Proiecte de hotărâri ale Consiliului local pentru perioada 2020-2023

TitluDescriereData
Materiale sedinta convocata in data de 25.04.2024În ședința ordinara a Consiliului local Posta Calnau din data de 25.04.2024, vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri:2024/04/18
Materiale sedinta convocata in data de 02.04.2024În ședința extraordinara de indata a Consiliului local Posta Calnau din data de 02.04.2024, vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri:2024/04/01
Materiale sedinta convocata in data de 22.03.2024În ședința extraordinara de indata a Consiliului local Posta Calnau din data de 22.03.2024, vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri:2024/03/21
Materiale sedinta convocata in data de 14.03.2024În ședința ordinara a Consiliului local Posta Calnau din data de 14.03.2024, vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri:2024/03/07
Materiale sedinta convocata in data de 09.02.2024În ședința ordinara a Consiliului local Posta Calnau din data de 09.02.2024, vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri:2024/02/05
Materiale sedinta convocata in data de 30.01.2024În ședința extraordinara de indata a Consiliului local Posta Calnau din data de 30.01.2024, vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri:2024/01/30
Materiale sedinta convocata in data de 26.01.2024În ședința ordinară a Consiliului local Posta Calnau din data de 26.01.2024, vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri:2024/01/19
Materiale sedinta convocata in data de 11.01.2024În ședința ordinară a Consiliului local Posta Calnau din data de 11.01.2024, vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri:2024/01/08
Proiect HCL 84/2023 privind aprobarea solicitării de trecere a unor bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrația Ministerului Agriculturii Și Dezvoltării Rurale Agenția Națională pentru Zootehnie, în domeniul public al comunei Poșta Câlnău, județul Buzău2023/12/15
Proiect HCL 83/2023 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice și a personalului nedidactic din cadrul Școlii Gimnaziale ”Constantin Ivănescu” comuna Poșta Câlnău, pentru luna noiembrie 20232023/12/15
Proiect HCL 82/2023 privind aprobarea modificării onorariului contractului de asistență juridică nr.12660/2012 cu Cabinetul de Avocatură „Alexandru Raluca Ecaterina- Cabinet de Avocat”2023/12/13
Proiect HCL 81/2023 privind aprobarea Devizului general, a Indicatorilor tehnico – economici și asigurarea finanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții „Modernizare DE 11, LEGĂTURA SATUL NOU-CĂLUGĂRENI,COMUNA POȘTA CÂLNĂU, JUDEȚUL BUZĂU”.2023/12/13
Proiect HCL 80/2023 privind atestarea la domeniul privat al comunei Poșta Câlnău, județul Buzău, Capelă Mortuară în satul Poșta Câlnău, comuna Poșta Câlnău, județul Buzau.2023/12/12
Proiect HCL 79/2023 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile ianuarie, februarie, martie, anul 2024.2023/12/12
Proiect HCL 78/2023 privind aprobarea infiintarea serviciilor de educație timpurie complementare ca structură a unităților de învățământ cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar in comuna Poșta Câlnău, județul Buzău.2023/12/12
Proiect HCL 77/2023 privind aprobarea inițierii demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General al Comunei Poșta Câlnău și a Regulamentului Local de Urbanism aferent și prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al Comunei și Regulamentului Local de Urbanism aferent, aprobat prin H.C.L nr. 2/24.01.1997.2023/12/12
Proiect HCL 76/2023 privind aprobarea Programului de Achiziții Publice al comunpei Poșta Câlnău pentru anul 2024.2023/12/12
Proiect HCL 75/2023 privind aprobarea contului de executie pe trimestrul III pe anul 20232023/12/12
Proiect HCL 74/2023 privind adoptarea bugetului local rectificat VIII pe anul 20232023/12/12
Proiect HCL 73/2023 pentru aprobarea aloc􏰔rii unei sume de la bugetul propriu al comunei 􏰌􏰕􏰖􏰗􏰘 􏰐􏰙􏰚􏰛􏰔􏰜 în vederea efectuarii unor cheltuieli pentru pomul de Cra􏰔ciun2023/12/07
Proiect HCL 72/2023 pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului comunei Poșta Câlnău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009”2023/12/05
Proiect HCL 71/2023 privind adoptarea bugetului local rectificat VII pe anul 20232023/12/05
Proiect HCL 70/2023 privind adoptarea bugetului local rectificat VI pe anul 20232023/11/20
Proiect HCL 69/2023 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice și a personalului nedidactic din cadrul Școlii Gimnaziale ”Constantin Ivănescu” comuna Poșta Câlnău, pentru luna octombrie 2023.2023/11/20
Proiect HCL 68/2023 privind aprobarea modificării Organigramei şi Statului de funcţii al Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Poșta Câlnău, a Instituţiilor publice aflate în subordinea Consiliului Local2023/11/20
Proiect HCL 67/2023 privind valorile impozabile, impozitele 􏰇􏰈 taxele locale 􏰇􏰈 alte taxe asimilate acestora precum 􏰇􏰈 amenzile aplicabile în Comuna Posta Câlnau , în anul 20242023/11/16
Proiect HCL 66/2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei POȘTA CÂLNĂU, judeţul BUZĂU,începând cu 1 ianuarie 2024.2023/11/16
Proiect HCL 65/2023 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ,,Centrală electrică fotovoltaică pentru autoconsum”2023/11/03
Proiect HCL 64/2023 privind  atestarea apartenenței la domeniul public al comunei a unei  suprafețe de 2747 mp teren  intravilan situat în  comuna Poșta Câlnău, județul Buzău, în zona  sat Aliceni, def. Stângă Maria.2023/10/27
Proiect HCL 63/2023 privind aprobarea proiectului tehnic şi devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii „Renovarea energetică moderată a Scolii Primare din Localitatea Zilișteanca, Comuna Poșta Câlnău, judetul Buzau ” in cadrul PLANULUI NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA (PNRR) – COMPONENTA 10 – FONDUL LOCAL – INVESTITIA I.3 – Reabilitare moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati furnizarea de servicii publice de catre unitatile administrativ – teritoriale.2023/10/27
Proiect HCL 62/2023 privind aprobarea proiectului tehnic şi devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii „Renovarea energetică moderată a Scolii Primare din Localitatea Suditi, Comuna Poșta Câlnău, judetul Buzau ” in cadrul PLANULUI NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA (PNRR) – COMPONENTA 10 – FONDUL LOCAL – INVESTITIA I.3 – Reabilitare moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati furnizarea de servicii publice de catre unitatile administrativ – teritoriale.2023/10/27
Proiect HCL 61/2023 privind adoptarea bugetului local rectificat V pe anul 20232023/10/23
Proiect HCL 60/2023 pentru aprobarea Acordului de Parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Buzău şi Unitatea Administrativ Teritorială Poșta Câlnău, beneficiară a proiectului „Dotarea cu microbuze școlare verzi (electrice) pentru unități de învățământ preuniversitar din județul Buzău”, finanţat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, componenta C15: Educație, Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 10. Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi  2023/10/18
Proiect HCL 59/2023 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice și a personalului nedidactic din cadrul  Școlii Gimnaziale ”Constantin Ivănescu” comuna Poșta Câlnău, pentru luna septembrie 2023.2023/10/18
Proiect HCL 58/2023 privind aprobarea depunerii proiectului  „Construire unitate  de învățământ  gimnazial în  satul Aliceni  comuna Poșta Câlnău județul Buzău-Școală verde  ”în cadrul apelului cu titlul „Construirea și dezvoltarea unei rețele-pilot de școli verzi”, finanțat prin PNRR,  Componenta C15: Educație, Investiția 10. Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi.2023/10/18
Proiect HCL 57/2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii  “Dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi/sau hibrid plug-in în localităţi, prin instalarea de staţii de reîncărcare cu putere normala in Comuna Posta Calnau, Jud. Buzau”din cadrul Programului privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi/sau hibrid plug-in în localităţi, prin instalarea de staţii de reîncărcare cu putere normală aprobat prin Ghidul de Finantare din 3 octombrie 2022.2023/10/18
Proiect HCL 56/2023 privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei a unor suprafețe de teren, situate în zona albia majoră râului Câlnău, aparținând comunei Poșta Câlnău, județul Buzău,2023/09/20
Proiect HCL 55/2023 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele consiliului local al comunei Poșta Câlnău din lunile octombrie, noiembrie, decembrie anul 2023.2023/09/20
Proiect HCL 54/2023 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice și a personalului nedidactic din cadrul Școlii Gimnaziale ”Constantin Ivănescu” comuna Poșta Câlnău, pentru lunile iunie – august 2023.2023/09/20
Proiect HCL 53/2023 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Poșta Câlnău în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calitatii din cadrul Școlii Gimnaziale „Constantin Ivănescu” Poșta Câlnău, în anul scolar 2023-20242023/09/20
Proiect HCL 52/2023 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Poșta Câlnău în Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale „Constantin Ivănescu” Poșta Câlnău în anul școlar 2023-2024.2023/09/20
Proiect HCL 51/2023 privind neasumarea responsabilității organizării si derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor -cadru pentru achiziția produselor  si a contractelor/acordurilor -cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative  aferente programului  pentru anii  școlari 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 și 2026-2027  la nivel local.2023/08/28
Proiect HCL 50/2023 pentru aprobarea modificarii HCL nr.25/19.04.2022 privind exprimarea acordurilor și efectuării procedurilor legale pentru realizarea proiectului aferent, GHIDULUI DE FINANȚARE aprobat prin Ordinul 1962/2021 a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024 EMITENT MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR – „Construire statii de încărcare vehicule electrice în comuna Poșta Câlnău, județ Buzău”2023/08/22
Proiect HCL 49/2023 privind neasumarea responsabilității organizării si derulării procedurilor de atribuire acontractelor/ acordurilor -cadru pentru achiziția produselor si a contractelor/acordurilor -cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente programului pentru anii școlari 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 și 2026-2027 la nivel local2023/08/18
Proiect HCL 48/2023 privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul II 20232023/08/18
Proiect HCL 47/2023 privind aprobarea bugetului local rectificat nr. IV pe anul 20232023/08/18
Proiect HCL 46/2023 pentru aprobarea raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestru I al anului 20232023/08/18
Proiect HCL 45/2023 privind aprobarea acordării dreptului de a executa o rețea electrică subterană 20kV și atribuirea cu titlu gratuit, a dreptului de uz și servitute în favoarea Distribuție Energie Electrica Romania S.A – Sucursala Buzău pe o suprafață totala de 103 mp. teren, proprietate publica a comunei Poșta Câlnău, județul Buzău cu număr cadastral 249112023/07/07
Proiect HCL 44/2023 privind aprobarea bugetului rectificat III pe anul 20232023/07/04
Proiect HCL 43/2023 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice și a personalului nedidactic din cadrul Școlii Gimnaziale ”Constantin Ivănescu” comuna Poșta Câlnău, pentru luna Mai 20232023/06/20
Proiect HCL 42/2023 privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei a unei suprafețe de 527 mp teren intravilan situat în comuna Poșta Câlnău, județul Buzău, în curtea Scolii Generale „Constantin Ivănescu”2023/06/15
Proiect HCL 41/2023 pentru aprobarea    DEVIZULUI GENERAL, CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI  INDICATORII TEHNICO ECONOMICI și a  CERERII DE FINANȚARE actualizate ca urmare a atribuirii contractului de lucrări pentru  obiectivul de investiții  „ÎNFIINȚARE  DISTRIBUȚIE  GAZE  NATURALE  ÎN COMUNA POȘTA CÂLNĂU, JUDEȚUL BUZĂU” în cadrul  Programului Național  de Investiții „Anghel Saligny”..2023/05/30
Proiect HCL 40/2023 privind  atestarea apartenenței la domeniul public al comunei a  unor  suprafețe de teren   situate în  comuna Poșta Câlnău, județul Buzău2023/05/26
Proiect HCL 39/2023 privind   alegerea președintelui  de ședință  pentru lunile, iunie, iulie, august anul  20232023/05/23
Proiect HCL 38/2023 privind adoptarea bugetului local rectificat II pe anul 20232023/05/23
Proiect HCL 37/2023 privind aprobarea contului de executie pe trimestrul I pe anul 20232023/05/23
Proiect HCL 36/2023 pentru aprobarea participării unității administrativ teritoriale Poșta Câlnău în proiectul „Dotarea cu microbuze școlare verzi (electrice) pentru unități de învățământ preuniversitar din județul Buzău” în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență2023/05/19
Proiect HCL 35/2023 privind modificare HCL nr 20/27.02.2023 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investiţie „REABILITAREA,MODERNIZAREA,EXTINDEREA SI CONSOLIDAREA SCOLII CU CLASELE I- VIII C-TIN IVANESCU COM POSTA CÂLNAU,JUD BUZAU2023/05/12
Proiect HCL 34/2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici și a Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie pentru proiectul “Renovare energetica moderata a Scolii Primare din Localitatea Suditi, Comuna Posta Calnau si a Scolii Primare din localitatea Zilisteanca, Comuna Posta Calnau, judetul Buzau” în cadrul PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) – COMPONENTA 10- FONDUL LOCAL / INVESTIȚIA I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale.2023/05/11
Proiect HCL 32/2023 privind modificarea anexelor nr. 1,4,8 și 9 la HCL nr.2/31.01.2023 pentru stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ,, Administrație” din aparatul de specialitate al primarului și din Serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local2023/04/27
Proiect HCL 31/2023 privind actualizarea  anexelor  aprobate prin HCL nr 68/31.10.2022  privind aprobarea  participării U.A.T Comuna Poșta Câlnău în cadrul Programului privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi/sau hibrid plug-in în localităţi, prin instalarea de staţii de reîncărcare cu putere normală aprobat prin Ghidul de Finantare din 3 octombrie 2022,  pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale și aprobarea proiectului “Dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi/sau hibrid plug-in în localităţi, prin instalarea de staţii de reîncărcare cu putere normala in Comuna Posta Calnau, județul Buzău”.2023/04/24
Proiect HCL 30/2023 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice și a personalului nedidactic din cadrul Școlii Gimnaziale ”Constantin Ivănescu” comuna Poșta Câlnău, pentru luna martie 20232023/04/20
Proiect HCL 29/2023 privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei a unui drum vicinal- Acces Bază Sportivă în sat Potârnichești, comuna Poșta Câlnău, județul Buzău2023/03/28
Proiect HCL 28/2023 privind aprobarea procedurii de organizare prin ,,Licitație publica deschisă cu strigare” a vânzării terenului în suprafața de 285 mp, situat în sat Sudiți, comuna Posta Câlnău, jud. Buzău2023/03/22
Proiect HCL 27/2023 privind concesionarea prin licitaţie deschisă a unui bun imobil aparţinând domeniului privat al comunei Poșta Câlnău, în suprafaţă de 128326 mp, situat în extravilanul localității Poșta Câlnău, Tarlaua 88, P1043-1046, 1048, 1050, 1052 având categoria de folosință „pășune”2023/03/22
Proiect HCL 26/2023 privind aprobarea închirierii unui bun aparţinând domeniului public al comunei Poșta Câlnău2023/03/22
Proiect HCL 25/2023 privind aprobarea Devizului general -Buget Local, a Indicatorilor tehnico – economici și asigurarea finanţării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții „ „CONSTRUIRE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA POȘTA CÂLNĂU, JUDEȚUL BUZĂU L =667m”2023/03/22
Proiect HCL 24/2023 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Constantin Ivănescu” comuna Poșta Câlnău, pentru luna februarie 2023;2023/03/22
Proiect HCL 23/2023 privind aprobarea documentației de dezmembrare a unui imobil – teren situat în comuna Poșta Câlnău, județul Buzău.2023/03/22
Proiect HCL 22/2023 privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2024 cu rata inflației de 13.8 %2023/03/22
Proiect HCL 20/2023privind implementarea proiectului Achizitie echipamente si dotari pentru serviciul de salubrizare􏰘2023/02/24
Proiect HCL 19/2023 privind adoptarea bugetului local rectificat I pe anul 20232023/02/24
Proiect HCL 18/2023privind aprobarea contului de executie pe trimestrul IV pe anul 20222023/02/20
Proiect HCL 17/2023   privind aprobarea Acordului de parteneriat cu Asociaţia ,,Consortiul pentru Dezvoltarea Microregiunii Valea Cîlnăului – Buzau”2023/02/17
Proiect HCL 16/2023   privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Constantin Ivănescu” comuna Poșta Câlnău, pentru luna ianuarie 20232023/02/17
Proiect HCL 15/2023   privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile martie, aprilie, mai anul 20232023/02/17
Proiect HCL 14/2023 privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei a unei suprafeței de teren situat în comuna Poșta Câlnău, județul Buzău2023/02/17
Proiect HCL 13/2023   pentru aprobarea dizolvării, lichidării și radierii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “PROGAZ BUZĂU 2020”2023/02/17
Proiect HCL 12/2023   pentru aprobarea procedurilor legale de scoaterea la licitație publică pentru închirierea a suprafeței de 12832 mp teren extravilan aflat în proprietatea comunei Poșta Câlnău, județul Buzău, în vederea unei amenajări piscicole2023/02/17
Proiect HCL 11/2023   pentru aprobarea procedurilor legale de scoaterea la licitație publică pentru închirierea Căminului Cultural Sudiți aflat în proprietatea comunei Poșta Câlnău pentru o perioada de 5 ani, pentru desfășurarea activității divertisment-discotecă.2023/02/17
Proiect HCL 10/2023   Privind aprobarea Programului de Achizitii Publice al comunei Posta Câlnău pentru anul 20232023/02/17
Proiect HCL 9/2023 privind utilizarea unor sume din excedentul anului precedent2023/01/19
Proiect HCL 8/2023  privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Constantin Ivănescu” comuna Poșta Câlnău, pentru luna decembrie 20222023/01/19
Proiect HCL 7/2023  privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2023-20242023/01/19
Proiect HCL 6/2023  pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate și finanțate din bugetul local al comunei Poșta Câlnău pentru anul 2022023/01/19
Proiect HCL 5/2023 privind aprobarea raportului privind activitatea desfășurată de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 20222023/01/19
Proiect HCL 4/2023 privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local în comuna Posta Câlnau, judeţul Buzau, pentru anul 2023 în aplicarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;2023/01/19
Proiect HCL 3/2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ,, Administrație” din aparatul de specialitate al primarului și din Serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local2023/01/19
Proiect HCL 2/2023 privind aprobarea bugetului local al comunei Poșta Câlnău, judetul Buzău pentru anul 20232023/01/19
Proiect HCL 1/2023  Privind atestarea „Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Poșta Câlnău, judetul Buzau”2023/01/19
Proiect HCL 87/2022pentru stabilirea unor măsuri/demersuri privind activitatea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care comuna Poșta Câlnău este membr-฀pentru stabilirea unor măsuri/demersuri privind activitatea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care comuna Poșta Câlnău este membru asociat .2022/12/20
Proiect HCL 86/2022privind adoptarea bugetului local rectificat X pe anul 20222022/12/20
Proiect HCL 85/2022privind aprobarea modificării HCL nr. 57/20.10.20222022/12/12
Proiect HCL 84/2022privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei a suprafeței de 2916 mp teren situată în punctul pod râul Câlnău, comuna Poșta Câlnău, județul Buzău,2022/12/09
Proiect HCL 83/2022pentru aprobarea alocării unei sume de la bugetul propriu al comunei Poșta Câlnău în vederea efectuării unor cheltuieli pentru pomul de Crăciun2022/12/06
Proiect HCL 82/2022privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale „Constantin Ivănescu” comuna Poșta Câlnău, pentru luna noiembrie 2022.2022/12/06
Proiect HCL 81/2022privind înființarea Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân în comuna Poșta Câlnău, județul Buzău2022/12/06
Proiect HCL 80/2022privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii a aparatului de specialitate al primarului comunei Poșta Câlnău, a Instituţiilor publice aflate în subordinea Consiliului Local2022/12/06
Proiect HCL 79/2022  privind adoptarea bugetului local rectificat IX pe anul 20222022/12/06
Proiect HCL 78/2022 privind  aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul  Școlii Gimnaziale  „Constantin Ivănescu” comuna Poșta Câlnău, pentru luna octombrie  2022.2022/11/15
Proiect HCL 77/2022 privind aprobarea modificării  H. C.L. nr.   68/31.10.2022 privind aprobarea participării U.A.T Comuna Poșta Câlnău în cadrul Programului privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi/sau hibrid plug-in în localităţi, prin instalarea de staţii de reîncărcare cu putere normală aprobat prin Ghidul de Finanțare din 3 octombrie 2022,  pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale și aprobarea proiectului “Dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi/sau hibrid plug-in în localităţi, prin instalarea de staţii de reîncărcare cu putere normală în Comuna Poșta Câlnău”2022/11/14
Proiect HCL 76/2022privind valorile impozabile, impozitele 􏰽􏰾 taxele locale 􏰽􏰾 alte taxe asimilate acestora precum 􏰽􏰾 amenzile aplicabile în Comuna Posta Câlnau , în anul 20232022/11/08
Proiect HCL 75/2022 privind  aprobarea protocolului de colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) în cadrul  proiectului „ HUB  de  Servicii MMSS-SII MMSS”, Cod MySmis 130963.2022/11/08
Proiect HCL 74/2022 privind alegerea  președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local  al comunei Poșta Câlnău, din lunile decembrie 2022-ianuarie , februarie 2023.  2022/11/08
Proiect HCL 73/2022 privind aprobarea contului de executie pe trimestrul III pe anul 20222022/11/08
Proiect HCL 72/2022 privind adoptarea bugetului local rectificat VIII pe anul 20222022/11/08
Proiect HCL 71/2022privind aprobarea participării U.A.T Comuna Poșta Câlnău în cadrul Programului privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi/sau hibrid plug-in în localităţi, prin instalarea de staţii de reîncărcare cu putere normală aprobat prin Ghidul de Finantare din 3 octombrie 2022,  pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale și aprobarea proiectului “Dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi/sau hibrid plug-in în localităţi, prin instalarea de staţii de reîncărcare cu putere normala in Comuna Posta Calnau”.2022/10/31
Proiect HCL 70/2022privind  aprobarea participării U.A.T Comuna Poșta Câlnău în cadrul PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) – COMPONENTA 10-  FONDUL LOCAL / INVESTIȚIA I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice  pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale și aprobarea proiectului “Renovarea energetică moderată a Şcolii Primare  din Localitatea Zilișteanca, Comuna Poşta Câlnău, județul Buzău”2022/10/31
Proiect HCL 69/2022privind  aprobarea participării U.A.T Comuna Poșta Câlnău în cadrul PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) – COMPONENTA 10-  FONDUL LOCAL / INVESTIȚIA I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale și aprobarea proiectului “Renovarea energetică moderată a Şcolii Primare din Localitatea Sudiţi, Comuna Poşta Câlnău, județul Buzău” 2022/10/31
Proiect HCL 68/2022privind aprobarea participării U.A.T Comuna Poșta C- Proiect de  hotărâre privind aprobarea participării U.A.T Comuna Poșta Câlnău în cadrul „PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) – COMPONENTA 10-  FONDUL LOCAL –  MDLPA, ”și aprobarea proiectului “CONSTRUIRE LOCUINTE PENTRU TINERI IN COMUNA POSTA CALNAU, JUDETUL BUZAU”.2022/10/26
Proiect HCL 67/2022privind  aprobarea utilizării  unor sume din excedentul  anului  precedent.2022/10/24
Proiect HCL 66/2022privind  modificarea și   completarea componența echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică pe raza comunei   Poșta Câlnău, județul   Buzău.2022/10/21
Proiect HCL 65/2022privind  aprobarea Regulamentului de acordarea a sprijinului financiar, de la bugetul Comunei Posta Câlnău, unităţilor de cult din Comuna Posta Câlnău aparţinând cultelor religioase recunoscute din România.2022/10/21
Proiect HCL 64/2022privind  aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul  Școlii GImnaziale  „Constantin Ivănescu” comuna Poșta Câlnău, pentru luna septembrie  2022.2022/10/21
Proiect HCL 63/2022privind adoptarea bugetului local rectificat VII pe anul 20222022/10/21
Proiect HCL 62/2022privind   transferul doamnei STROE MARIA să exercite atribuțiile funcției vacante de Șef serviciu – Serviciul Apă Canalizare Consiliul local Poșta Câlnău în urma demisiei domnului Baciu Andrei Valentin2022/10/17
Proiect HCL 61/2022privind  aprobarea numărului și cuantumului de burse școlare  pentru elevii de la cursurile cu frecventa din unitatile de invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar  2022-20232022/10/17
Proiect HCL 60/2022privind  aprobarea proiectului tehnic actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții „Extindere sistem de alimentare cu apă și înființare sistem de canalizare în comuna Poșta Câlnău, județul Buzău – Etapa II”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului2022/10/17
Proiect HCL 59/2022 privind  aprobarea proiectului tehnic actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții „Extindere sistem de alimentare cu apă și înființare sistem de canalizare în comuna Poșta Câlnău, județul Buzău – Etapa I”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului2022/10/17
Proiect HCL 58/2022privind participarea la apelul de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA C10 – Fondul Local pentru depunerea proiectului „SISTEM VIDEO PUBLIC, COMUNA POȘTA CÂLNĂU, JUDEȚUL BUZĂU”2022/10/12
Proiect HCL 57/2022privind participarea la apelul de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA C10 – Fondul Local pentru depunerea proiectului „ASIGURAREA DE SISTEME TIC ȘI DIGITALIZAREA SERVICIILOR ÎN COMUNA POȘTA CÂLNĂU, JUDEȚUL BUZĂU”2022/10/12
Proiect HCL 56/2022privind aprobarea participării U.A.T Comuna Poșta Câlnău în cadrul „PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) – COMPONENTA 10- FONDUL LOCAL , I1.4, Mobilitate urbană verde -asigurare de piste pentru biciclete și alte vehicule ușoare la nivel local/ metropolitan ”și aprobarea proiectului “CONSTRUIRE PISTE DE BICICLETE IN COMUNA POSTA CALNAU, JUDETUL BUZAU”2022/10/11
Proiect HCL 55/2022privind adoptarea bugetului local rectificat VI pe anul 20222022/09/26
Proiect HCL 54/2022privind aprobarea DEVIZULUI GENERAL ȘI A INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII “MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA POȘTA CÂLNĂU, JUDEȚUL BUZĂU”- ETAPA I2022/09/15
Proiect HCL 53/2022privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Constantin Ivănescu” comuna Poșta Câlnău, pentru luna AUGUST 20222022/09/13
Proiect HCL 52/2022privind modificarea HCL nr 9/11.02.2022 pentru utilizarea unor sume din excedentul anului precedent2022/09/13
Proiect HCL 51/2022privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 285 mp,  situat în sat Sudiți, comuna Poșta Câlnău, județul Buzău  prin licitație publică deschisă cu strigare2022/09/07
Proiect HCL 50/2022privind adoptarea bugetului local rectificat V pe anul 20222022/09/07
Proiect HCL 49/2022privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Poșta Câlnău în COMISIA  PENTRU EVALUAREA  SI  ASIGURAREA  CALITATII din cadrul Școlii Gimnaziale „Constantin Ivănescu” Poșta Câlnău, în anul școlar  2022-2023;2022/08/22
Proiect HCL 48/2022privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Poșta Câlnău în Consiliul de Administrație al Scolii Gimnaziale „Constantin Ivănescu” Poșta Câlnău în anul școlar 2022-2023; 2022/08/22
Proiect HCL 47/2022privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul  Școlii Gimnaziale „Constantin Ivănescu” comuna Poșta Câlnău, pentru luna  iulie  20222022/08/22
Proiect HCL 46/2022privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile septembrie, octombrie, noiembrie anul 20222022/08/22
Proiect HCL 44/2022privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Constantin Ivănescu” comuna Poșta Câlnău, pentru luna IUNIE 20222022/07/17
Proiect HCL 43/2022privind adoptarea bugetului local rectificat IV pe anul 20222022/07/15
Proiect HCL 42/2022pentru aprobarea raportului privind activitatea desfășurată de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestru I al anului 20222022/07/15
Proiect HCL 39/2022privind aprobarea  participării U.A.T. Comuna Poșta Câlnău, în cadrul  PLANULUI NATIONAL DE REDRESARE  ȘI REZILIENȚĂ (PNNR)- COMPONENȚA 10-FONDUL  LOCAL/INVESTIȚIA 1.3-  Reabilitarea  moderată a clădirilor  publice pentru  a îmbunătăți  furnizarea de servicii publice de către  unitățile administrative- teritoriale și  aprobarea  proiectului„Renovarea energetică moderată a Școlii Primare din localitatea  Zilișteanca, comuna Poșta Câlnău, județul Buzău”2022/06/17
Proiect HCL 38/2022privind aprobarea  participării U.A.T. Comuna Poșta Câlnău, în cadrul  PLANULUI NATIONAL DE REDRESARE  ȘI REZILIENȚĂ (PNNR)- COMPONENȚA 10-FONDUL  LOCAL/INVESTIȚIA 1.3-  Reabilitarea  moderată a clădirilor  publice pentru  a îmbunătăți  furnizarea de servicii publice de către  unitățile administrative- teritoriale și  aprobarea  proiectului„Renovarea energetică moderată a Școlii Primare din localitatea Sudiți, comuna Poșta Câlnău, județul  Buzău”.2022/06/17
Proiect HCL 37/2022privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul  Școlii Gimnaziale „Constantin Ivănescu” comuna Poșta Câlnău, pentru luna  mai 20222022/06/17
Proiect HCL 36/2022privind aprobarea solicitării Consiliului Local  al Comunei Poșta Câlnău, privind preluarea temporară în administrare a  unui tronson din drumul județean DJ 220  aflat  în intravilanul satului  Sudiți, comuna Poșta Câlnău, în vederea realizării proiectului  „Amenajare trotuare în satul  Sudiți, comuna Poșta Câlnău;2022/06/17
Proiect HCL 35/2022privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei Poșta Câlnău, județul Buzău, pentru perioada 2022-2027” și a Planului de acțiuni  pentru anul 2022;2022/06/17
Proiect HCL 34/2022privind aprobarea aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Constantin Ivănescu” comuna Poșta Câlnău, pentru luna aprilie 2022;2022/05/11
Proiect HCL 33/2022privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului local al comunei Poșta Câlnău, pentru lunile iunie, iulie, august 20222022/05/11
Proiect HCL 32/2022privind aprobarea contului de executie pe trimestrul I pe anul 20222022/05/11
Proiect HCL 31/2022privind adoptarea bugetului local rectificat III pe anul 20222022/05/11
Proiect HCL 30/2022privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2023 cu rata inflației de 5,1%2022/04/29
Proiect HCL 29/2022Privind modificarea art. 1 din HCL Posta Calnau nr. 35/22.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Impreuna la scoala”, 2022/04/19
Proiect HCL 28/2022privind modificarea HCL nr.19/2022 referitor la aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „ÎNFIINȚARE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA POȘTA CÂLNĂU, JUDEȚUL BUZĂU” în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”2022/04/19
Proiect HCL 27/2022pentru aprobarea exprimării acordurilor și efectuării procedurilor legale pentru realizarea proiectului aferent, GHIDULUI DE FINANȚARE aprobat prin Ordinul 1962/2021 a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024 EMITENT MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR „Construire statii de încărcare vehicule electrice în comuna Poșta Câlnău, județ Buzău”2022/04/13
Proiect HCL 26/2022privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice si Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Proiect Tip-Construire creșă medie, sat Poșta Câlnău, comuna Poșta Câlnău, județul Buzău”2022/04/13
Proiect HCL 25/2022privind adoptarea bugetului local rectificat II pe anul 20222022/04/11
Proiect HCL 24/2022privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Constantin Ivănescu” comuna Poșta Câlnău, pentru luna martie 20222022/04/11
Proiect HCL 23/2022privind aprobarea modificării și completării Organigramei şi Statului de funcţii al Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Poșta Câlnău, a Instituţiilor publice aflate în subordinea Consiliului Local 2022/04/11
Proiect HCL 20/2022privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrarilor Publice si Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii  „Proiect tip-Construire  creșă medie, sat Poșta Câlnău,comuna Poșta Câlnău, județul Buzău” 2022/03/02
Proiect HCL 19/2022privind aprobarea  Cererii de finanțare,  a Devizului general și a indicatorilor tehnico economici ai proiectului „înființare  distribuție  gaze  naturale  în comuna Poșta Câlnău, județul Buzău”în cadrul  Programului Național  de Investiții „Anghel Saligny2022/03/02
Proiect HCL 18/2022privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Poșta Câlnău, care vor face parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Poșta Câlnău2022/03/02
Proiect HCL 17/2022privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul  Școlii Gimnaziale ”Constantin Ivănescu” comuna Poșta Câlnău, pentru luna ianuarie și februarie 20222022/03/02
Proiect HCL 16/2022privind ,,Aprobarea numărului și cuantumului de burse școlare pentru elevii de la cursurile cu frecventa din unitatile de invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar 2021-2022, semestrul II”2022/03/02
Proiect HCL 15/2022privind aprobarea revizuirii  Regulamentului de Organizare  și Funcționare al Consiliului Local al comunei Poșta  Câlnău;2022/03/02
Proiect HCL 12/2022privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local care face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu, din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct din unitățile din învîțământ preuniversitar de stat din județul Buzău, sesiunea 20222022/02/10
Proiect HCL 11/2022prentru stabilirea unor mandate speciale reprezentantului comunei Poșta Câlnău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009”.2022/02/04
Proiect HCL 10/2022privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului local al comunei Poșta Câlnău din lunile martie, aprilie, mai 20222022/02/04
Proiect HCL 9/2022privind utilizarea unor sume din excedentul anului precedent2022/02/04
Proiect HCL 8/2022rivind aprobarea  INDICATORILOR  TEHNICO ECONOMICI actualizați  ai obiectivului de investiții „EXTINDERE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ ȘI  ÎNFIINȚARE SISTEM DE CANALIZARE  ÎN COMUNA POȘTA CÂLNĂU -ETAPA III, JUDEȚUL BUZĂU în cadrul  Programului Național  de Investiții „Anghel Saligny”.2022/02/02
Proiect HCL 7/2022privind aprobarea  INDICATORILOR  TEHNICO ECONOMICI actualizați  ai obiectivului de investiții „EXTINDERE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ ȘI  ÎNFIINȚARE SISTEM DE CANALIZARE  ÎN COMUNA POȘTA CÂLNĂU -ETAPA II, JUDEȚUL BUZĂU în cadrul  Programului Național  de Investiții „Anghel Saligny”.2022/02/02
Proiect HCL 6/2022privind aprobarea  modificării HCL nr.46/27.10.2021 de aprobare a   CERERII DE FINANȚARE și DEVIZUL GENERAL   al obiectivului de investiții „EXTINDERE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ ȘI  ÎNFIINȚARE SISTEM DE CANALIZARE  ÎN COMUNA POȘTA CÂLNĂU, JUDEȚUL BUZĂU”- Etapa II,  în cadrul  Programului Național  de Investiții „Anghel Saligny”.2022/02/02
Proiect HCL 5/2022privind aprobarea  INDICATORILOR  TEHNICO ECONOMICI actualizați  ai obiectivului de investiții „EXTINDERE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ ȘI  ÎNFIINȚARE SISTEM DE CANALIZARE  ÎN COMUNA POȘTA CÂLNĂU – ETAPA I, JUDEȚUL BUZĂU în cadrul  Programului Național  de Investiții „Anghel Saligny”.2022/02/02
Proiect HCL 4/2022privind modificarea  HCL nr. 44/27.10.2021 de aprobarea  CERERII DE FINANȚARE și DEVIZUL GENERAL   al obiectivului de investiții „EXTINDERE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ ȘI  ÎNFIINȚARE SISTEM DE CANALIZARE  ÎN COMUNA POȘTA CÂLNĂU, JUDEȚUL BUZĂU”- Etapa I,  în cadrul  Programului Național  de Investiții „Anghel Saligny”2022/02/02
Proiect HCL 3/2022privind adoptarea bugetului local inițial pe anul 20222022/01/18
Proiect HCL 2/2022pentru aprobarea raportului privind activitatea desfășurată de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestru II al anului 20212022/01/18
Proiect HCL 1/2022privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local în comuna Posta Câlnau, judeţul Buzau, pentru anul 2022 in aplicarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat2022/01/18
Proiect HCL 78/2021privind  modificarea HCL nr. 55/24.11.2021 pentru aprobarea alocarii unei sume de la bugetul  propriu al comunei Poșta Câlnău în vederea efectuarii unor cheltuieli pentru pomul de Craciun2021/12/21
Proiect HCL 77/2021cu privire la: aprobarea participării la „ Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități”  și  aprobarea   indicatorilor tehnico  economici  privind aprobarea proiectului  „Construire statii de încărcare  vehicule  electrice,  sat Poșta Câlnău, comuna Poșta Câlnău, județ Buzău2021/12/21
Proiect HCL 76/2021cu privire la: aprobarea participării la „ Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități”  și  aprobarea   indicatorilor tehnico  economici  privind aprobarea proiectului  „Construire statii de încărcare  vehicule  electrice,  sat. Suditi, comuna Poșta Câlnău, județ Buzău”2021/12/21
Proiect HCL 75/2021privind adoptarea bugetului  local rectificat VIII pe anul 20212021/12/21
Proiect HCL 72/2021privind  aprobarea tarifelor şi taxelor speciale pentru unele activităţi ale serviciului public de salubrizare organizat la nivelul U.A.T. comuna POŞTA CÂLNĂU, judeţul BUZĂU 2021/12/09
Proiect HCL 71/2021privind modificarea HCL nr. 20/30.05.2019 privind darea în administrare şi exploatare a serviciului şi sistemului de salubrizare ale comunei Poşta Câlnău, judţul Buzău către serviciul „ SERVICIUL SALUBRIZARE POŞTA-CÎLNĂU”, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, înfiinţat şi organizat în subordinea consiliului local al comunei Poşta Câlnău, judeţul Buzău2021/12/09
Proiect HCL 70/2021privind stabilirea unei suprafețe de teren neproductiv in vederea depozitării temporare a deșeurilor biodegradabile provenite din grădini şi parcuri (deşeuri verzi), colectate separat de pe raza comunei POȘTA CÂLNĂU, județul BUZĂU2021/12/09
Proiect HCL 69/2021privind instituirea unor puncte de colectare a deşeurilor pe raza comunei POȘTA CÂLNĂU, județul BUZĂU2021/12/09
Proiect HCL 68/2021privind stabilirea unei suprafețe de teren in vederea depozitării temporare a deșeurilor inerte provenite din activitățile de construcții si demolări de pe raza comunei POȘTA CÂLNĂU, județul BUZĂU2021/12/09
Proiect HCL 67/2021privind  organizarea serviciului public de salubrizare și pentru implementarea obligațiilor prevăzute de O.U.G. nr.92/2021 privind regimul deșeuriolor și de Legea nr.181/2020 privind  gestionarea  deșeurilor  nepericuloase compostabile, la nivelul U.A.T. Poșta Câlnău, județul Buzău,2021/12/09
Proiect HCL 66/2021privind  modificarea /abrogarea unor  hotărâri ale Consiliului Local al comunei Poșta Câlnău, județul  Buzău2021/12/09
Proiect HCL 65/2021privind organizarea rețelei unitatilor de invatamint preuniversitar de stat pentru anul scolar 2022-2023.2021/12/09
Proiect HCL 64/2021privind aprobarea Progamului de Achiziții Publice al comunei Poșta Câlnău pentru anul 20222021/12/09
Proiect HCL 63/2021privind valorile impozabile și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în comuna Poșta Câlnău, județul Buzău în anul 20222021/12/09
Proiect HCL 62/2021privind ,,Aprobarea numărului și cuantumului de burse școlare pentru elevii de la cursurile cu frecventa din unitatile de invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar 2021-2022”2021/12/09
Proiect HCL 60/2021privind atestarea apartenenței  la domeniul  public al comunei a unor suprafețe de  teren  situate în comuna Poșta Câlnău, județul Buzău2021/11/18
Proiect HCL 59/2021privind aprobarea  alocării unei  sume de la bugetul  propriu al comunei  Poșta Câlnău în vederea efectuarii unor cheltuieli  pentru pomul de Crăciun 2021/11/18
Proiect HCL 58/2021privind aprobarea contului de executie pe trimestrul III pe anul 20212021/11/18
Proiect HCL 57/2021privind adoptarea bugetului local rectificat V pe anul 20212021/11/18
Proiect HCL 56/2021privind aprobarea  numărului  și  cuantumului  de burse școlare pentru  elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile  de învățământ preuniversitar de stat  pentru anul școlar 2020-20212021/11/17
Proiect HCL 55/2021privind aprobarea   indicatorilor  tehnico-economici  ai  proiectului „Împreună la școală” în scopul  depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Programului  Operațional Înfrastructura Mare (POIM) 2014-20202021/11/17
Proiect HCL 54/2021privind desemnarea unui reprezentant al consiliului local, care face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu, din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct la Școala Gimnazială Constantin Ivănescu Poșta Câlnău2021/10/26
Proiect HCL 53/2021privind aprobarea INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI ai obiectivului de investiții „EXTINDERE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ ȘI ÎNFIINȚARE SISTEM DE  CANALIZARE ÎN COMUNA POȘTA CÂLNĂU -ETAPA III, JUDEȚUL BUZĂU în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”2021/10/19
Proiect HCL 52/2021privind aprobarea CERERII DE FINANȚARE și DEVIZUL GENERAL al obiectivului de investiții „EXTINDERE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ ȘI ÎNFIINȚARE SISTEM DE CANALIZARE ÎN COMUNA POȘTA CÂLNĂU, JUDEȚUL BUZĂU”- ETAPA III, în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”2021/10/19
Proiect HCL 51/2021privind aprobarea INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI ai obiectivului de investiții „EXTINDERE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ ȘI ÎNFIINȚARE SISTEM DE CANALIZARE ÎN COMUNA POȘTA CÂLNĂU -ETAPA II, JUDEȚUL BUZĂU în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”2021/10/19
Proiect HCL 50/2021privind aprobarea CERERII DE FINANȚARE și DEVIZUL GENERAL al obiectivului de investiții „EXTINDERE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ ȘI ÎNFIINȚARE SISTEM DE CANALIZARE ÎN COMUNA POȘTA CÂLNĂU, JUDEȚUL BUZĂU”- Etapa II, în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”2021/10/19
Proiect HCL 49/2021privind aprobarea INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI ai obiectivului de investiții „EXTINDERE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ ȘI ÎNFIINȚARE SISTEM DE CANALIZARE ÎN COMUNA POȘTA CÂLNĂU -ETAPA I, JUDEȚUL BUZĂU în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”2021/10/19
Proiect HCL 48/2021privind aprobarea CERERII DE FINANȚARE și DEVIZUL GENERAL al obiectivului de investiții „EXTINDERE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ ȘI ÎNFIINȚARE SISTEM DE CANALIZARE ÎN COMUNA POȘTA CÂLNĂU, JUDEȚUL BUZĂU”- Etapa I, în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”2021/10/19
Proiect HCL 47/2021privind adoptarea bugetului local rectificat IV pe anul 20212021/10/19
Proiect HCL 46/2021Privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile noiembrie, decembrie, ianuarie, 20212021/10/19
Proiect HCL 45/2021privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei a suprafeței de 314 mp teren situată în punctul Cămin Cultural Sudiți, comuna Poșta Câlnău, județul Buzău2021/10/19
Proiect HCL 44/2021privind aprobarea INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI ai obiectivului de investiții „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA POȘTA CÂLNĂU”, judetul Buzău în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”2021/10/19
Proiect HCL 43/2021privind aprobarea CERERII DE FINANȚARE și DEVIZUL GENERAL al obiectivului de investiții „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA POȘTA CÂLNĂU”, județul Buzău în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”2021/10/19
Proiect HCL 42/2021privind aprobarea Devizului general, a Indicatorilor tehnico – economici și asigurarea finanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum de acces Baza Sportivă Tip I ” comuna Poșta Câlnău, județul Buzău2021/10/19
Proiect HCL 40/2021privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Poșta Câlnău în COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII din cadrul Școlii Gimnaziale „Constantin Ivănescu” Poșta Câlnău, în anul scolar 2021-20222021/09/24
Proiect HCL 39/2021privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Poșta Câlnău în Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale „Constantin Ivănescu” Poșta Câlnău în anul școlar 2021-20222021/09/24
Proiect HCL 38/2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Impreuna la scoala”, în scopul depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 20202021/09/21
Proiect HCL 36/2021privind adoptarea bugetului local rectificat III pe anul 20212021/09/14
Proiect HCL 34/2021privind infiintarea Unitatii de Implementare a Proiectului depus in cadrul Programului operational infrastructura mare 2014-2020, axa prioritara 8 sisteme inteligente si sustenabile de transport al energiei electrice si gazelor naturale, obiectivul specific 8.2 cresterea gradului de interconectare a sistemului national de transport a gazelor naturale cu alte state vecine,2021/08/23
Proiect HCL 33/2021PENTRU APROBAREA MODIFICĂRII H.C.L. NR. 41/04.12.2020 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI „ÎNFIINȚARE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA POȘTA CÂLNĂU, JUDEȚUL BUZĂU”2021/08/23
Proiect HCL 33/2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Impreuna la scoala”, în scopul depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 20202021/08/23
Proiect HCL 32/2021privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința Consiliului Local din data de 24.08.20212021/08/23
Proiect HCL 31/2021pentru aprobarea raportului privind activitatea desfășurată de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestru I al anului 20212021/08/05
Proiect HCL 30/2021privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul II pe anul 20212021/08/05
Proiect HCL 29/2021Privind aprobarea Regulamentului privind procedurile administrative gestionate de către secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale, privind relaţia între autorităţile publice comunale, între acestea și prefect, precum și între autorităţile publice comunale și autorităţile publice judeţene2021/08/05
Proiect HCL 28/2021Privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile august, septembrie, octombrie, 20212021/08/05
Proiect HCL 27/2021privind stabilirea locației de depozitare provizorie a deșeurilor biodegradabile, în comuna Posta Câlnău, județul Buzău2021/07/06
Proiect HCL 26/2021pentru aprobarea Regulamentului de eliberare a acordului de functionare privind activitățile comerciale ce se desfășoară pe raza Comunei Poșta Câlnău, județul Buzău2021/07/06
Proiect HCL 24/2021privind încheierea unui contract/parteneriat de colaborare cu Organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului, conform Legii nr. 31/2019 de aprobare a OUG nr. 74/2018. privind acoperirea costurilor de gestionare a deşeurilor de ambalaje din deşeurile municipale si aprobarea tarifului de acoperire a costurilor de gestionare a deşeurilor de ambalaje din deşeurile municipale2021/06/17
Proiect HCL 23/2021privind aprobarea Regulamentului de acordarea a sprijinului financiar, de la bugetul Comunei Posta Câlnău, unităţilor de cult din Comuna Posta Câlnău aparţinând cultelor religioase recunoscute din România2021/05/17
Proiect HCL 22/2021privind aprobarea contului de executie pe trimestrul IV pe anul 20202021/05/17
Proiect HCL 21/2021privind aprobarea contului de executie pe trimestrul I pe anul 20212021/05/17
Proiect HCL 20/2021Privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile mai, iunie, iulie 20212021/05/17
Proiect HCL 19/2021privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2022 cu rata inflației de 2,6%2021/04/06
Proiect HCL 18/2021privind utilizarea excedentul anului 2020 sursa E prin preluarea ca venit la bugetul local2021/04/06
Proiect HCL 17/2021privind utilizarea unor sume din excedentul anului precedent2021/04/06
Proiect HCL 16/2021privind adoptarea bugetului local initial pe anul 20212021/04/06
Proiect HCL 14/2021privind atestarea apartenentei la domeniul public al comunei a drumului satesc situat in satul Aliceni, punct Statie Apa-Fundatura Artarului, comuna Posta Calnau, jud. Buzau2021/03/17
Proiect HCL 13/2021privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al comunei Posta Calnau in Consiliul de Administratie si in Comisiile cu caracter permanent functionale la nivelul Scolii Gimnaziale „Constantin Ivanescu” Posta Calnau2021/03/17
Proiect HCL 12/2021privind aprobarea statiilor publice pentru traseele din prograul judetean de transport persoane aflate pe teritoriul comunei Posta Calnau, jud. Buzau2021/03/17
Proiect HCL 11/2021privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ,, Administrație” din aparatul de specialitate al primarului și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local2021/03/17
Proiect HCL 10/2021privind neasumarea responsabilității organizarii și derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor- cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru anii școlari 2021-2022 și 2022-2023, la nivel local2021/03/17
Proiect HCL 9/2021privind atestarea apartenentei la domeniul public al comunei a unor drumuri sătești în comuna Posta Câlnau, judetul Buzău2021/02/17
Proiect HCL 7/2021privind aprobarea modificării Actului Constitutivși Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară„PROGAZ BUZĂU 2020”, la care comuna Poșta Câlnău este membru asociat2021/02/17
Proiect HCL 6/2021privind aprobarea modificării Organigramei şi Statului de funcţii a aparatului de specialitate al primarului comunei Poșta Câlnău, a Instituţiilor publice aflate în subordinea Consiliului Local2021/02/17
Proiect HCL 5/2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „REABILITARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA POȘTA CÂLNĂU, JUDEȚUL BUZĂU”2021/01/20
Proiect HCL 4/2021Privind alegerea președintelui de ședintă pentru lunile februarie, martie, aprilie 20212021/01/12
Proiect HCL 3/2021pentru aprobarea raportului privind activitatea desfășurată de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestru II al anului 20202021/01/12
Proiect HCL 2/2021privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală pe perioada 2021 – 2027, comuna Poșta Câlnău, județul Buzău2021/01/12
Proiect HCL 1/2021Privind aprobarea Programului de Achizitii Publice al comunei Posta Câlnău pentru anul 20212021/01/12
Proiect HCL 53/2020Privind Insusirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activitatii administrative2020/12/16
Proiect HCL 52/2020privind organizarea rețelei unităților de îlvățământ preuniversitar de stat pentr anul școlar 2021-20222020/12/15
Proiect HCL 51/2020pentru aprobarea alocării unei sume de la bugetul propriu al comunei Poșta Câlnău în vederea efectuarii unor cheltuieli pentru pomul de Crăciun2020/12/15
Proiect HCL 50/2020privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Constantin Ivănescu” comuna Poșta Câlnău, pentru lunile martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie 20202020/12/15
Proiect HCL 49/2020privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în Comuna Posta Câlnau ,în anul 20212020/12/10
Proiect HCL 48/2020privind adoptarea bugetului local rectificat XI pe anul 20202020/12/10
Proiect HCL 47/2020privind aporobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local în comuna Posta Câlnau, judeţul Buzau, pentru anul 2021 in aplicarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat2020/12/09
Proiect HCL 46/2020Privind ,,Aprobarea de burse școlare pentru elevii de la cursurile cu frecventa din unitatile de invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar 2020-2021”2020/12/09
Proiect HCL 45/2020privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Consolidarea capacității unităţii de învăţământ Școala Gimnazială „Constantin Ivănescu” Poșta Câlnău în vederea gestionării crizei COVID – 19”, în scopul depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 20202020/12/09
Proiect HCL 44/2020PRIVIND APROBAREA MODIFICARII INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI LA OBIECTIVIL DE INVESTIȚII „ÎNFIINȚARE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA POȘTA CÂLNĂU, JUDEȚUL BUZĂU”2020/12/02
Proiect HCL 43/2020privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului domnului consilier local Belu Ionuț Adrian, precum și vacantarea locului de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Poșta Câlnău2020/11/16
Proiect HCL 40/2020privind alegerea Viceprimarului comunei Poșta Câlnău, judetul Buzău2020/11/09
Proiect HCL 39/2020privind constituirea si organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Poșta Câlnău, ca urmare a constituirii noului Consiliu Local Poșta Câlnău în data de 23.10.20202020/11/09
Proiect HCL 38/2020privind alegerea Președintelui de ședintă al Consiliului local al Comunei Poșta Câlnău pentru ședințele din lunile noiembrie 2020 – ianuarie 20212020/11/09
Proiect HCL 37/2020privind: aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii-SA pentru proiectul integrat finanțat prin Masura 7.2 al comunei Poșta Câlnău, proiect intitulat „MODERIZARE DRUMURI COMUNALE ÎN COMUNA POSTA CILNAU, JUDETUL BUZAU”2020/10/08
Proiect HCL 35/2020privind modificarea  HCL nr.32/14.08.2020 privind    implementarea proiectului  „Înființare  distribuție  gaze  naturale în comuna Poșta Câlnău, județul Buzău”2020/08/25
Proiect HCL 34/2020privind adoptarea bugetului local rectificat IX pe anul 20202020/08/25
Proiect HCL 33/2020privind adoptarea bugetului local rectificat VIII pe anul 20202020/08/06
Proiect HCL 32/2020privind implementarea proiectului „ÎNFIINȚARE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA POȘTA CÂLNĂU, JUDEȚUL BUZĂU”2020/08/06
Proiect HCL 31/2020privind aprobarea contului de executie pe trimestrul I si II pe anul 20202020/07/01
Proiect HCL 30/2020pentru aprobarea raportului privind activitatea desfășurată de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestru I al anului 20202020/07/01
Proiect HCL 29/2020privind acordarea unor facilități fiscale având în vedere prevederile O.U.G. nr. 69 din 14 mai 20202020/07/01
Proiect HCL 28/2020privind stabilirea unor suprafețe de teren, în vederea depozitării temporare a deşeurilor inerte rezultate din activităţi de construcţii și demolări de pe raza UAT Poșta Câlnău2020/07/01
Proiect HCL 27/2020privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip – „Construire baza sportiva TIP 1, sat Potârnichești, comuna Poșta Câlnău, T78, P849, județul Buzău ”2020/07/01
Proiect HCL 26/2020privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Poșta Câlnău, judetul Buzău2020/07/01
Proiect HCL 25/2020privind adoptarea bugetului local rectificat VII pe anul 20202020/07/01
Proiect HCL 24/2020Privind alegerea președintelui de ședintă pentru lunile iulie, august, septembrie 20202020/06/05
Proiect HCL 23/2020pentru aprobarea Regulamentului privind măsuri edilitar-gospodăreşti, administrarea fondului locativ public şi privat şi alte măsuri pentru asigurarea ordinii şi curăţeniei în comuna Poșta Câlnău, județul Buzău2020/06/05
Proiect HCL 22/2020privind adoptarea bugetului local rectificat IV pe anul 20202020/06/05
Proiect HCL 21/2020privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care comuna Poșta Câlnăueste membru asociat2020/05/08
Proiect HCL 20/2020privind adoptarea bugetului local rectificat III pe anul 20202020/05/07
Proiect HCL 19/2020privind aprobarea alocării unor sume necesare sprijinirii unităților de învățământ pentru completarea dotării cu echipamente informatice și pentru conectarea la internet (tablete) în funcție de nevoile identificate de directorul unităților școlare situate pe raza U.A.T. Poșta Câlnău .2020/05/07
Proiect HCL 18/2020privind aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciului public de alimentare cu apă şi serviciului public de salubrizare ale comunei Poşta Câlnău, judeţul Buzău, de către operatorii serviciilor publice„SERVICIUL APA CANALIZARE POŞTA-CÂLNĂU ” şi „SERVICIUL SALUBRIZARE POŞTA-CÂLNĂU”2020/05/07
Proiect HCL 17/2020privind adoptarea bugetului local rectificat II pe anul 20202020/04/24
Proiect HCL 16/2020privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2021 cu rata inflației de 3,8%2020/04/24
Proiect HCL 15/2020privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Constantin Ivănescu” comuna Poșta Câlnău, pentru luna februarie 20202020/04/24
Proiect HCL 14/2020privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Poșta Câlnău2020/04/24
Proiect HCL 13/2020privind aprobarea contului de executie pe anul 20192020/02/13
Proiect HCL 12/2020privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Constantin Ivănescu” comuna Poșta Câlnău, pentru luna ianuarie 20202020/02/13
Proiect HCL 11/2020de modificare a HCL nr.5/30.01.2020 privind aprobarea Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern2020/02/13
Proiect HCL 10/2020de modificare a HCL nr.4/2020 pentru aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate și finanțate din bugetul local al comunei Poșta Câlnău pentru anul 20202020/02/13
Proiect HCL 9/2020privind adoptarea bugetului local initial pe anul 20202020/02/13
Proiect HCL 8/2020privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Constantin Ivănescu” comuna Poșta Câlnău, pentru luna decembrie 20192020/01/23
Proiect HCL 7/2020Privind alegerea președintelui de ședintă pentru lunile februarie, martie, aprilie 20202020/01/23
Proiect HCL 6/2020privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Compartimentului de Asistență Medicală Comunitară la nivelul comunei Poșta Câlnău, judetul Buzau și aprobarea Planului anual privind asistența medicală comunitară pentru anul 20202020/01/23
Proiect HCL 5/2020privind aprobarea Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern2020/01/23
Proiect HCL 4/2020pentru aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate și finanțate din bugetul local al comunei Poșta Câlnău pentru anul 20202020/01/23
Proiect HCL 3/2020privind infiintarea „SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA “ TIP V1 pentru intervenţia în situaţii de urgenţă2020/01/07
Proiect HCL 2/2020pentru aprobarea raportului privind activitatea desfășurată de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestru II al anului 20192020/01/07
Proiect HCL 1/2020privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ,, Administrație” din aparatul de specialitate al primarului și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local2020/01/07

Comments are closed.