dispozitia 137/2021privind încetare ajutor social Petcu Constantin2021/05/27
Dispozitia 136/2021privind încetare ajutor social Filip Anișoara2021/05/27
Dispozitia 135/2021privind încetare ajutor social Belu Andrei2021/05/27
Dispozitia 134/2021privind menținerea în funcție de asistent personal persoana cu handicap grav Chiaga Georgeta2021/05/27
Dispozitia 133/2021privind numirea unui curator provizoriu pentru persoana cu handicap grav Iosif Elisaveta2021/05/26
Dispozitia 132/2021privind desemnarea persoanei responsabile cu urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor aflate în proprietatea sau administrarea comunei Poșta Câlnău2021/05/25
Dispozitia 131/2021privind constiturea Comisiei pentru Recepția la terminarea lucrărilor ă la obiectivul „Modernizare drumuri de interes local în lungime de 700,00 ml, în comuna poșta Câlnău, județul Buzău”2021/05/25
Dispozitia 130/2021privind încadrarea Șef SVSU2021/05/24
Dispozitia 129/2021privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară2021/05/17
Dispozitia 128/2021privind constiturea Comisiei pentru Recepția la terminarea lucrărilor ă la obiectivul „Extindere cu grupuri sanitare prin amplasare containere Școala sat Zilișteanca, comuna poșta Câlnău, județul Buzău”2021/05/17
Dispozitia 127/2021privind constiturea Comisiei pentru Recepția la terminarea lucrărilor ă la obiectivul „Extindere cu grupuri sanitare prin amplasare containere Școala sat Sudiți, comuna poșta Câlnău, județul Buzău”2021/05/11
Dispozitia 126/2021privind constiturea Comisiei pentru Recepția finală la obiectivul „Construire poduri din beton armat comuna Poșta Câlnău, județul Buzău”2021/05/11
Dispozitia 125/2021privind acodare tichet gradiniță Cercel Samir Samuel Eduard2021/05/11
Dispozitia 124/2021privind încetare ASF Rădulescu Petre2021/04/29
Dispozitia 123/2021privind acordare ASF Stan Gabriela Cătălina2021/04/29
Dispozitia 122/2021privind încetare ASF Barbu Gheorghe2021/04/29
Dispozitia 121/2021privind suspendare ASF Anghel Cati2021/04/29
Dispozitia 120/2021privind modificare ASF Leonte Florența2021/04/29
Dispozitia 119/2021privind suspendare ASF Șerban Dan2021/04/29
Dispozitia 118/2021privind acordare ASF Călin Rodica2021/04/29
Dispozitia 117/2021privind modificare ASF Necula Nicolae2021/04/29
Dispozitia 116/2021privind încetare ASF Lixeanu Claudia2021/04/29
Dispozitia 115/2021privind suspendare ASF Ghițulescu Magdalena2021/04/29
Dispozitia 114/2021privind modificare ASF Cîlțea Georgel2021/04/29
Dispozitia 113/2021privind modificare ASF Bârsan Marina Luisia2021/04/29
Dispozitia 112/2021privind modificare ASF Cercel Liliana2021/04/29
Dispozitia 111/2021privind încadrare asistent personal pentru persoană cu handicap grav, Bălan Veronica Ionela2021/04/29
Dispozitia 110/2021privind încetare indemnizație persoană cu handicap grav Bălan Ioana2021/04/29
Dispozitia 109/2021privind încetare contract individual de muncă Mihai Manole2021/04/28
Dispozitia 108/2021privind încadrare asistent personal pentru persoană cu handicap grav, Marinescu Maria2021/04/27
Dispozitia 107/2021privind încetare indemnizație persoană cu handicap grav Chiru Rada2021/04/27
Dispozitia 106/2021privind încetare indemnizație persoană cu handicap grav Iosif Radu2021/04/27
Dispozitia 105/2021privind acordare indemnizație persoană cu handicap grav Brătuc Vasilica2021/04/27
Dispozitia 104/2021privind acordare indemnizație persoană cu handicap grav Duran Robert Andrei2021/04/27
Dispozitia 103/2021privind acordare VMG Crăciun Neculai2021/04/27
Dispozitia 102/2021privind încetare VMG Pantazi Vasile2021/04/27
Dispozitia 101/2021privind încetare VMG Dună Elena2021/04/27
Dispozitia 100/2021privind încetare VMG Bîrsan Săndel2021/04/27
Dispozitia 99/2021privind acordare gradație corespunzătoare tranșă de vechime Munteanu Alexandra Georgiana2021/04/26
Dispozitia 98/2021privind acordare gradație corespunzătoare tranșă de vechime Ionașcu Emilia Andreea2021/04/26
Dispozitia 97/2021privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul/examenul din data de 18-22.05.2021 în vederea ocupării unui post vacant, funcție contractuală de execuție -Șef SVSU-în cadrul Compartimentului situații de urgență din Aaparatul de specialitate al primarului comunei Poșta Câlnău2021/04/23
Dispozitia 96/2021privind rectificarea actului de căsătorie nr.18/12.11.1949 privind pe Stroie Vasilica2021/04/21
Dispozitia 95/2021privind rectificarea actului de nașterea nr.22/03.04.1952 privind pe Stroie Vasilica2021/04/21
Dispozitia 94/2021privind organizarea concursului pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Poșta Câlnău2021/04/20
Dispozitia 93/2021privind numire curator special pentru bolnavul Neagu Nicolae2021/04/20
Dispozitia 92/2021privind încetare încetare indemnizație persoană cu handicap grav Brătuc Ileana2021/04/14
Dispozitia 91/2021privind încetare încetare indemnizație persoană cu handicap grav Spîneciu Laura Mirela2021/04/08
Dispozitia 90/2021privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară2021/04/06
Dispozitia 89/2021privind respingere tichet grădiniță Cercel Smir Samuei Eduard2021/04/05
Dispozitia 88/2021privind aprobare tichet grădiniță Cîlțea Alin Florin2021/04/05
Dispozitia 87/2021privind aprobare Plan de Servicii pentru copilul Dragomirescu Maria Elena2021/03/31
Dispozitia 86/2021privind încetare VMG Lica Georgeta2021/03/31
Dispozitia 85/2021privind încetare VMG Pîrtoacă Cornelia2021/03/31
Dispozitia 84/2021privind încetare VMG Dobre Silvia2021/03/31
Dispozitia 83/2021privind încetare VMG Cîrciumaru Marieta2021/03/31
Dispozitia 82/2021privind încetare VMG Moroianu Ion2021/03/31
Dispozitia 81/2021privind încetare VMG Nica Ion2021/03/31
Dispozitia 80/2021privind încetare VMG Matei Leonard2021/03/31
Dispozitia 79/2021privind actualizarea componenței Comitetului Local pentru Situații de Urgență constituit la nivelul comunei Poșta Câlnău, județul Buzău2021/03/31
Dispozitia 78/2021privind încetare VMG Ciurică Marian2021/03/31
Dispozitia 77/2021privind încetare VMG Ciurică Gheorghe2021/03/31
Dispozitia 76/2021privind încetare VMG Durac Dănuț2021/03/31
Dispozitia 75/2021privind încetare VMG Cîlțea Marilena Simona2021/03/31
Dispozitia 74/2021privind încetare VMG Danciu Marioara2021/03/31
Dispozitia 73/2021privind încetare VMG Cîlțea Stana2021/03/31
Dispozitia 72/2021privind încetare VMG Cilibiu Marian2021/03/31
Dispozitia 71/2021privind încetare VMG Călugărescu Viorel2021/03/31
Dispozitia 70/2021privind suspendare ASF Dumitrache Claudia Roxana2021/03/31
Dispozitia 69/2021privind încetare ASF Durac Dănuț2021/03/31
Dispozitia 68/2021privind încetare ASF Voineagu Vasile2021/03/31
Dispozitia 67/2021privind încetare ASF Gherghe Valentin2021/03/31
Dispozitia 66/2021privind încetare ASF Rusu Ovidiu2021/03/31
Dispozitia 65/2021privind încetare ASF Mihalcea Georgiana Alexandra2021/03/31
Dispozitia 64/2021privind încetare ASF Anghel Costel2021/03/31
Dispozitia 63/2021privind încetare ASF Coman Ioan Marius2021/03/31
Dispozitia 62/2021privind încetare ASF Petre Liliana2021/03/31
Dispozitia 61/2021privind stabilire salariu d-nul Toader Cornel2021/03/30
Dispozitia 60/2021privind încadrarea doamnei Teodorescu Ramona Ionela, asistent personal pentru persoană cu handicap grav Topliceanu Robert Florin2021/03/30
Dispozitia 59/2021privind încetare contract de muncă doamna Teodorescu Ramona Ionela2021/03/30
Dispozitia 58/2021privind stabilire salariu d-na Oprea Oana Daniela2021/03/30
Dispozitia 57/2021privind stabilire salariu d-na Oprea Vasilica2021/03/30
Dispozitia 56/2021privind stabilire salariu d-na Mihai Liliana2021/03/30
Dispozitia 55/2021privind stabilire salariu d-na Mihai Filofteia2021/03/30
Dispozitia 54/2021privind stabilire salariu d-na Jurubiță Ana Elena2021/03/30
Dispozitia 53/2021privind stabilire salariu d-na Ionescu Cătălina Sivia2021/03/30
Dispozitia 52/2021privind stabilire salariu d-na Gonțescu Maria2021/03/30
Dispozitia 51/2021privind stabilire salariu d-na Gherase Alina Stanca2021/03/30
Dispozitia 50/2021privind stabilire salariu d-na Fieraru Viorica2021/03/30
Dispozitia 49/2021privind stabilire salariu d-nul Duran Vasile2021/03/30
Dispozitia 48/2021privind stabilire salariu d-na Drăghici Simona Viorica2021/03/30
Dispozitia 47/2021privind stabilire salariu d-na Dobre Violeta2021/03/30
Dispozitia 46/2021privind stabilire salariu d-na Chiagă Georgeta2021/03/30
Dispozitia 45/2021privind stabilire salariu d-na Cercel Lucia Mariana2021/03/30
Dispozitia 44/2021privind stabilire salariu d-na Cercel Liliana2021/03/30
Dispozitia 43/2021privind stabilire salariu d-na Călin Daniela Cristina2021/03/30
Dispozitia 42/2021privind stabilire salariu d-na Brătuc Mariana2021/03/30
Dispozitia 41/2021privind stabilire salariu d-na Barbu Mariana2021/03/30
Dispozitia 40/2021privind rectificarea Dispoziției nr.2/08.01.20212021/03/30
Dispozitia 39/2021privind numirea unui curator special al bolnavului Topliceanu Robet Florin cu domiciliul în com.Poșta Câlnău în persoana doamna Teodorescu Ramona Ionela2021/03/23
Dispozitia 38/2021privind majorarea cuantumului indemnizației lunare pentru persoanle cu handicap grav carenecesită protecție specială2021/03/17
Dispozitia 37/2021privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară2021/03/17
Dispozitia 36/2021privind acordare acordare tichet grădiniță Câlțea Ștefan Nicolas2021/03/08
Dispozitia 35/2021privind acordare acordare tichet grădiniță Mușat Alesia Ana Maria2021/03/08
Dispozitia 34/2021privind încetare acordare tichet grădiniță Gogonel Rareș Petru2021/03/08
Dispozitia 33/2021privind încetare acordare tichet grădiniță Gogonel Matei Ștefan2021/03/08
Dispozitia 32/2021privind constituirea comisiei de recepție a serviciilor șI lucrărilor realizate în cadrul contractelor de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale în comuna Poșta Câlnău, județul Buzău2021/03/08
Dispozitia 31/2021privind încetarea ASF Vîrlan Nicu2021/02/26
Dispozitia 30/2021privind modificarea ASF Petre Liliana2021/02/26
Dispozitia 29/2021privind acordarea ASF Plăeșu Jeni2021/02/26
Dispozitia 28/2021privind acordarea indemnizației pentru persoană cu handicap grav Stroe Alexandru Gabriel2021/02/26
Dispozitia 27/2021privind Incetarea indemnizației pentru persoană cu handicap grav Frîncu Ana2021/02/26
Dispozitia 26/2021privind încetarea indemnizației pentru persoană cu handicap grav Avramescu Gheorghe Marian2021/02/26
Dispozitia 25/2021privind acordarea indemnizației pentru persoană cu handicap grav Lungu Maria2021/02/26
Dispozitia 24/2021privind acordarea indemnizației pentru persoană cu handicap grav Bălan Ioana2021/02/26
Dispozitia 23/2021privind acordarea indemnizației pentru persoană cu handicap grav Dăniță Vasile2021/02/26
Dispozitia 22/2021privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară2021/02/17
Dispozitia 21/2021privind constituirea Comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor la obiectivul „Reabilitare,consolidare,modernizare și extindere Școala „Constantin Ivănescu” cu clasele I-VIII, în comuna Poșta Câlnău, județul Buzău”2021/02/11
Dispozitia 20/2021privind desemnare persoanei pentru accesarea și opraționalizarea aplicației CONRENA2021/02/04
Dispozitia 19/2021privind încetarea ASF Dobrin Carmen Nicoleta2021/01/29
Dispozitia 18/2021privinda cordarea indemnizației pentru persoană cu handicap grav Mitrea Gheorghe2021/01/29
Dispozitia 17/2021privind reluarea acordării ajutorului social familiei2021/01/29
Dispozitia 16/2021privind reluarea acordării ajutorului social familiei2021/01/29
Dispozitia 15/2021privind reluarea acordării ajutorului social familiei Bîrsan Săndel2021/01/29
Dispozitia 14/2021privind modificare cuantum indemnizației pentru persoană cu handicap grav Duran Gheorghe2021/01/26
Dispozitia 13/2021privind acordare tichet grădiniță Anghel David2021/01/22
Dispozitia 12/2021privind acordare tichet grădiniță Tufă Andrei Marian2021/01/22
Dispozitia 11/2021privind acordare tichet grădiniță Tudorache Mihai Vasile2021/01/22
Dispozitia 10/2021privind acordare tichet grădiniță Cercel Samir Samuel Eduard2021/01/22
Dispozitia 9/2021privind acordare tichet grădiniță Velea Alexandru Ștefan2021/01/22
Dispozitia 8/2021privind acordarea indemnizației pentru persoană cu handicap grav Toader Ralița2021/01/21
Dispozitia 7/2021privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni,combustibili petrolieri, familiilor2021/01/21
Dispozitia 6/2021privind încetarea indemnizației pentru persoană cu handicap grav Mitrea Gheorghe2021/01/18
Dispozitia 5/2021privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară2021/01/12
Dispozitia 4/2021privind încetarea indemnizației pentru persoană cu handicap grav Mitrea Gheorghe2021/01/12
Dispozitia 3/2021privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al comunei Poșta Câlnău a deficitului secțiunii de dezvoltare pentru anul 20202021/01/08
Dispozitia 2/2021privind încadrarea pe funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap grav Duran Vasile2021/01/08
Dispozitia 1/2021privind încetarea contractului de muncă Duran Vasile2021/01/08
Dispozitia 309/2020privind încetarea alocației pentru susținera familiei Necula George Daniel2020/12/31
Dispozitia 308/2020privind modificarea alocației pentru susținera familiei Necula Adriana Georgiana2020/12/31
Dispozitia 307/2020privind încetarea alocației pentru susținera familiei Borcoi Andreea2020/12/31
Dispozitia 306/2020privind acordarea alocației pentru susținera familiei Călugărescu Bogdan Constantin2020/12/31
Dispozitia 305/2020privind încetarea indemnizație pentru persoană cu handicap grav Cristea Elisabeta2020/12/30
Dispozitia 304/2020privind acordarea indemnizație pentru persoană cu handicap grav Lazăr Elisabeta2020/12/30
Dispozitia 303/2020privind constituirea comisiei locale de inventariere a patrimoniului comunei Poșta Câlnău pentru anul 20202020/12/27
Dispozitia 302/2020privind acordare indemnizație pentru persoană cu handicap grav Avramescu Marian Gheorghe2020/12/21
Dispozitia 301/2020privind numirea unui curator special pentru persoană cu handicap grav Lazăr Elisabeta2020/12/21
Dispozitia 300/2020privind acordarea dreptului la stimulent educațional, tichet grădiniță Gogonel Rareș Petru2020/12/21
Dispozitia 299/2020privind acordarea dreptului la stimulent educațional, tichet grădiniță Gogonel Matei Ștefan2020/12/21
Dispozitia 298/2020privind acordarea dreptului la stimulent educațional, tichet grădiniță Anghel David Florin2020/12/21
Dispozitia 297/2020privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, combustibili petrolieri familiilor si persoanelor singure care au depus cereri în perioada 21 noiembrie-20 decembrie 20202020/12/21
Dispozitia 296/2020privind Acordare ajutor social Stan Marcela2020/12/18
Dispozitia 295/2020privind acordare indemnizație pentru persoană cu handicap grav Bărbunea Alexandru Constantin2020/12/18
Dispozitia 294/2020privind acordare indemnizație pentru persoană cu handicap grav Mîndruță Floarea2020/12/18
Dispozitia 293/2020privind încadrare asistent personal pentru persoană cu handicap grav Drăghici Viorica Simona2020/12/18
Dispozitia 292/2020privind încetare contract de muncă Drăghici Viorica Simona2020/12/18
Dispozitia 291/2020privind rectificare dispoziție nr.248/30.10.20202020/12/14
Dispozitia 290/2020privind încadrare consilier viceprimar Chelcan Elena Gabriela2020/12/14
Dispozitia 289/2020privind încetare indemnizație pentru persoană cu handicap grav Butan Felicia Violeta2020/12/11
Dispozitia 288/2020privind convocarea Consiliului Local în ședintă ordinară2020/12/10
Dispozitia 287/2020privind acordare VMG Pîrtoacă Cornelia2020/12/09
Dispozitia 286/2020privind convocarea Consiliului Local în ședintă extraordinară2020/12/09
Dispozitia 285/2020privind respingerea dreptului la stimulent educațional,tichet grădiniță Constantinescu Ana Maria2020/12/09
Dispozitia 284/2020privind respingerea dreptului la stimulent educațional,tichet grădiniță Gogonel Rareș Petru2020/12/09
Dispozitia 283/2020privind respingerea dreptului la stimulent educațional,tichet grădiniță Posobescu Alessia Andreea2020/12/09
Dispozitia 282/2020privind respingerea dreptului la stimulent educațional,tichet grădiniță Mușat Alesia Ana Maria2020/12/09
Dispozitia 281/2020privind respingerea dreptului la stimulent educațional,tichet grădiniță Gogonel Matei Ștefan2020/12/09
Dispozitia 280/2020privind respingerea dreptului la stimulent educațional,tichet grădiniță Ghiță Alessia Rebeca2020/12/09
Dispozitia 279/2020privind respingerea dreptului la stimulent educațional,tichet grădiniță Cîlțea Ștefan Nicolas2020/12/09
Dispozitia 278/2020privind convocarea Consiliului Local în sedință extraordinara2020/12/02
Dispozitia 277/2020privind modificare ASF Bocu Fănică2020/11/27
Dispozitia 276/2020privind modificare ASFAnghel Costel2020/11/27
Dispozitia 275/2020privind încetare ASF Fișcher Vasile2020/11/27
Dispozitia 274/2020privind încetare ASF Posobescu Costel Bogdan2020/11/27
Dispozitia 273/2020privind încetare ASF Dumitrache Ionel2020/11/27
Dispozitia 272/2020privind suspendare VMG Muscalu Lazarina2020/11/27
Dispozitia 271/2020privind suspendare VMG Bîrsan Săndel2020/11/27
Dispozitia 270/2020privind suspendare VMG Cîlțea Marilena Simona2020/11/27
Dispozitia 269/2020privind încetare VMG Dumitrache Ionel2020/11/27
Dispozitia 268/2020privind modificare VMG Moise Ion2020/11/27
Dispozitia 267/2020privind acordare VMG Pîrtoacă Cornelia2020/11/27
Dispozitia 266/2020privind acordare VMG Bărdăhan Andrei2020/11/27
Dispozitia 265/2020privind acordare indemnizație pentru persoană cu handicap grav Moldoveanu Robert Leonard2020/11/27
Dispozitia 264/2020privind încetare indemnizație pentru persoană cu handicap grav Ghiță Badea2020/11/27
Dispozitia 263/2020privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, combustibili petrolieri familiilor si persoanelor singure care au depus cereri în perioada 17 octombrie-20 noiembrie 20202020/11/20
Dispozitia 262/2020privind constituire grup tehnic biroruri sectie de votare2020/11/19
Dispozitia 261/2020privind angajare asistent personal pentru persoana cu handicap grav Dobre Violeta2020/11/19
Dispozitia 260/2020privind încetare contract de muncă Dobre Violeta2020/11/19
Dispozitia 259/2020privind convocarea Consiliului Local în ședintă ordinară2020/11/16
Dispozitia 258/2020privind modificare VMG Ghițulescu Magdalena2020/11/16
Dispozitia 257/2020privind încetare VMG Florea Georgeta2020/11/16
Dispozitia 256/2020privind încetare VMG Pîrtoacă Loredan Dragoș2020/11/16
Dispozitia 255/2020privind convocarea Consiliului Local în ședintă extraordinară2020/11/09
Dispozitia 254/2020privind acordare tichet grădiniță Preda David Andrei2020/11/09
Dispozitia 253/2020privind încetare ASF Bucur Mirela2020/10/30
Dispozitia 252/2020privind modificare ASF Necula George Daniel2020/10/30
Dispozitia 251/2020privind aprobare ASF Cosma Vasile2020/10/30
Dispozitia 250/2020privind aprobare ASF Ghițulescu Magdalena2020/10/30
Dispozitia 249/2020privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral2020/10/30
Dispozitia 248/2020privind incadrarea în muncă Belu Ionuț Adrian2020/10/30
Dispozitia 247/2020privind aprobarea contractului de management Administrator public Dobre Gheorghe2020/10/30
Dispozitia 246/2020privind încetarea contactului de muncă Dobre Gheorghe2020/10/30
Dispozitia 245/2020privind incadrarea în muncă Chiagă Ion2020/10/30
Dispozitia 244/2020privind încetarea contactului de muncă Chiagă Ion2020/10/30
Dispozitia 243/2020privind acordare VMG Șerban Dan2020/10/30
Dispozitia 242/2020privind acordare VMG Cheagă Gheorghe2020/10/30
Dispozitia 241/2020privind acordare VMG Duran Emil Gheorghe2020/10/30
Dispozitia 240/2020privind acordare VMG Moise Ion2020/10/30
Dispozitia 239/2020privind încetarea VMG Bocu Fănică2020/10/30
Dispozitia 238/2020privind încetare VMG Van Ninel2020/10/30
Dispozitia 237/2020privind delegarea exercutării atribuțiilor de ofițer de stare civilă în cadrul Primăriei comunei Poșta Câlnău2020/10/22
Dispozitia 236/2020privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru persoană cu handicap grav Pirpiriu Erik Nicolas2020/10/22
Dispozitia 235/2020privind incadrarea doamnei Fieraru Viorica în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap grav2020/10/22
Dispozitia 234/2020privind încetarea contactului de muncă titular Fieraru Viorica2020/10/22
Dispozitia 233/2020privind incadrarea doamnei Cercel Liliana în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap grav2020/10/22
Dispozitia 232/2020privind încetarea contactului de muncă titular Cercel Liliana2020/10/22
Dispozitia 231/2020privind desemnarea unui curator special pentru Stângă Ecaterina2020/10/15
Dispozitia 230/2020privind incadrarea doamnei Ionescu Cătălina Silvia în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap grav2020/10/13
Dispozitia 229/2020privind încetarea contactului de muncă Ionescu Cătălina Silvia2020/10/13
Dispozitia 228/2020privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru persoană cu handicap grav Panait Eiza Maria2020/10/09
Dispozitia 227/2020privind modificarea Dispoziției nr.203/30.09.20202020/10/09
Dispozitia 226/2020privind incadrarea domnului Duran Vasile în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap grav2020/10/08
Dispozitia 225/2020privind încetarea contactului de muncă titular Duran Vasile2020/10/08
Dispozitia 224/2020Dispoziție privind rectificarea actului de căsătorie nr.11/11.07.2015 privind pe Stanciu Alexandru și Neacșu Mariana2020/10/08
Dispozitia 223/2020privind respingerea dreptului la stimulent educațional sub formă de tichet social pentru titularul Constantinescu Ana Maria2020/10/08
Dispozitia 222/2020privind respingerea dreptului la stimulent educațional sub formă de tichet social pentru titularul Preda Adrian Georgian2020/10/08
Dispozitia 221/2020privind respingerea dreptului la stimulent educațional sub formă de tichet social pentru titularul Cîlțea Georgel2020/10/08
Dispozitia 220/2020privind aprobarea acordarii dreptului la stimulent educațional sub formă de tichetet social, reprezentanților legali ai copiilor din familii defavorizate din comuna Poșta Câlnău, conform Legii nr. 248/2015 pentru anul școlar 2020-20212020/10/08
Dispozitia 219/2020privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară2020/10/05
Dispozitia 218/2020privind încetare ASF Oprea Victoria Daniela2020/10/05
Dispozitia 217/2020privind desemnarea unui curator special pentru Stângă Ecaterina2020/10/05
Proiect HCL 36/2020privind adoptarea bugetului local rectificat IX pe anul 20202020/10/05
Dispozitia 216/2020privind modificare ASF Petre Liliana2020/09/30
Dispozitia 215/2020privind acordare VMG Ciurică Marian2020/09/30
Dispozitia 214/2020privind acordare ASF Rînciog Gabriela2020/09/30
Dispozitia 213/2020privind acordare ASF Vîrlan Nicu2020/09/30
Dispozitia 212/2020privind acordare ASF Preda Adrian Georgian2020/09/30
Dispozitia 211/2020privind acordare ASF Velea Madalina2020/09/30
Dispozitia 210/2020privind acordare ASF Taifas Constantin2020/09/30
Dispozitia 209/2020privind acordare ASF Mușat Mihaela Violeta2020/09/30
Dispozitia 208/2020privind acordare ASF Necula Adriana Georgiana2020/09/30
Dispozitia 207/2020privind acordare ASF Bucur Cosmin Viorel2020/09/30
Dispozitia 206/2020privind acordare ASF Plăeșu Valentin2020/09/30
Dispozitia 205/2020privind acordare ASF Dobre Mihai Cristian2020/09/30
Dispozitia 204/2020privind acordare ASF Vivu Maria2020/09/30
Dispozitia 203/2020privind modificare ASF Voineagu Vasile2020/09/30
Dispozitia 202/2020privind încetare ASF Dinu Maria2020/09/30
Dispozitia 201/2020privind modificare ASF Bundă Luminița ( Mihălcescu)2020/09/30
Dispozitia 200/2020privind acoradrea ajutorului social Cîlțea Marilena Simona2020/09/30
Dispozitia 199/2020privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru persoană cu handicap grav Toader Ralița2020/09/30
Dispozitia 198/2020privind numirea unui curator special al bolnavului Toader Ralița2020/09/30
Dispozitia 197/2020privind încetarea indemnizației de însoțitor pentru persoană cu handicap grav Rînciog Rada2020/09/30
Dispozitia 196/2020privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru persoană cu handicap grav Dragu Iulia Cristina2020/09/30
Dispozitia 195/2020privind încetarea indemnizației de însoțitor pentru persoană cu handicap grav Necula Gheorghe2020/09/30
Dispozitia 194/2020privind modificare cuantum ajutor social pentru familia Mușat Mihaela Violeta2020/09/30
Dispozitia 193/2020privind încetare ajutor social Baciu Pavel2020/09/30
Dispozitia 192/2020privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pentru titularii ajutorului social2020/09/30
Dispozitia 191/2020privind desemnarea personalului tehnic auxiliar în vederea participării la efectuarea operațiunilor generate de activitatea Birourilor Secțiilor de votare din Circumscripția nr.59 Poșta Câlnău2020/09/22
Dispozitia 190/2020privind încetarea indemnizației de însoțitor pentru persoană cu handicap grav Dragu Aurica2020/09/14
Dispozitia 189/2020privind modificarea i nr.176/31.08.20202020/09/14
Dispozitia 188/2020privind angajare asistent personal pentru persoană cu handicap grav Oprea Oama Daniela2020/09/04
Dispozitia 187/2020privind încetare contract de muncă Oprea Oana Daniela2020/09/04
Dispozitia 186/2020privind privind aprobarea listei cu elevii cei mai defavorizați de la nivelul U.A.T. Care vor benefia de sprijin (S.N.S.E.D.) CONFORM oug NR.133/20202020/08/31
Dispozitia 185/2020privind privind aprobarea listei cu persoanele vârstnice care vor beneficia de sprijin conform OUG nr.115/20202020/08/31
Dispozitia 184/2020privind modificare alocație pentru susținerea familiei Șerban Dan2020/08/31
Dispozitia 183/2020privind modificare alocație pentru susținerea familiei Câlțea Georgel2020/08/31
Dispozitia 182/2020privind modificare alocație pentru susținerea familiei Anghel Cati2020/08/31
Dispozitia 181/2020privind acordare alocație pentru susținerea familiei Van George Mădălin2020/08/31
Dispozitia 180/2020privind acordare alocație pentru susținerea familiei Bârsdan Marina Luisia2020/08/31
Dispozitia 179/2020privind acordare alocație pentru susținerea familiei Cercel Liliana2020/08/31
Dispozitia 178/2020privind acordare alocație pentru susținerea familiei Costache Roxana Mioara2020/08/31
Dispozitia 177/2020privind privind modificarea privind nr.168/2020 privind constituire grup tehnic auxiliar birou electoral de circumscripție2020/08/31
Dispozitia 176/2020privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru persoană cu handicap grav Lica Ion2020/08/31
Dispozitia 175/2020privind reluarea plății ajutorului social Crivăț Aurelian2020/08/31
Dispozitia 174/2020privind privind convocarea Consiliului Local în ședință de îndată extraordinară în data de 26.08.20202020/08/25
Dispozitia 173/2020privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral2020/08/25
Dispozitia 172/2020privind angajare asistent personal pentru persoană cu handicap grav Toader Cornel2020/08/21
Dispozitia 171/2020privind încetare contract de muncă Toader Cornel2020/08/21
Dispozitia 170/2020 privind  constituirea  Comisiei de selecționare a  documentelor  din arhiva, create și deținute  de  Consiliul  Local al comunei Poșta Câlnău  și Primăria comunei Poșta Câlnău2020/08/07
Dispozitia 169/2020privind  desemnarea  reprezentantului U.A.T.  Poșta Câlnău în Comisia  de constatare  și evaluare a pagubelor  persoanelor fizice/asiciatii agricole  ca urmare a unor fenomene meteorologice  nefavorabile și a epizootiilor2020/08/07
Dispozitia 168/2020privind desemnarea personalului tehnic auxiliar in vederea participarii la efectuarea operatiunilor generate de activitatea Biroului Electoral de Circumscriptie nr. 59 comuna Posta Calnau2020/08/07
Dispozitia 167/2020privind  convocarea Consiliului Local în ședință ordinară2020/08/06
Dispozitia 166/2020privind încetarea dreptului pentru susținerea familiei Docuz Marius Florin2020/07/31
Dispozitia 165/2020privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei titularului Stanciu Adrian2020/07/31
Dispozitia 164/2020privind modificarea cuantumului ajutorului social familiei dnei Cîlțea Liliana2020/07/31
Dispozitia 163/2020privind acordarea dreptului ajutorulu isocial dlui Stanciu Adrian2020/07/31
Dispozitia 162/2020privind suspendarea dreptului ajutorului social familiei Van Ninel2020/07/31
Dispozitia 161/2020privind acordarea indemnizației de însoțitor persoanei cu handicap grav Sava Ileana2020/07/31
Dispozitia 160/2020privind încetarea acordării și plății indemnizației de însoțitor adultului cu handicap grav Gonțescu Nicolai2020/07/31
Dispozitia 155/2020privind acordarea  dreptului la ajutorul social  conform Legii nr.416/2001 d.lui Niculai  Gheorghe2020/07/10
Dispozitia 154/2020privind încetarea dreptului la ajutorul social  conform Legii nr.416/2001, titularului Ilie Alexandru2020/07/07
Dispozitia 153/2020privind convocarea Consiliului Local în sedință ordinară2020/07/01
Dispozitia 153/2020privind  convocarea Consiliului Local în ședință ordinară2020/07/01
Dispozitia 152/2020privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei titularului Chibar Andreea Simona2020/06/30
Dispozitia 151/2020privind acordare indemnizație fixă pentru persoană cu handicap grav Zaharia Maria2020/06/30
Dispozitia 150/2020privind suspendarea dreptului ajutorului social d-nului Crivăț Aurelian2020/06/30
Dispozitia 149/2020privind suspendarea dreptului ajutorului social d-nului Baciu Pavel2020/06/30
Dispozitia 148/2020privind aprobarea prelungirii valabilității contractului demuncă al consilierului primarului2020/06/30
Dispozitia 147/2020privind aprobarea prelungirii valabilității contractului de management al administratorului public2020/06/30
Dispozitia 146/2020privind încadrarea D-nei Barbu Mariana în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav Barbu Claudiu Gabriel2020/06/30
Dispozitia 145/2020privind încetarea acordării și plății indeminațieide însoțitor adultului cu handicap grav Barbu Cladiu Gabriel2020/06/30
Dispozitia 144/2020privind constituirea comisiei privind Recensământul populației și locuinței 20212020/06/29
Dispozitia 143/2020privind aprobare rectificare buget VI în cadrul aceluiași capitol2020/06/29
Dispozitia 142/2020privind reevaluarea activelor fixe aflate în patriminiul comunei Poșta Câlnău2020/06/25
Dispozitia 141/2020privind aprobare Plan de Servicii pentru copilul Duran Robert Andrei2020/06/25
Dispozitia 140/2020privind încetare venit minim garantat pentru familia Petcu Mihai2020/06/25
Dispozitia 139/2020privind angajare asistent personal pentru persoana cu handicap grav Ionescu Cătălina Silvia2020/06/25
Dispozitia 138/2020privind încetare contract de muncă Ionescu Cătălina Silvia2020/06/25
Dispozitia 137/2020privind aprobare rectificare buget V în cadrul aceluiași capitol2020/06/22
Dispozitia 136/2020privind rectificare act naștere nr.25/1960 pe Roman Finareta Marcela2020/06/22
Dispozitia 135/2020privind  desemnarea  persoanelor care vor prelua produsele  recepționate de către  reprezentanții ai grupului  de lucru  pentru derularea POAD  și vor  participa la acțiunea  de distribuire către  destinatarii finali.2020/06/15
Dispozitia 134/2020privind convocarea  Consiliului Local  in sedință ordinară2020/06/05
Dispozitia 133/2020privind modificare cuantm ASF Rădulescu Petre2020/05/29
Dispozitia 132/2020privind modificare cuantm ASF Mircea Aureliana2020/05/29
Dispozitia 131/2020privind modificare cuantum ASF Chibăr Andreea Simona2020/05/29
Dispozitia 130/2020privind modificare componență familie ASF Stanciu Adrian2020/05/29
Dispozitia 129/2020prvind încetare VMG Cîlțea Marilena Simona2020/05/26
Dispozitia 128/2020privind acordare indemnizație persoana cu handicap grav Iosif Radu2020/05/26
Dispozitia 127/2020privind încadrare Gherase Alina Stanca asistent personal pentru persoana cu handicap grav2020/05/25
Dispozitia 126/2020privind încetare contract de muncă Gherase Alina Stanca2020/05/25
Dispozitia 125/2020privind încadrare Toader Cornel asistent personal pentru persoana cu handicap grav2020/05/21
Dispozitia 124/2020privind încetare contract de muncă Toader Cornel2020/05/21
Dispozitia 123/2020privind constituirea Comisiei comunale privind recensământul general agricol din România runda 20202020/05/20
Dispozitia 122/2020privind desemnarea curator special pentru minor Manda Geanina Maria2020/05/20
Dispozitia 121/2020privind  convocarea Consiliului  localal comunei Poșta Câlnău, județul  Buzău.  în  ședință ordinară  2020/05/07
Dispozitia 120/2020privind  desemnarea  persoanelor  pentru  accesarea  și  operaționalizare  aplicației  RENNS2020/05/07
Dispozitia 119/2020privind încedtare ASE Grigore Mariana2020/04/30
Dispozitia 118/2020privind încetarea indemizației pentru persoană cu handicap Niță Costel2020/04/30
Dispozitia 117/2020privind acordare ASF Borcoi Andreea2020/04/29
Dispozitia 116/2020privind acordarea indemizației pentru persoană cu handicap grav David Nicolaea2020/04/29
Dispozitia 115/2020privind repunerea în plată VMG Muscalu Lazarina2020/04/29
Dispozitia 114/2020privind încetare VMG Moise Ion2020/04/29
Dispozitia 113/2020.privind încetare VMG Gheorghe Georgeta2020/04/29
Dispozitia 112/2020privind constituirea Comisiei locale pentru stabilirea procentului de calamitate a culturilor afectate de seceta/grindina2020/04/24
Dispozitia 111/2020privind convocarea Consiliului local al comunei Poșta Câlnău, județul Buzău. în ședință ordinară2020/04/24
Dispozitia 110/2020privind  acordarea indemizației  pentru persoană cu handicap grav  Duran  Robert Gabriel  2020/04/14
Dispozitia 109/2020privind  acordarea indemizației  pentru persoană cu handicap grav  Brătuc  Vasilica 2020/04/14
Dispozitia 108/2020privind  numire curator special pentru Stângă  Ecaterina2020/04/14
Dispozitia 107/2020privind  adoptarea  Declarației  de aderare la valorile fundamentale, principii, obiective și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 și constituirea  Grupului de lucru pentru  implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul  comunei  Poșta Câlnău, județul  Buzău. 2020/04/13
Dispozitia 106/2020privind privind numirea unui curator special pentru minorul Avramescu Luca Alexandru2020/04/03
Dispozitia 105/2020privind repunere în plată pentru tichet grădiniță Cîlțea Alin Florin2020/04/02
Dispozitia 104/2020privind privind încetarea ASF Ghițulescu Mariana2020/03/27
Dispozitia 103/2020privind privind încetarea ASF Bădulici Aurelia2020/03/27
Dispozitia 102/2020privind privind aprobarea Regulamemntului de Organizare, Atribuțiile și Funcționarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență al comunei Poșta Câlnău2020/03/27
Dispozitia 101/2020privind repunere în plată VMG Petcu Constantin2020/03/27
Dispozitia 100/2020privind repunere în plată VMG Chiagă Ioan2020/03/27
Dispozitia 99/2020privind repunere în plată VMG Călugărescu Viorel2020/03/27
Dispozitia 98/2020privind aprobare VMG Călin Florin2020/03/27
Dispozitia 97/2020privind actualizarea Serviciului voluntar pentru situații de Urgență al comunei Poșta Câlnău2020/03/27
Dispozitia 96/2020privind  virarea de credite  bugetare în  cadrul  aceluiași  capitol 2020/03/23
Dispozitia 95/2020privind actualizarea  componenței Comitetului Local pentru Situații de Urgență  constituit  la nivelul comunei Poșta Câlnău, județul Buzău2020/03/17
Dispozitia 94/2020privind  constiturea comisiei  de evaluare  a terenurilor aflate în proprietatea publică a comunei Poșta Câlnău2020/03/17
Dispozitia 93/2020privind rectificare act  naștere nr.7/25.10.2019 – Stare civilă2020/03/16
Dispozitia 92/2020rivind modificare a Dispoziției  nr.72/28.02.2020  privind  recuperarea  unor  sume cu titlu de ajutor  pentru incalzirea  locunței pentru  perioada  februarie-martie 2020  acordat  familiei  Ciurică Marian  beneficiar  de ajutor social2020/03/11
Dispozitia 91/2020privind delegarea  exercitării atribuțiilor de ofițer stare civilă.2020/03/11
Dispozitia 90/2020privind suspendarea  dreptului la stimulent  educaținal  sub formă  de tichet  social   pentru titularul  Cîlțea Georgel2020/03/05
Dispozitia 89/2020privind încetare ASF familia Carlapoi Mariana2020/02/28
Dispozitia 88/2020privind încetare ASF familia Pîrtoacă Loredan Dragoș2020/02/28
Dispozitia 87/2020privind modificare ASF familia Petre Liliana2020/02/28
Dispozitia 86/2020privind acordare ASF familia Posobescu Costel Bogdan2020/02/28
Dispozitia 85/2020privind modificare ASF familia Mircea Aureliana2020/02/28
Dispozitia 84/2020privind modificare ASF familia Stanciu Adrian2020/02/28
Dispozitia 83/2020privind modificare ASF familia Durac Dănuț2020/02/28
Dispozitia 82/2020privind acordarea indemnizației de însoțitor persoanei cu handicap grav Bălan Ioana2020/02/28
Dispozitia 81/2020privind suspendarea dreptului ajutorului social d-lui Petcu Constantin2020/02/28
Dispozitia 80/2020privind suspendarea dreptului ajutorului social d-nei Muscalu Lazarina2020/02/28
Dispozitia 79/2020privind suspendarea dreptului ajutorului social d-lui Crivăț Aurelian2020/02/28
Dispozitia 78/2020privind suspendarea dreptului ajutorului social familiei d-nei Cîlțea Marilena Simona2020/02/28
Dispozitia 77/2020privind suspendarea dreptului ajutorului social familiei d-lui Chiagă Ioan2020/02/28
Dispozitia 76/2020privind suspendarea dreptului ajutorului social d-lui Călugărescu Viorel2020/02/28
Dispozitia 75/2020privind acordarea indemnizației de însoțitor persoanei cu handicap grav Stroe Alexandru Gabriel2020/02/28
Dispozitia 74/2020privind încetarea dreptului la ajutor social conform Legii nr. 416/2001 modificată, titularului Stanciu Adrian.2020/02/28
Dispozitia 73/2020privind recuperarea unor sume cu titlu de ajutor pentru incalzirea locunței pentru perioada februarie-martie 2020 acordat familiei Van Ninel beneficiar de ajutor pentru încălzirea locuinței conform OUG nr.70/20112020/02/28
Dispozitia 72/2020privind recuperarea unor sume cu titlu de ajutor pentru incalzirea locunței pentru perioada februarie-martie 2020 acordat familiei Ciurică Marian beneficiar de ajutor social2020/02/28
Dispozitia 71/2020privind aprobarea Codului  de conduită  al funcționarilor publici și personalului contractual la nivelul Primăriei comunei Poșta Câlnău, județul Buzău2020/02/18
Dispozitia 70/2020privind numirea doamnei Cîrciumaru Ana — având funcția publică de inspector superior în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Poșta Câlnău, consilier de etică și pentru monitorizarea respectării normelor de conduită2020/02/17
Dispozitia 69/2020privind încetarea acordării plății indemnizației pentru persoană cu handicap grav Lefer Stelian2020/02/17
Dispozitia 68/2020privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară2020/02/13
Dispozitia 67/2020privind constituirea Comisiei pentru monitorizarea ,coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Poșta Câlnău, județul Buzău2020/02/11
Dispozitia 66/2020privind desemnarea responsabilului pentru protecția datelor cu caracrer personal2020/02/10
Dispozitia 65/2020privind menținerea în funcția publică de execuție după îndeplinirea vârstei standard de pensionare2020/02/10
Dispozitia 64/2020privind acordare indemnizație persoană cu handicap grav Dăniță Vasile2020/02/10
Dispozitia 63/2020privind acordare indemnizație persoană cu handicap grav Dincă Alexandra Elena2020/02/10
Dispozitia 62/2020privind modificarea art. nr.1 la Dispoziția nr.57/31.01.20202020/02/10
Dispozitia 61/2020privind modificarea art. nr.1 la Dispoziția nr.58/31.01.20202020/02/10
Dispozitia 60/2020privind modificarea art. nr.1 la Dispoziția nr.54/31.01.20202020/02/10
Dispozitia 66/2020privind desemnarea responsabilului pentru protectia datelor cu caracter personal2020/02/10
Dispozitia 59/2020privind privind încetarea  raporturi de  serviciu  Schiopu Petre 2020/01/31
Dispozitia 58/2020 privind  privind  reluarea platii  alocației pentru susținerea familiei  Anghel Cati2020/01/31
Dispozitia 57/2020privind încetare VMG  Ciurică Marian2020/01/31
Dispozitia 56/2020privind  suspendare VMG Gheorghe Georgeta2020/01/31
Dispozitia 55/2020privind suspendarea VMG  Moise Ion2020/01/31
Dispozitia 54/2020 privind  privind  reluarea platii  alocației pentru susținerea familiei  Dinu Maria2020/01/31
Dispozitia 53/2020privind  modificarea cuantumului  alocației pentru susținerea familiei Van Ninel2020/01/31
Dispozitia 52/2020privind  modificarea cuantumului  alocației pentru susținerea familiei Mitrea Danuț2020/01/31
Dispozitia 51/2020privind încetarea  dreptului de alocație pentru susținerea familiei  Plesea Alexandra2020/01/31
Dispozitia 50/2020privind încetarea  dreptului de alocație pentru susținerea familiei Lupu Constantin2020/01/31
Dispozitia 49/2020privind încetarea  dreptului de alocație pentru susținerea familiei Moise Ion2020/01/31
Dispozitia 48/2020privind încetarea  dreptului de alocație pentru susținerea familiei Nastasiu Geanina2020/01/31
Dispozitia 47/2020privind încetarea  dreptului de alocație pentru susținerea familiei Potârniche Vasile2020/01/31
Dispozitia 46/2020privind acordare ajutor social Van Ninel2020/01/31
Dispozitia 45/2020privind acordare indemnizație handicap Scarlat Doina2020/01/31
Dispozitia 44/2020privind încadrare   asistent personal, Gonțescu Maria2020/01/31
Dispozitia 43/2020privind încadrare  asistent personal,  Mihai Filofeia2020/01/31
Dispozitia 42/2020privind  încetarea plății indemnizației de însoțitor  persoană cu handicap grav Petrache Valeria  2020/01/30
Dispozitia 41/2020privind  convocarea Consiliului Local în ședință ordinară2020/01/23
Dispozitia 40/2020privind aprobarea listelor suplimentare și completarea listelor inițiale cu  persoanele beneficiare de produse de igienă POAD 2019-20212020/01/22
Dispozitia 39/2020privind  stabilire salariu  Gaman Alin2020/01/15
Dispozitia 38/2020privind  stabilire salariu  Tudorache Constantin2020/01/15
Dispozitia 37/2020privind  stabilire salariu Cazan Gheorghe2020/01/15
Dispozitia 36/2020privind  stabilire salariu Necula Nicoleta2020/01/15
Dispozitia 35/2020privind  stabilire salariu  Mihai Manole2020/01/15
Dispozitia 34/2020privind  stabilire salariu Chiagă Ion2020/01/15
Dispozitia 33/2020privind  stabilire salariu Enache Ana2020/01/15
Dispozitia 32/2020privind  stabilire salariu Mîndruță Elena2020/01/15
Dispozitia 31/2020privind  stabilire salariu  Simionescu Lucia2020/01/15
Dispozitia 30/2020privind  stabilire salariu  Berbec  Violeta2020/01/15
Dispozitia 29/2020privind  stabilire salariu Cîrciumaru Ana2020/01/15
Dispozitia 28/2020privind  stabilire indemnizație viceprimar  Arsene Fănel Viorel2020/01/15
Dispozitia 27/2020privind  stabilire indemnizație primar  Munteanu Sorin2020/01/15
Dispozitia 26/2020privind  stabilire salariu   Gemănaru Nicoleta Alina2020/01/15
Dispozitia 25/2020privind  stabilire salariu  Vârlan Niculina2020/01/15
Dispozitia 24/2020privind  stabilire salariu  Rusu Vasile2020/01/15
Dispozitia 23/2020privind  stabilire salariu  Mihalcea Constantin2020/01/15
Dispozitia 22/2020privind  stabilire salariu Plăiașu Mihai2020/01/15
Dispozitia 21/2020privind stabilire salariu  asistent personal  Chiagă Georgeta 2020/01/14
Dispozitia 20/2020privind stabilire salariu  asistent personal  Toader  Cornel2020/01/14
Dispozitia 19/2020privind stabilire salariu  asistent personal  Teodorescu Ramona Ionela2020/01/14
Dispozitia 18/2020privind stabilire salariu  asistent personal  Oprea Vasilica2020/01/14
Dispozitia 17/2020privind stabilire salariu  asistent personal  Oprea Oana Daniela2020/01/14
Dispozitia 16/2020privind stabilire salariu  asistent personal  Mihai Liliana2020/01/14
Dispozitia 15/2020privind stabilire salariu  asistent personal  Cercel  Liliana2020/01/14
Dispozitia 14/2020privind stabilire salariu  asistent personal  Jurubiță Ana Elena2020/01/14
Dispozitia 13/2020privind stabilire salariu  asistent personal  Ionescu Cătălina Silvia2020/01/14
Dispozitia 12/2020privind stabilire salariu  asistent personal  Gherase Alina Stanca2020/01/14
Dispozitia 11/2020privind stabilire salariu  asistent personal  Duran Vasile2020/01/14
Dispozitia 10/2020privind stabilire salariu  asistent personal  Fieraru Viorica2020/01/14
Dispozitia 9/2020privind stabilire salariu  asistent personal  Drăghici Simona Viorica2020/01/14
Dispozitia 8/2020privind stabilire salariu  asistent personal  Dobre Violeta2020/01/14
Dispozitia 7/2020privind stabilire salariu  asistent personal  Cercel Lucia Mariana2020/01/14
Dispozitia 5/2020privind stabilire salariu  asistent personal  Brătuc Mariana2020/01/14
Dispozitia 6/2020privind stabilire salariu  asistent personal Călin Daniela Cristina  2020/01/14
Dispozitia 4/2020privind  privind stabilirea  cuantumului  indemnizației  pentru persoanele cu handicap grav , începând cu   luna ianuarie 20202020/01/14
Dispozitia 3/2020privind  privind acoperirea  deficitului bugetar la sfârșitul  anului 20192020/01/10
Dispozitia 2/2020privind privind  încadrare  pe  funcția de  Consilier personal al primarului  a domnului Schiopu Petre2020/01/10
Dispozitia 1/2020privind privind  convocarea Consiliului Local în ședință extraordinară2020/01/07
Dispozitia 245/2022privind convocarea Consiliului Local în ședință odinară.1970/01/01
Dispozitia 34/2024privind Convocare Consiliu Local în ședință ordinară.1970/01/01

Arhiva Dispozitii ale Primarului comunei Poșta Câlnău 

Comments are closed.