Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

TitluDescriereData
Proiect HCL 44/2022privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Constantin Ivănescu” comuna Poșta Câlnău, pentru luna IUNIE 20222022/07/17
Proiect HCL 43/2022privind adoptarea bugetului local rectificat IV pe anul 20222022/07/15
Proiect HCL 42/2022pentru aprobarea raportului privind activitatea desfășurată de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestru I al anului 20222022/07/15
Proiect HCL 39/2022privind aprobarea  participării U.A.T. Comuna Poșta Câlnău, în cadrul  PLANULUI NATIONAL DE REDRESARE  ȘI REZILIENȚĂ (PNNR)- COMPONENȚA 10-FONDUL  LOCAL/INVESTIȚIA 1.3-  Reabilitarea  moderată a clădirilor  publice pentru  a îmbunătăți  furnizarea de servicii publice de către  unitățile administrative- teritoriale și  aprobarea  proiectului„Renovarea energetică moderată a Școlii Primare din localitatea  Zilișteanca, comuna Poșta Câlnău, județul Buzău”2022/06/17
Proiect HCL 38/2022privind aprobarea  participării U.A.T. Comuna Poșta Câlnău, în cadrul  PLANULUI NATIONAL DE REDRESARE  ȘI REZILIENȚĂ (PNNR)- COMPONENȚA 10-FONDUL  LOCAL/INVESTIȚIA 1.3-  Reabilitarea  moderată a clădirilor  publice pentru  a îmbunătăți  furnizarea de servicii publice de către  unitățile administrative- teritoriale și  aprobarea  proiectului„Renovarea energetică moderată a Școlii Primare din localitatea Sudiți, comuna Poșta Câlnău, județul  Buzău”.2022/06/17
Proiect HCL 37/2022privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul  Școlii Gimnaziale „Constantin Ivănescu” comuna Poșta Câlnău, pentru luna  mai 20222022/06/17
Proiect HCL 36/2022privind aprobarea solicitării Consiliului Local  al Comunei Poșta Câlnău, privind preluarea temporară în administrare a  unui tronson din drumul județean DJ 220  aflat  în intravilanul satului  Sudiți, comuna Poșta Câlnău, în vederea realizării proiectului  „Amenajare trotuare în satul  Sudiți, comuna Poșta Câlnău;2022/06/17
Proiect HCL 35/2022privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei Poșta Câlnău, județul Buzău, pentru perioada 2022-2027” și a Planului de acțiuni  pentru anul 2022;2022/06/17
Proiect HCL 34/2022privind aprobarea aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Constantin Ivănescu” comuna Poșta Câlnău, pentru luna aprilie 2022;2022/05/11
Proiect HCL 33/2022privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului local al comunei Poșta Câlnău, pentru lunile iunie, iulie, august 20222022/05/11
Proiect HCL 32/2022privind aprobarea contului de executie pe trimestrul I pe anul 20222022/05/11
Proiect HCL 31/2022privind adoptarea bugetului local rectificat III pe anul 20222022/05/11
Proiect HCL 30/2022privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2023 cu rata inflației de 5,1%2022/04/29
Proiect HCL 29/2022Privind modificarea art. 1 din HCL Posta Calnau nr. 35/22.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Impreuna la scoala”, 2022/04/19
Proiect HCL 28/2022privind modificarea HCL nr.19/2022 referitor la aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „ÎNFIINȚARE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA POȘTA CÂLNĂU, JUDEȚUL BUZĂU” în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”2022/04/19
Proiect HCL 27/2022pentru aprobarea exprimării acordurilor și efectuării procedurilor legale pentru realizarea proiectului aferent, GHIDULUI DE FINANȚARE aprobat prin Ordinul 1962/2021 a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024 EMITENT MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR „Construire statii de încărcare vehicule electrice în comuna Poșta Câlnău, județ Buzău”2022/04/13
Proiect HCL 26/2022privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice si Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Proiect Tip-Construire creșă medie, sat Poșta Câlnău, comuna Poșta Câlnău, județul Buzău”2022/04/13
Proiect HCL 25/2022privind adoptarea bugetului local rectificat II pe anul 20222022/04/11
Proiect HCL 24/2022privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Constantin Ivănescu” comuna Poșta Câlnău, pentru luna martie 20222022/04/11
Proiect HCL 23/2022privind aprobarea modificării și completării Organigramei şi Statului de funcţii al Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Poșta Câlnău, a Instituţiilor publice aflate în subordinea Consiliului Local 2022/04/11
Proiect HCL 20/2022privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrarilor Publice si Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii  „Proiect tip-Construire  creșă medie, sat Poșta Câlnău,comuna Poșta Câlnău, județul Buzău” 2022/03/02
Proiect HCL 19/2022privind aprobarea  Cererii de finanțare,  a Devizului general și a indicatorilor tehnico economici ai proiectului „înființare  distribuție  gaze  naturale  în comuna Poșta Câlnău, județul Buzău”în cadrul  Programului Național  de Investiții „Anghel Saligny2022/03/02
Proiect HCL 18/2022privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Poșta Câlnău, care vor face parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Poșta Câlnău2022/03/02
Proiect HCL 17/2022privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul  Școlii Gimnaziale ”Constantin Ivănescu” comuna Poșta Câlnău, pentru luna ianuarie și februarie 20222022/03/02
Proiect HCL 16/2022privind ,,Aprobarea numărului și cuantumului de burse școlare pentru elevii de la cursurile cu frecventa din unitatile de invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar 2021-2022, semestrul II”2022/03/02
Proiect HCL 15/2022privind aprobarea revizuirii  Regulamentului de Organizare  și Funcționare al Consiliului Local al comunei Poșta  Câlnău;2022/03/02
Proiect HCL 12/2022privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local care face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu, din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct din unitățile din învîțământ preuniversitar de stat din județul Buzău, sesiunea 20222022/02/10
Proiect HCL 11/2022prentru stabilirea unor mandate speciale reprezentantului comunei Poșta Câlnău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009”.2022/02/04
Proiect HCL 10/2022privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului local al comunei Poșta Câlnău din lunile martie, aprilie, mai 20222022/02/04
Proiect HCL 9/2022privind utilizarea unor sume din excedentul anului precedent2022/02/04
Proiect HCL 8/2022rivind aprobarea  INDICATORILOR  TEHNICO ECONOMICI actualizați  ai obiectivului de investiții „EXTINDERE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ ȘI  ÎNFIINȚARE SISTEM DE CANALIZARE  ÎN COMUNA POȘTA CÂLNĂU -ETAPA III, JUDEȚUL BUZĂU în cadrul  Programului Național  de Investiții „Anghel Saligny”.2022/02/02
Proiect HCL 7/2022privind aprobarea  INDICATORILOR  TEHNICO ECONOMICI actualizați  ai obiectivului de investiții „EXTINDERE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ ȘI  ÎNFIINȚARE SISTEM DE CANALIZARE  ÎN COMUNA POȘTA CÂLNĂU -ETAPA II, JUDEȚUL BUZĂU în cadrul  Programului Național  de Investiții „Anghel Saligny”.2022/02/02
Proiect HCL 6/2022privind aprobarea  modificării HCL nr.46/27.10.2021 de aprobare a   CERERII DE FINANȚARE și DEVIZUL GENERAL   al obiectivului de investiții „EXTINDERE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ ȘI  ÎNFIINȚARE SISTEM DE CANALIZARE  ÎN COMUNA POȘTA CÂLNĂU, JUDEȚUL BUZĂU”- Etapa II,  în cadrul  Programului Național  de Investiții „Anghel Saligny”.2022/02/02
Proiect HCL 5/2022privind aprobarea  INDICATORILOR  TEHNICO ECONOMICI actualizați  ai obiectivului de investiții „EXTINDERE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ ȘI  ÎNFIINȚARE SISTEM DE CANALIZARE  ÎN COMUNA POȘTA CÂLNĂU – ETAPA I, JUDEȚUL BUZĂU în cadrul  Programului Național  de Investiții „Anghel Saligny”.2022/02/02
Proiect HCL 4/2022privind modificarea  HCL nr. 44/27.10.2021 de aprobarea  CERERII DE FINANȚARE și DEVIZUL GENERAL   al obiectivului de investiții „EXTINDERE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ ȘI  ÎNFIINȚARE SISTEM DE CANALIZARE  ÎN COMUNA POȘTA CÂLNĂU, JUDEȚUL BUZĂU”- Etapa I,  în cadrul  Programului Național  de Investiții „Anghel Saligny”2022/02/02
Proiect HCL 3/2022privind adoptarea bugetului local inițial pe anul 20222022/01/18
Proiect HCL 2/2022pentru aprobarea raportului privind activitatea desfășurată de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestru II al anului 20212022/01/18
Proiect HCL 1/2022privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local în comuna Posta Câlnau, judeţul Buzau, pentru anul 2022 in aplicarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat2022/01/18
Proiect HCL 78/2021privind  modificarea HCL nr. 55/24.11.2021 pentru aprobarea alocarii unei sume de la bugetul  propriu al comunei Poșta Câlnău în vederea efectuarii unor cheltuieli pentru pomul de Craciun2021/12/21
Proiect HCL 77/2021cu privire la: aprobarea participării la „ Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități”  și  aprobarea   indicatorilor tehnico  economici  privind aprobarea proiectului  „Construire statii de încărcare  vehicule  electrice,  sat Poșta Câlnău, comuna Poșta Câlnău, județ Buzău2021/12/21
Proiect HCL 76/2021cu privire la: aprobarea participării la „ Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități”  și  aprobarea   indicatorilor tehnico  economici  privind aprobarea proiectului  „Construire statii de încărcare  vehicule  electrice,  sat. Suditi, comuna Poșta Câlnău, județ Buzău”2021/12/21
Proiect HCL 75/2021privind adoptarea bugetului  local rectificat VIII pe anul 20212021/12/21
Proiect HCL 72/2021privind  aprobarea tarifelor şi taxelor speciale pentru unele activităţi ale serviciului public de salubrizare organizat la nivelul U.A.T. comuna POŞTA CÂLNĂU, judeţul BUZĂU 2021/12/09
Proiect HCL 71/2021privind modificarea HCL nr. 20/30.05.2019 privind darea în administrare şi exploatare a serviciului şi sistemului de salubrizare ale comunei Poşta Câlnău, judţul Buzău către serviciul „ SERVICIUL SALUBRIZARE POŞTA-CÎLNĂU”, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, înfiinţat şi organizat în subordinea consiliului local al comunei Poşta Câlnău, judeţul Buzău2021/12/09
Proiect HCL 70/2021privind stabilirea unei suprafețe de teren neproductiv in vederea depozitării temporare a deșeurilor biodegradabile provenite din grădini şi parcuri (deşeuri verzi), colectate separat de pe raza comunei POȘTA CÂLNĂU, județul BUZĂU2021/12/09
Proiect HCL 69/2021privind instituirea unor puncte de colectare a deşeurilor pe raza comunei POȘTA CÂLNĂU, județul BUZĂU2021/12/09
Proiect HCL 68/2021privind stabilirea unei suprafețe de teren in vederea depozitării temporare a deșeurilor inerte provenite din activitățile de construcții si demolări de pe raza comunei POȘTA CÂLNĂU, județul BUZĂU2021/12/09
Proiect HCL 67/2021privind  organizarea serviciului public de salubrizare și pentru implementarea obligațiilor prevăzute de O.U.G. nr.92/2021 privind regimul deșeuriolor și de Legea nr.181/2020 privind  gestionarea  deșeurilor  nepericuloase compostabile, la nivelul U.A.T. Poșta Câlnău, județul Buzău,2021/12/09
Proiect HCL 66/2021privind  modificarea /abrogarea unor  hotărâri ale Consiliului Local al comunei Poșta Câlnău, județul  Buzău2021/12/09
Proiect HCL 65/2021privind organizarea rețelei unitatilor de invatamint preuniversitar de stat pentru anul scolar 2022-2023.2021/12/09
Proiect HCL 64/2021privind aprobarea Progamului de Achiziții Publice al comunei Poșta Câlnău pentru anul 20222021/12/09
Proiect HCL 63/2021privind valorile impozabile și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în comuna Poșta Câlnău, județul Buzău în anul 20222021/12/09
Proiect HCL 62/2021privind ,,Aprobarea numărului și cuantumului de burse școlare pentru elevii de la cursurile cu frecventa din unitatile de invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar 2021-2022”2021/12/09
Proiect HCL 60/2021privind atestarea apartenenței  la domeniul  public al comunei a unor suprafețe de  teren  situate în comuna Poșta Câlnău, județul Buzău2021/11/18
Proiect HCL 59/2021privind aprobarea  alocării unei  sume de la bugetul  propriu al comunei  Poșta Câlnău în vederea efectuarii unor cheltuieli  pentru pomul de Crăciun 2021/11/18
Proiect HCL 58/2021privind aprobarea contului de executie pe trimestrul III pe anul 20212021/11/18
Proiect HCL 57/2021privind adoptarea bugetului local rectificat V pe anul 20212021/11/18
Proiect HCL 56/2021privind aprobarea  numărului  și  cuantumului  de burse școlare pentru  elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile  de învățământ preuniversitar de stat  pentru anul școlar 2020-20212021/11/17
Proiect HCL 55/2021privind aprobarea   indicatorilor  tehnico-economici  ai  proiectului „Împreună la școală” în scopul  depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Programului  Operațional Înfrastructura Mare (POIM) 2014-20202021/11/17
Proiect HCL 54/2021privind desemnarea unui reprezentant al consiliului local, care face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu, din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct la Școala Gimnazială Constantin Ivănescu Poșta Câlnău2021/10/26
Proiect HCL 53/2021privind aprobarea INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI ai obiectivului de investiții „EXTINDERE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ ȘI ÎNFIINȚARE SISTEM DE  CANALIZARE ÎN COMUNA POȘTA CÂLNĂU -ETAPA III, JUDEȚUL BUZĂU în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”2021/10/19
Proiect HCL 52/2021privind aprobarea CERERII DE FINANȚARE și DEVIZUL GENERAL al obiectivului de investiții „EXTINDERE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ ȘI ÎNFIINȚARE SISTEM DE CANALIZARE ÎN COMUNA POȘTA CÂLNĂU, JUDEȚUL BUZĂU”- ETAPA III, în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”2021/10/19
Proiect HCL 51/2021privind aprobarea INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI ai obiectivului de investiții „EXTINDERE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ ȘI ÎNFIINȚARE SISTEM DE CANALIZARE ÎN COMUNA POȘTA CÂLNĂU -ETAPA II, JUDEȚUL BUZĂU în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”2021/10/19
Proiect HCL 50/2021privind aprobarea CERERII DE FINANȚARE și DEVIZUL GENERAL al obiectivului de investiții „EXTINDERE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ ȘI ÎNFIINȚARE SISTEM DE CANALIZARE ÎN COMUNA POȘTA CÂLNĂU, JUDEȚUL BUZĂU”- Etapa II, în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”2021/10/19
Proiect HCL 49/2021privind aprobarea INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI ai obiectivului de investiții „EXTINDERE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ ȘI ÎNFIINȚARE SISTEM DE CANALIZARE ÎN COMUNA POȘTA CÂLNĂU -ETAPA I, JUDEȚUL BUZĂU în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”2021/10/19
Proiect HCL 48/2021privind aprobarea CERERII DE FINANȚARE și DEVIZUL GENERAL al obiectivului de investiții „EXTINDERE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ ȘI ÎNFIINȚARE SISTEM DE CANALIZARE ÎN COMUNA POȘTA CÂLNĂU, JUDEȚUL BUZĂU”- Etapa I, în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”2021/10/19
Proiect HCL 47/2021privind adoptarea bugetului local rectificat IV pe anul 20212021/10/19
Proiect HCL 46/2021Privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile noiembrie, decembrie, ianuarie, 20212021/10/19
Proiect HCL 45/2021privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei a suprafeței de 314 mp teren situată în punctul Cămin Cultural Sudiți, comuna Poșta Câlnău, județul Buzău2021/10/19
Proiect HCL 44/2021privind aprobarea INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI ai obiectivului de investiții „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA POȘTA CÂLNĂU”, judetul Buzău în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”2021/10/19
Proiect HCL 43/2021privind aprobarea CERERII DE FINANȚARE și DEVIZUL GENERAL al obiectivului de investiții „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA POȘTA CÂLNĂU”, județul Buzău în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”2021/10/19
Proiect HCL 42/2021privind aprobarea Devizului general, a Indicatorilor tehnico – economici și asigurarea finanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum de acces Baza Sportivă Tip I ” comuna Poșta Câlnău, județul Buzău2021/10/19
Proiect HCL 40/2021privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Poșta Câlnău în COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII din cadrul Școlii Gimnaziale „Constantin Ivănescu” Poșta Câlnău, în anul scolar 2021-20222021/09/24
Proiect HCL 39/2021privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Poșta Câlnău în Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale „Constantin Ivănescu” Poșta Câlnău în anul școlar 2021-20222021/09/24
Proiect HCL 38/2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Impreuna la scoala”, în scopul depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 20202021/09/21
Proiect HCL 36/2021privind adoptarea bugetului local rectificat III pe anul 20212021/09/14
Proiect HCL 34/2021privind infiintarea Unitatii de Implementare a Proiectului depus in cadrul Programului operational infrastructura mare 2014-2020, axa prioritara 8 sisteme inteligente si sustenabile de transport al energiei electrice si gazelor naturale, obiectivul specific 8.2 cresterea gradului de interconectare a sistemului national de transport a gazelor naturale cu alte state vecine,2021/08/23
Proiect HCL 33/2021PENTRU APROBAREA MODIFICĂRII H.C.L. NR. 41/04.12.2020 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI „ÎNFIINȚARE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA POȘTA CÂLNĂU, JUDEȚUL BUZĂU”2021/08/23
Proiect HCL 33/2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Impreuna la scoala”, în scopul depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 20202021/08/23
Proiect HCL 32/2021privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința Consiliului Local din data de 24.08.20212021/08/23
Proiect HCL 31/2021pentru aprobarea raportului privind activitatea desfășurată de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestru I al anului 20212021/08/05
Proiect HCL 30/2021privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul II pe anul 20212021/08/05
Proiect HCL 29/2021Privind aprobarea Regulamentului privind procedurile administrative gestionate de către secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale, privind relaţia între autorităţile publice comunale, între acestea și prefect, precum și între autorităţile publice comunale și autorităţile publice judeţene2021/08/05
Proiect HCL 28/2021Privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile august, septembrie, octombrie, 20212021/08/05
Proiect HCL 27/2021privind stabilirea locației de depozitare provizorie a deșeurilor biodegradabile, în comuna Posta Câlnău, județul Buzău2021/07/06
Proiect HCL 26/2021pentru aprobarea Regulamentului de eliberare a acordului de functionare privind activitățile comerciale ce se desfășoară pe raza Comunei Poșta Câlnău, județul Buzău2021/07/06
Proiect HCL 24/2021privind încheierea unui contract/parteneriat de colaborare cu Organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului, conform Legii nr. 31/2019 de aprobare a OUG nr. 74/2018. privind acoperirea costurilor de gestionare a deşeurilor de ambalaje din deşeurile municipale si aprobarea tarifului de acoperire a costurilor de gestionare a deşeurilor de ambalaje din deşeurile municipale2021/06/17
Proiect HCL 23/2021privind aprobarea Regulamentului de acordarea a sprijinului financiar, de la bugetul Comunei Posta Câlnău, unităţilor de cult din Comuna Posta Câlnău aparţinând cultelor religioase recunoscute din România2021/05/17
Proiect HCL 22/2021privind aprobarea contului de executie pe trimestrul IV pe anul 20202021/05/17
Proiect HCL 21/2021privind aprobarea contului de executie pe trimestrul I pe anul 20212021/05/17
Proiect HCL 20/2021Privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile mai, iunie, iulie 20212021/05/17
Proiect HCL 19/2021privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2022 cu rata inflației de 2,6%2021/04/06
Proiect HCL 18/2021privind utilizarea excedentul anului 2020 sursa E prin preluarea ca venit la bugetul local2021/04/06
Proiect HCL 17/2021privind utilizarea unor sume din excedentul anului precedent2021/04/06
Proiect HCL 16/2021privind adoptarea bugetului local initial pe anul 20212021/04/06
Proiect HCL 14/2021privind atestarea apartenentei la domeniul public al comunei a drumului satesc situat in satul Aliceni, punct Statie Apa-Fundatura Artarului, comuna Posta Calnau, jud. Buzau2021/03/17
Proiect HCL 13/2021privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al comunei Posta Calnau in Consiliul de Administratie si in Comisiile cu caracter permanent functionale la nivelul Scolii Gimnaziale „Constantin Ivanescu” Posta Calnau2021/03/17
Proiect HCL 12/2021privind aprobarea statiilor publice pentru traseele din prograul judetean de transport persoane aflate pe teritoriul comunei Posta Calnau, jud. Buzau2021/03/17
Proiect HCL 11/2021privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ,, Administrație” din aparatul de specialitate al primarului și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local2021/03/17
Proiect HCL 10/2021privind neasumarea responsabilității organizarii și derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor- cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru anii școlari 2021-2022 și 2022-2023, la nivel local2021/03/17
Proiect HCL 9/2021privind atestarea apartenentei la domeniul public al comunei a unor drumuri sătești în comuna Posta Câlnau, judetul Buzău2021/02/17
Proiect HCL 7/2021privind aprobarea modificării Actului Constitutivși Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară„PROGAZ BUZĂU 2020”, la care comuna Poșta Câlnău este membru asociat2021/02/17
Proiect HCL 6/2021privind aprobarea modificării Organigramei şi Statului de funcţii a aparatului de specialitate al primarului comunei Poșta Câlnău, a Instituţiilor publice aflate în subordinea Consiliului Local2021/02/17
Proiect HCL 5/2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „REABILITARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA POȘTA CÂLNĂU, JUDEȚUL BUZĂU”2021/01/20
Proiect HCL 4/2021Privind alegerea președintelui de ședintă pentru lunile februarie, martie, aprilie 20212021/01/12
Proiect HCL 3/2021pentru aprobarea raportului privind activitatea desfășurată de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestru II al anului 20202021/01/12
Proiect HCL 2/2021privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală pe perioada 2021 – 2027, comuna Poșta Câlnău, județul Buzău2021/01/12
Proiect HCL 1/2021Privind aprobarea Programului de Achizitii Publice al comunei Posta Câlnău pentru anul 20212021/01/12
Proiect HCL 53/2020Privind Insusirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activitatii administrative2020/12/16
Proiect HCL 52/2020privind organizarea rețelei unităților de îlvățământ preuniversitar de stat pentr anul școlar 2021-20222020/12/15
Proiect HCL 51/2020pentru aprobarea alocării unei sume de la bugetul propriu al comunei Poșta Câlnău în vederea efectuarii unor cheltuieli pentru pomul de Crăciun2020/12/15
Proiect HCL 50/2020privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Constantin Ivănescu” comuna Poșta Câlnău, pentru lunile martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie 20202020/12/15
Proiect HCL 49/2020privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în Comuna Posta Câlnau ,în anul 20212020/12/10
Proiect HCL 48/2020privind adoptarea bugetului local rectificat XI pe anul 20202020/12/10
Proiect HCL 47/2020privind aporobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local în comuna Posta Câlnau, judeţul Buzau, pentru anul 2021 in aplicarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat2020/12/09
Proiect HCL 46/2020Privind ,,Aprobarea de burse școlare pentru elevii de la cursurile cu frecventa din unitatile de invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar 2020-2021”2020/12/09
Proiect HCL 45/2020privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Consolidarea capacității unităţii de învăţământ Școala Gimnazială „Constantin Ivănescu” Poșta Câlnău în vederea gestionării crizei COVID – 19”, în scopul depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 20202020/12/09
Proiect HCL 44/2020PRIVIND APROBAREA MODIFICARII INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI LA OBIECTIVIL DE INVESTIȚII „ÎNFIINȚARE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA POȘTA CÂLNĂU, JUDEȚUL BUZĂU”2020/12/02
Proiect HCL 43/2020privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului domnului consilier local Belu Ionuț Adrian, precum și vacantarea locului de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Poșta Câlnău2020/11/16
Proiect HCL 40/2020privind alegerea Viceprimarului comunei Poșta Câlnău, judetul Buzău2020/11/09
Proiect HCL 39/2020privind constituirea si organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Poșta Câlnău, ca urmare a constituirii noului Consiliu Local Poșta Câlnău în data de 23.10.20202020/11/09
Proiect HCL 38/2020privind alegerea Președintelui de ședintă al Consiliului local al Comunei Poșta Câlnău pentru ședințele din lunile noiembrie 2020 – ianuarie 20212020/11/09
Proiect HCL 37/2020privind: aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii-SA pentru proiectul integrat finanțat prin Masura 7.2 al comunei Poșta Câlnău, proiect intitulat „MODERIZARE DRUMURI COMUNALE ÎN COMUNA POSTA CILNAU, JUDETUL BUZAU”2020/10/08
Proiect HCL 35/2020privind modificarea  HCL nr.32/14.08.2020 privind    implementarea proiectului  „Înființare  distribuție  gaze  naturale în comuna Poșta Câlnău, județul Buzău”2020/08/25
Proiect HCL 34/2020privind adoptarea bugetului local rectificat IX pe anul 20202020/08/25
Proiect HCL 33/2020privind adoptarea bugetului local rectificat VIII pe anul 20202020/08/06
Proiect HCL 32/2020privind implementarea proiectului „ÎNFIINȚARE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA POȘTA CÂLNĂU, JUDEȚUL BUZĂU”2020/08/06
Proiect HCL 31/2020privind aprobarea contului de executie pe trimestrul I si II pe anul 20202020/07/01
Proiect HCL 30/2020pentru aprobarea raportului privind activitatea desfășurată de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestru I al anului 20202020/07/01
Proiect HCL 29/2020privind acordarea unor facilități fiscale având în vedere prevederile O.U.G. nr. 69 din 14 mai 20202020/07/01
Proiect HCL 28/2020privind stabilirea unor suprafețe de teren, în vederea depozitării temporare a deşeurilor inerte rezultate din activităţi de construcţii și demolări de pe raza UAT Poșta Câlnău2020/07/01
Proiect HCL 27/2020privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip – „Construire baza sportiva TIP 1, sat Potârnichești, comuna Poșta Câlnău, T78, P849, județul Buzău ”2020/07/01
Proiect HCL 26/2020privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Poșta Câlnău, judetul Buzău2020/07/01
Proiect HCL 25/2020privind adoptarea bugetului local rectificat VII pe anul 20202020/07/01
Proiect HCL 24/2020Privind alegerea președintelui de ședintă pentru lunile iulie, august, septembrie 20202020/06/05
Proiect HCL 23/2020pentru aprobarea Regulamentului privind măsuri edilitar-gospodăreşti, administrarea fondului locativ public şi privat şi alte măsuri pentru asigurarea ordinii şi curăţeniei în comuna Poșta Câlnău, județul Buzău2020/06/05
Proiect HCL 22/2020privind adoptarea bugetului local rectificat IV pe anul 20202020/06/05
Proiect HCL 21/2020privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care comuna Poșta Câlnăueste membru asociat2020/05/08
Proiect HCL 20/2020privind adoptarea bugetului local rectificat III pe anul 20202020/05/07
Proiect HCL 19/2020privind aprobarea alocării unor sume necesare sprijinirii unităților de învățământ pentru completarea dotării cu echipamente informatice și pentru conectarea la internet (tablete) în funcție de nevoile identificate de directorul unităților școlare situate pe raza U.A.T. Poșta Câlnău .2020/05/07
Proiect HCL 18/2020privind aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciului public de alimentare cu apă şi serviciului public de salubrizare ale comunei Poşta Câlnău, judeţul Buzău, de către operatorii serviciilor publice„SERVICIUL APA CANALIZARE POŞTA-CÂLNĂU ” şi „SERVICIUL SALUBRIZARE POŞTA-CÂLNĂU”2020/05/07
Proiect HCL 17/2020privind adoptarea bugetului local rectificat II pe anul 20202020/04/24
Proiect HCL 16/2020privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2021 cu rata inflației de 3,8%2020/04/24
Proiect HCL 15/2020privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Constantin Ivănescu” comuna Poșta Câlnău, pentru luna februarie 20202020/04/24
Proiect HCL 14/2020privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Poșta Câlnău2020/04/24
Proiect HCL 13/2020privind aprobarea contului de executie pe anul 20192020/02/13
Proiect HCL 12/2020privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Constantin Ivănescu” comuna Poșta Câlnău, pentru luna ianuarie 20202020/02/13
Proiect HCL 11/2020de modificare a HCL nr.5/30.01.2020 privind aprobarea Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern2020/02/13
Proiect HCL 10/2020de modificare a HCL nr.4/2020 pentru aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate și finanțate din bugetul local al comunei Poșta Câlnău pentru anul 20202020/02/13
Proiect HCL 9/2020privind adoptarea bugetului local initial pe anul 20202020/02/13
Proiect HCL 8/2020privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Constantin Ivănescu” comuna Poșta Câlnău, pentru luna decembrie 20192020/01/23
Proiect HCL 7/2020Privind alegerea președintelui de ședintă pentru lunile februarie, martie, aprilie 20202020/01/23
Proiect HCL 6/2020privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Compartimentului de Asistență Medicală Comunitară la nivelul comunei Poșta Câlnău, judetul Buzau și aprobarea Planului anual privind asistența medicală comunitară pentru anul 20202020/01/23
Proiect HCL 5/2020privind aprobarea Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern2020/01/23
Proiect HCL 4/2020pentru aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate și finanțate din bugetul local al comunei Poșta Câlnău pentru anul 20202020/01/23
Proiect HCL 3/2020privind infiintarea „SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA “ TIP V1 pentru intervenţia în situaţii de urgenţă2020/01/07
Proiect HCL 2/2020pentru aprobarea raportului privind activitatea desfășurată de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestru II al anului 20192020/01/07
Proiect HCL 1/2020privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ,, Administrație” din aparatul de specialitate al primarului și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local2020/01/07

Comments are closed.