Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

TitluDescriereData
Proiect HCL 24/2020Privind alegerea președintelui de ședintă pentru lunile iulie, august, septembrie 20202020/06/05
Proiect HCL 23/2020pentru aprobarea Regulamentului privind măsuri edilitar-gospodăreşti, administrarea fondului locativ public şi privat şi alte măsuri pentru asigurarea ordinii şi curăţeniei în comuna Poșta Câlnău, județul Buzău2020/06/05
Proiect HCL 22/2020privind adoptarea bugetului local rectificat IV pe anul 20202020/06/05
Proiect HCL 21/2020privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care comuna Poșta Câlnăueste membru asociat2020/05/08
Proiect HCL 20/2020privind adoptarea bugetului local rectificat III pe anul 20202020/05/07
Proiect HCL 19/2020privind aprobarea alocării unor sume necesare sprijinirii unităților de învățământ pentru completarea dotării cu echipamente informatice și pentru conectarea la internet (tablete) în funcție de nevoile identificate de directorul unităților școlare situate pe raza U.A.T. Poșta Câlnău .2020/05/07
Proiect HCL 18/2020privind aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciului public de alimentare cu apă şi serviciului public de salubrizare ale comunei Poşta Câlnău, judeţul Buzău, de către operatorii serviciilor publice„SERVICIUL APA CANALIZARE POŞTA-CÂLNĂU ” şi „SERVICIUL SALUBRIZARE POŞTA-CÂLNĂU”2020/05/07
Proiect HCL 17/2020privind adoptarea bugetului local rectificat II pe anul 20202020/04/24
Proiect HCL 16/2020privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2021 cu rata inflației de 3,8%2020/04/24
Proiect HCL 15/2020privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Constantin Ivănescu” comuna Poșta Câlnău, pentru luna februarie 20202020/04/24
Proiect HCL 14/2020privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Poșta Câlnău2020/04/24
Proiect HCL 13/2020privind aprobarea contului de executie pe anul 20192020/02/13
Proiect HCL 12/2020privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Constantin Ivănescu” comuna Poșta Câlnău, pentru luna ianuarie 20202020/02/13
Proiect HCL 11/2020de modificare a HCL nr.5/30.01.2020 privind aprobarea Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern2020/02/13
Proiect HCL 10/2020de modificare a HCL nr.4/2020 pentru aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate și finanțate din bugetul local al comunei Poșta Câlnău pentru anul 20202020/02/13
Proiect HCL 9/2020privind adoptarea bugetului local initial pe anul 20202020/02/13
Proiect HCL 8/2020privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Constantin Ivănescu” comuna Poșta Câlnău, pentru luna decembrie 20192020/01/23
Proiect HCL 7/2020Privind alegerea președintelui de ședintă pentru lunile februarie, martie, aprilie 20202020/01/23
Proiect HCL 6/2020privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Compartimentului de Asistență Medicală Comunitară la nivelul comunei Poșta Câlnău, judetul Buzau și aprobarea Planului anual privind asistența medicală comunitară pentru anul 20202020/01/23
Proiect HCL 5/2020privind aprobarea Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern2020/01/23
Proiect HCL 4/2020pentru aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate și finanțate din bugetul local al comunei Poșta Câlnău pentru anul 20202020/01/23
Proiect HCL 3/2020privind infiintarea „SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA “ TIP V1 pentru intervenţia în situaţii de urgenţă2020/01/07
Proiect HCL 2/2020pentru aprobarea raportului privind activitatea desfășurată de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestru II al anului 20192020/01/07
Proiect HCL 1/2020privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ,, Administrație” din aparatul de specialitate al primarului și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local2020/01/07

Comments are closed.