Dispoziţii ale primarului

TitluDescriereData
Dispozitia 180/2022privind acordare indemnizație persoană cu handicap grav cu asistent personal Necula Ralița2022/07/29
Dispozitia 179/2022privind acordare VMG Mincu Nicolae2022/07/29
Dispozitia 178/2022privind încetare ASF Dragomir Gabriel Dorin2022/07/29
Dispozitia 177/2022privind încetare ASF Feraru Anca Corina2022/07/29
Dispozitia 176/2022privind încetare ASF Haralambie Sorin2022/07/29
Dispozitia 175/2022privind modificare ASF Necula Nicolae2022/07/29
Dispozitia 174/2022privind suspendare plată dosar VMG Șerban Dan2022/07/29
Dispozitia 173/2022privind suspendare plată dosar VMG Matei Leonard2022/07/29
Dispozitia 172/2022privind încetare dosar VMG Chiagă Gheorghe2022/07/29
Dispozitia 171/2022privind repunerea în plată VMG Zaharia Nicolae Daniel2022/07/29
Dispozitia 170/2022privind repunerea în plată VMG Gheorghe Georgeta2022/07/29
Dispozitia 169/2022privind repunerea în plată VMG Cîlțea Georgel2022/07/29
Dispozitia 168/2022privind modificarea VMG Avramescu Nicoloae2022/07/29
Dispozitia 167/2022privind acordare indemnizație persoană cu handicap grav cu asistent personal Bocioc Ion2022/07/29
Dispozitia 166//2022numitre curator special pentru bolnavul Bocioc Ion2022/07/26
Dispozitia 165//2022privind aprobare Plan de Servicii pentru copilul Dimitriu Marcel Gabriel2022/07/26
Dispozitia 164/2022privind acordare indemnizație persoană cu handicap grav cu asistent personal Durac Lia Maria2022/07/20
Dispozitia 163/2022privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară2022/07/15
Dispozitia 162/2022privind aplicare sancțiune disciplinară domului Plăieșu Mihai.2022/07/11
Dispozitia 161/2022privind constituirea comisiei locale de constatare a pagubelor produse culturilor agricole urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale (seceta/ grindina) la nivelul comunei Poșta Câlnău , județul Buzău.2022/07/07
Dispozitia 160/2022privind angajare în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap grav Gherase Alina Stanca2022/07/07
Dispozitia 159/2022privind încetare contract de muncă Gherase Alina Stanca2022/07/07
Dispozitia 158/2022privind angajare în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap grav Chiagă Georgeta2022/07/07
Dispozitia 155/2022privind organizarea concursului pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Poșta Câlnău2022/07/04
Dispozitia 157/2022privind încetare contract de muncă Chiagă Georgeta2022/07/04
Dispozitia 156/2022privind constituirea comisiei de disciplină în primăria comunei Poșta Câlnău, județul Buzău2022/07/04
Dispozitia 154/2022privind suspendare dreptului la stimulent educațional sub formî de tichet social pentru titularul Docuz Ionela Cătălina2022/06/30
Dispozitia 153/2022privind suspendare dreptului la stimulent educațional sub formî de tichet social pentru titularul Rîncoig Gabriela2022/06/30
Dispozitia 152/2022privind modificare cuantum ASF Nastasiu Geanina2022/06/30
Dispozitia 151/2022privind aîncetare ASF familia Constantinescu Ana Maria2022/06/30
Dispozitia 150/2022privind încadrarea domnului Mihai Lucian pe funcția de paznic.2022/06/30
Dispozitia 149/2022privind modificare VMG familia Chiagă Ioan2022/06/30
Dispozitia 148/2022privind suspendare VMG familia, Zaharia Daniel2022/06/30
Dispozitia 147/2022privind suspendare VMG familia, Cîlțea Georgel2022/06/30
Dispozitia 146/2022privind suspendare VMG familia, Gheorghe Georgeta2022/06/30
Dispozitia 145/2022privind suspendare VMG familia, Stanciu Adrian2022/06/30
Dispozitia 144/2022privind încetare VMG familia, Constantinescu Ana Maria2022/06/30
Dispozitia 143/2022privind încetare VMG familia, Mușat Mihaela Violeta2022/06/30
Dispozitia 142/2022privind numirea unui curator special pentru numitul Buzoianu Costică2022/06/29
Dispozitia 141/2022privind angajare în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap grav Cercel Lucia Mariana2022/06/28
Dispozitia 140/2022privind acordare gradației de vechime în muncă Gemănaru Nicoleta Alina2022/06/28
Dispozitia 139/2022privind constituirea echipei pentru gestionarea riscurilor na nivelul U.A.T. Poșta Câlnău2022/06/28
Dispozitia 138/2022privind incetare contract de muncă Cercel Lucia Mariana2022/06/28
Dispozitia 137/2022privind actualizarea Comisiei pentru monitorizarea , coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului interm managerial din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului U.A.T. Poșta Câlnău2022/06/27
Dispozitia 136/2022privind aprobarea Regulamentuluide ordine interioară al aparatului de specialitate al primarului comunei Poșta Câlnău, județul Buzău2022/06/17
Dispozitia 135/2022privind convocarea consiliului local în sedință ordinară2022/06/17
Dispozitia 134/2022privind neacordarea tichet grădiniță luna mai Stanciu Adrian2022/05/31
Dispozitia 133/2022privind încetare tichet grădiniță Călin Daniela Cristina2022/05/31
Dispozitia 132/2022privind încetare ASF Buzea Cornel2022/05/31
Dispozitia 131/2022privind acordare ajutor social Cîlțea Georgel2022/05/31
Dispozitia 130/2022privind acordare ajutor social Cilibiu Marian2022/05/31
Dispozitia 129/2022privind acordare ajutor social familia Ciurică Marian2022/05/31
Dispozitia 128/2022privind încetare VMG Cosma Vasile2022/05/31
Dispozitia 127/2022privind suspendare ASF Mușat Mihaela Violeta2022/05/31
Dispozitia 126/2022privind încetare ASF Necula Nicolae2022/05/31
Dispozitia 125/2022privind îîncetare ASF Docuz Ionela Cătălina2022/05/31
Dispozitia 124/2022privind acordare ASF Feraru Anca Corina2022/05/31
Dispozitia 123/2022privind încetare dosar ASF Belu Adrei2022/05/31
Dispozitia 122/2022privind angajare în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap grav Toder Cornel2022/05/31
Dispozitia 121/2022privind incetare contract de muncă Toader Cornel2022/05/31
Dispozitia 120/20222privind încetarea suplimentuylui pentru energie electrică Coman Georgeta2022/05/31
Dispozitia 119/2022privind constituire comisie de concurs angajare paznic2022/05/30
Dispozitia 118/2022privind încetare  indemnizație persoană cu handicap grav cu asistent personal Toader Ion2022/05/17
Dispozitia 117/2022privind modificare  titular  ajutor pentru încălzire locuințăcu combustibili solizi și sau petrolieri precum și a suplimentului de energie  acordat familiei  Brătuc Dumitru2022/05/11
Dispozitia 116/2022privind  convocarea Consilului Local în ședință ordinară2022/05/11
Dispozitia 115/2022privind suspendarea VMG Cheagă Gheorghe2022/04/29
Dispozitia 114/2022privind acordare ASF Stroe Elena Cristina2022/04/29
Dispozitia 113/2022privind încetare ASF Călin Daniela Cristina2022/04/29
Dispozitia 112/2022privind convocarea Consilului Local în ședință de indată.2022/04/29
Dispozitia 111/2022privind acordare indemnizație persoană cu handicap grav cu asistent personal Cazan Aurica2022/04/29
Dispozitia 110/2022privind încetare indemnizație persoană cu handicap grav Costache Sorica2022/04/29
Dispozitia 109/2022privind aporbarea VMG familiei Matei Leonard2022/04/29
Dispozitia 112/2022privind convocarea Consiliului Local în sedință extraordinară de îndată 2022/04/29
Dispozitia 108/2022privind acordare indemnizație persoană cu handicap grav cu asistent personal Dragomir Georgeta2022/04/28
Dispozitia 107/2022privind numirea unui curator special al bolnavei Dragomir Georgeta2022/04/27
Dispozitia 106/2022privind acordare indemnizație persoană cu handicap grav cu asistent personal Brătuc Vasilica2022/04/27
Dispozitia 105/2022privind acordare indemnizație persoană cu handicap grav cu asistent personal Iosif Elisaveta2022/04/27
Dispozitia 104/2022privind acordare indemnizație persoană cu handicap grav cu asistent personal Duran Robert Andrei2022/04/27
Dispozitia 103/2022privind acordare indemnizație persoană cu handicap grav cu asistent personal Lungu Rada2022/04/27
Dispozitia 102/2022privind încetare indemnizație persoană cu handicap grav Postolache Mihai2022/04/27
Dispozitia 101/2022privind încetare indemnizație persoană cu handicap grav Stroe David2022/04/27
Dispozitia 100/2022privind numirea unui curator special al bolnavei Dragomir Georgeta.2022/04/21
Dispozitia 99/2022privind numirea comisiei de recepție a produselor furnizateși serviciilor prestate în cadrul proiectului „Împreună la școală”.2022/04/18
Dispozitia 98/2022privind numirea unui curator special al bolnavei Lungu Rada2022/04/18
Dispozitia 97/2022privind numirea unui curator special al bolnavei Brătuc Vasilica2022/04/15
Dispozitia 96/2022privind convocarea Consiliului Local în sedință ordinară2022/04/11
Dispozitia 95/2022privind acordare indemnizație fixă pentru persoană cu handicap grav Burtan Ninel Florin2022/04/06
Dispozitia 94/2022privind suspendare drept tichet de grădiniță Cercel Liliana2022/04/05
Dispozitia 93/2022privind suspendare drept tichet de grădiniță Constantinescu Ana Maria2022/04/05
Dispozitia 92/2022privind suspendare drept tichet de grădiniță Necula Nicolae2022/04/05
Dispozitia 91/2022privindactualizare componenței Comitetului Local pentru Situații de Urgență constituit la nivelul U.A.T. Poșta Câlnău2022/03/31
Dispozitia 90/2022privind reluare plată ASF Călin Rodica2022/03/31
Dispozitia 89/2022privind modificare ASF Leonte Florența2022/03/31
Dispozitia 88/2022privind încetare ASF Drăghici Aurica2022/03/31
Dispozitia 87/2022privind încetare ASF Dumitrache Ionel2022/03/31
Dispozitia 86/2022privind suspendare ASF Constantinescu Ana Maria2022/03/31
Dispozitia 85/2022privind modificare cuantum ASF Rusu Ștefan Ion2022/03/31
Dispozitia 84/2022privind repunere în plată ASF Bârsan Maria Luisia2022/03/31
Dispozitia 83/2022privind desemnare persoană responsabilă administare platformă e-DAI , Ionașcu Emilia Andreea.2022/03/31
Dispozitia 82/2022privind modificare cuantum VMG Mihalcea Constantin2022/03/31
Dispozitia 81/2022privind modificare cuantum VMG Chiagă Gheorghe2022/03/31
Dispozitia 80/2022privind suspendarea VMG familia Constantinescu Ana Maria2022/03/31
Dispozitia 79/2022privind suspendarea VMG familia Mușat Mihaela Violeta2022/03/31
Dispozitia 78/2022privind modificare valoare nominală lunară a stimulentului educațional sub formă de tichet social reprezentanților legali ai copiilor din familii defavorizate din comuna Poșta Câlnău, județul Buzău.2022/03/30
Dispozitia 77/2022privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Vișan Lăcrămioara având funcția publică de execuție inspector clasa I grad profesional princilpal prin transfer la cerere pa o fucție de același nivel și grad profesional.2022/03/29
Dispozitia 76/2022privind organizarea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică pentru produs Buldoexcavator.2022/03/24
Dispozitia 75/2022privind  aacordare indemnizație  fixă pentru persoană cu handicap  grav cu asistent personal Dumitriu Marcel Gabriel2022/03/24
Dispozitia 74/2022rivind  aprobarea Declarației   privind asumarea agendei de integritate  organizațională în  coordonatele Strategiei  Naționale  Anticorupție 2021-2025a Planului de integritate, precum și desemnarea  coordonatorului implementării planului de integritate și a persoanei de contact la nivelul  funcției de execuție 2022/03/18
Dispozitia 73/2022privind  acordare indemnizație  fixă pentru persoană cu handicap  grav cu asistent personal Stroie David2022/03/18
Dispozitia 72/2022privind încetare raport de serviciu   Gheorghe Alexandru, funcție pubică de execuție2022/03/15
Dispozitia 71/2022privind Constituirea Comisiei de Evaluare a performanțelor profesionale individuale al Secretarului General al comunei Poșta Câlnău2022/03/10
Dispozitia 70/2022privind stabilirea punctelor de lucru pentru autorecenzarea asistată.2022/03/04
Dispozitia 69/2022privind actualizarea Comisiei privind Recensământul populației și a locuințelor.2022/03/04
Dispozitia 68/2022privind modificarea cuantumului ajutorului social și a orelor de muncă pentru beneficiarii de ajutor social2022/03/03
Dispozitia 67/2022privind acordare Tichet de gădinițăluna februarie Stoica Eduard Gabriel2022/03/03
Dispozitia 66/2022privind convocarea Consiliului Local în Ședință ordinară2022/03/02
Dispozitia 66/2022privind convocarea Consiliului Local în sedință ordinară2022/03/02
Dispozitia 65/2022privind modificare alocație pentru susținerea familiei Călin Daniela Cristina2022/02/28
Dispozitia 64/2022privind încetare alocație pentru susținerea familiei Duran Iancu2022/02/28
Dispozitia 63/2022privind suspendarea ajutorului social domnului Cosma Vasile2022/02/28
Dispozitia 62/2022privind acordarea ajutorului social doamnei Radu Maria2022/02/28
Dispozitia 61/2022privind acordarea ajutorului social doamnei Stan Marcela2022/02/28
Dispozitia 60/2022privind încetare indemnizație lunară pentru persoană cu handicap grav Marinescu Valeria2022/02/24
Dispozitia 59/2022privind acordare indemnizație lunară pentru persoană cu handicap grav Petrache Dominic Mario2022/02/24
Dispozitia 58/2022privind acordare indemnizație lunară pentru persoană cu handicap grav Lungu Maria2022/02/24
Dispozitia 57/2022privind acordare gradație corespunzătoare tranșă de vechime în muncă Dinu Andreea Georgiana2022/02/24
Dispozitia 55/2022privind acordare gradație corespunzătoare tranșă de vechime în muncă Vârlan Niculina2022/02/23
Dispozitia 54/2022privind încetare contract de muncă Cercel Liliana2022/02/18
Dispozitia 53/2022privind mențiere în funcție publică doamna Mîndruță Eldena până la împlinirea vârstei de 65 ani.2022/02/14
Dispozitia 52/2022privind încetare indemnizație lunară pentru persoană cu handicap grav Moroianu Ion2022/02/14
Dispozitia 51/2022privind acordare indemnizație lunară pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal Dincă Alexandra Elena2022/02/11
HCL nr. 10/2022privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului local al comunei Poșta Câlnău dion lunile martie, aprilie, mai 20222022/02/11
Dispozitia 50/2022privind neacordare tichet grădiniță Stan Gabriela Cătălina2022/02/07
Dispozitia 49/2022privind neacordare tichet grădiniță Rînciog Gabriela2022/02/07
Dispozitia 48/2022privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară2022/02/04
Dispozitia 47/2022privind convocarea Consiliului Local în ședință extraordinară de îndată2022/01/31
Dispozitia 46/2022privind încetare ASF Băețelu Anica2022/01/31
Dispozitia 45/2022privind încetare ASF Grădinaru Laurențiu2022/01/31
Dispozitia 44/2022privind încetare ASF Ionașcu Sorin Dan2022/01/31
Dispozitia 43/2022privind încetare ASF Vrînceanu Iulian2022/01/31
Dispozitia 42/2022privind suspendare ASF Dumitrache Ionel2022/01/31
Dispozitia 41/2022privind modificare ASF Mușat Elena Petonela2022/01/31
Dispozitia 40/2022privind modificare ASF Vasile Nicolae2022/01/31
Dispozitia 39/2022privind suspendare ASF Cercel Liliana2022/01/31
Dispozitia 38/2022privind modificare cuantum ajutor social Niculai Gheorghe2022/01/31
Dispozitia 37/2022privind acordare ajutor social Avramescu Nicolae2022/01/31
Dispozitia 36/2022privind acordare ajutor social Cosma Vasile2022/01/31
Dispozitia 35/2022privind acordare indemnizație fixă pentru persoană cu handicap grav Scarlat Doina2022/01/31
Dispozitia 34/2022privind acordare gradația II reprezentând tranșa de vechime în muncă d-lui Dobre Gheorghe2022/01/31
Dispozitia 33/2022privind stabilire salariu Belu Ionuț Adrian2022/01/21
Dispozitia 32/2022privind încetare indemnizație lunare pentru persoanăe cu handicap grav Chiagă Constantin2022/01/21
Dispozitia 31/2022privind încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibil solid și/sau petrolier, precum și a suplimentului de energie pentru Dinu Amalia2022/01/21
Dispozitia 30/2022privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibil solid și/sau petrolier, precum și a suplimentului de energie pentru persoanele care aui depus cerere în periada 21.12.2021-20.01.20222022/01/21
Dispozitia 29/2022privind numirea unui curator în vederea asistării minori la notar pentru încheiere contract donație2022/01/21
Dispozitia 28/2022privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară2022/01/18
Dispozitia 27/2022Privind majorarea cuantumului indemnizațiilor lunare pentru persoanele cu handicap grav care necesită protecție specială, începând cu 01.01.20222022/01/14
Dispozitia 26/2022Privind stabilire salariu de baza asistent personal pentru peroană cu handicap grav Barlaboi Roxana Valeria2022/01/14
Dispozitia 25/2022Privind stabilire salariu de baza asistent personal pentru peroană cu handicap grav Bălan Veronica Ionela2022/01/14
Dispozitia 24/2022Privind stabilire salariu de baza asistent personal pentru peroană cu handicap grav Toader Cornel2022/01/14
Dispozitia 23/2022Privind stabilire salariu de baza asistent personal pentru peroană cu handicap grav Teodorescu Ramona Ionela2022/01/14
Dispozitia 22/2022Privind stabilire salariu de baza asistent personal pentru peroană cu handicap grav Oprea Oana Daniela2022/01/14
Dispozitia 21/2022Privind stabilire salariu de baza asistent personal pentru peroană cu handicap grav Oprea Vasilica2022/01/14
Dispozitia 20/2022Privind stabilire salariu de baza asistent personal pentru peroană cu handicap grav Mihai Liliana2022/01/14
Dispozitia 19/2022Privind stabilire salariu de baza asistent personal pentru peroană cu handicap grav Mihai Filofteia2022/01/14
Dispozitia 18/2022Privind stabilire salariu de baza asistent personal pentru peroană cu handicap grav Marinescu Maria2022/01/14
Dispozitia 17/2022Privind stabilire salariu de baza asistent personal pentru peroană cu handicap grav Ionescu Cătălina Silvia2022/01/14
Dispozitia 16/2022Privind stabilire salariu de baza asistent personal pentru peroană cu handicap grav Gonțescu Maria2022/01/14
Dispozitia 15/2022Privind stabilire salariu de baza asistent personal pentru peroană cu handicap grav Gherase Alina Stanca2022/01/14
Dispozitia 14./2022Privind stabilire salariu de baza asistent personal pentru peroană cu handicap grav Fieraru Viorica2022/01/14
Dispozitia 13/2022Privind stabilire salariu de baza asistent personal pentru peroană cu handicap grav Duran Vasile2022/01/14
Dispozitia 12/2022Privind stabilire salariu de baza asistent personal pentru peroană cu handicap grav Drăghici Simona Viorica2022/01/14
Dispozitia 11/2022Privind stabilire salariu de baza asistent personal pentru peroană cu handicap grav Dobre Violeta2022/01/14
Dispozitia 10/2022Privind stabilire salariu de baza asistent personal pentru peroană cu handicap grav Chiagă Georgeta2022/01/14
Dispozitia 9/2022Privind stabilire salariu de baza asistent personal pentru peroană cu handicap grav Cercel Lucia Mariana2022/01/14
Dispozitia 8/2022Privind stabilire salariu de baza asistent personal pentru peroană cu handicap grav Cercel Liliana2022/01/14
Dispozitia 7/2022Privind stabilire salariu de baza asistent personal pentru peroană cu handicap grav Călin Daniela Cristina2022/01/14
Dispozitia 6/2022Privind stabilire salariu de baza asistent personal pentru peroană cu handicap grav Barbu Marian2022/01/14
Dispozitia 5/2022Privind stabilire salariu de baza asistent personal pentru peroană cu handicap grav Brătuc Mariana2022/01/14
Dispozitia 4/2022Privind încadrarea doamnei Barlaboi Valeria Roxana în funcția de asistent personal pentru persoanaă cu handicap grav.2022/01/12
Dispozitia 3/2022Privind încetare contract de muncă Barlaboi Valeria Roxana2022/01/12
Dispozitia 2/2022Privind modificarea orelor de muncă în folosul comunității pentru persoanele beneficiare de ajuto social2022/01/07
Dispozitia 1/2022Privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Comunei Poșta Câlnău a deficitului secțiunii de dezvoltare pentru anul 20212022/01/07
Dispozitia 290/2021privind suspendare ASF Drăghici Aurica2021/12/31
Dispozitia 289/2021privind suspendare ASF Bîrsan Marina Luisia2021/12/31
Dispozitia 288/2021privind neacordare tichet pentru grădiniță Taifas Constantin2021/12/28
Dispozitia 287/2021privind acordare indemnizație handicap Lazăr Elisabeta2021/12/28
Dispozitia 286/2021privind acordare indemnizație handicap Anghel Gurgui Luca2021/12/27
Dispozitia 285/2021privind aprobarea ajutorului pentru încălzire locuinței cu combustibil solid sau petrolieri precum și a suplimentului pentru energie2021/12/23
Dispozitia 284/2021privind constituirea comisiei de inventariere a patrimoniului comunei Poșta Câlnău2021/12/23
Dispozitia 283/2021privind acordare indemnizație handicap Negoiță Neculina2021/12/21
Dispozitia 282/2021privind acordare indemnizație handicap Chiagă Constantin2021/12/21
Dispozitia 281/2021privind acordare tranșă de vechime Tudorache Constantin2021/12/20
Dispozitia 280/2021privind menținerea în funcția publică Mîndruță Elena2021/12/20
Dispozitia 279/2021privind încadrarea în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap grav Duran Vasile2021/12/13
Dispozitia 278/2021privind încetarea contract de muncă Duran Vasile2021/12/13
Dispozitia 277/2021privind înumire curator pentru Marcu Cătălina Daniela2021/12/13
Dispozitia 276/2021privind convocarea Consiliului Local în ședință extraordinară2021/12/10
Dispozitia 275/2021privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară2021/12/09
Dispozitia 274/2021privind acordare tichet grădiniță Rînciog Gabriela2021/12/06
Dispozitia 273/2021privind acordare tichet grădiniță Srtan Gabriela Cătălina2021/12/06
Dispozitia 272/2021privind acordare tichet grădiniță Preda Adrian Georgian2021/12/06
Dispozitia 271/2021privind acordare tichet grădiniță Cîlțea Georgel2021/12/06
Dispozitia 270/2021privind convocarea Consiliului Local în sedință extraordinară2021/12/06
Dispozitia 269/2021privind încadrarea în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap grav Călin Daniela Cristina2021/12/03
Dispozitia 268/2021privind încetarea contract de muncă Călin Daniela Cristina2021/12/03
Dispozitia 267/2021privind încetare ASF TaifasConstantin2021/11/26
Dispozitia 266/2021privind modificare ASF Călugărescu Bogdan Constantin2021/11/26
Dispozitia 265/2021privind încetare ASF Panait Vasilică2021/11/26
Dispozitia 264/2021privind acordare ASF Gogu Alexandru Florin2021/11/26
Dispozitia 263/2021privind acordare ASF Fișcher Vasile2021/11/26
Dispozitia 262/2021privind modificare ASF fam. Van George Mădălin2021/11/26
Dispozitia 261/2021privind numire persoană responsabilă cu implementarea colectării selective a deșeurilor în instituție.2021/11/26
Dispozitia 260/2021privind acordare indemnizație pentru persoană cu handicap grav Anghel David Ștefănuț2021/11/26
Dispozitia 259/2021privind stabilirea programului de lucru in înstituție, a progamului de lucru cu publicul și a programului de audiețe2021/11/24
Dispozitia 258/2021privind încetarea indemnizație pentru persoană cu handicap grav Haralambie Maria2021/11/24
Dispozitia 257/2021privind acordare indemnizație pentru persoană cu handicap grav Postolache Mihai2021/11/24
Dispozitia 256/2021privind aprobarea ajutorului pentru îbncălzirea locuinței cu combustibili solizi și /sau petrolieri, precum și a suplimentului pentru energie electrică.2021/11/22
Dispozitia 255/2021privind aprobare Plad de servicii pentru copilul Lezzi Cosimo Damiano2021/11/19
Dispozitia 254/2021privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară2021/11/18
Dispozitia 253/2021privind convocarea Consiliului Local în ședință extraordinară de îndată2021/11/17
Dispozitia 252/2021privind neacordare tichet gradiniță titular Preda David2021/11/15
Dispozitia 251/2021privind constituirea Comisiei de recepție, terminare lucrări la obiectivul „Modernizare drumuri de interes local în comuna Poșta Câlnău” în lungime de 616 ml2021/11/12
Dispozitia 250/2021privind numirea unui curator special pentru persoana cu handicap grav Postolache Mihai2021/11/12
Dispozitia 249/2021privind actualizarea componenței Comitetului Local pentru Situații de Urgență și Centrului Operativ cu activitate temporară constituit la nivel U.A.T.2021/10/29
Dispozitia 248/2021privind modificare ASF Tufă Elena Mihaela2021/10/29
Dispozitia 247/2021privind încetare ASF Drăghici Ion Ionuț2021/10/29
Dispozitia 246/2021privind acordare ASF Dumitrache Ionel2021/10/29
Dispozitia 245/2021privind acordare ASF Nastasiu Georgiana2021/10/29
Dispozitia 244/2021privind încetarea ajutorului social Cîlțea Aglaia2021/10/29
Dispozitia 243/2021privind încetarea ajutorului social Nica Elena2021/10/29
Dispozitia 242/2021privind încetarea ajutorului social Stan Marcela2021/10/29
Dispozitia 241/2021privind acordare indemnizație pentru persoană cu handicap grav Pirpiriu Erik-Nicolas2021/10/29
Dispozitia 240/2021privind încetare indemnizație pentru persoană cu handicap grav Brătuc Eduard Alexandru2021/10/29
Dispozitia 239/2021privind încetare indemnizație pentru persoană cu handicap grav Duran Gheorghe2021/10/29
Dispozitia 238/2021privind angajare asistent personal pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal Fieraru Viorica2021/10/20
Dispozitia 237/2021privind încetare contract de muncă Fieraru Viorica2021/10/20
Dispozitia 236/2021privind convocarea Consiliului Local în sedință ordinară2021/10/19
Dispozitia 235/2021privind aprobarea planului de intervenție pentru copilul Dumitriu Marcel Gabriel2021/10/18
Dispozitia 234/2021privind încetarea contractului de muncă Jurubiță Ana Elena2021/10/18
Dispozitia 233/2021privind neacordare tichet grădiniță luna septembrie Cîlțea Stana2021/10/08
Dispozitia 232/2021privind neacordare tichet grădiniță luna septembrie Stan Gabriela Cătălina2021/10/08
Dispozitia 231/2021privind neacordare tichet grădiniță luna septembrie Rînciog Gabriela2021/10/08
Dispozitia 230/2021privind acordare tichete gradinita septembrie2021/10/08
Dispozitia 229/2021privind numire curator pentru minor Chiagă Gabriel Cristian2021/10/04
Dispozitia 228/2021privind acordare indemnizație pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal, Poștovei Nicolae2021/09/30
Dispozitia 227/2021privind modificare ASF Drăghici Ion Ionuț2021/09/30
Dispozitia 226/2021privind modificare ASF Cîlțea Georgel2021/09/30
Dispozitia 225/2021privind modificare ASF Berechet Dumitru2021/09/30
Dispozitia 224/2021privind modificare Cilibiu Petrică2021/09/30
Dispozitia 223/2021privind modificare ASF Mușat Elena Petronela2021/09/30
Dispozitia 222/2021privind modificare ASF Panait Vasilică2021/09/30
Dispozitia 221/2021privind modificare ASF Mușat Mihaela Violeta2021/09/30
Dispozitia 220/2021privind încetare ASF Serea Cristiel2021/09/30
Dispozitia 219/2021privind încetare ASF Plăeșu Valentin2021/09/30
Dispozitia 218/2021privind suspenadre ASF Șerban Dan2021/09/30
Dispozitia 217/2021privind suspenadre ASF Anghel Cati2021/09/30
Dispozitia 216/2021privind suspenadre ASF Dobre Mihai Cristian2021/09/30
Dispozitia 215/2021privind suspenadre ASF Ghițulescu Magdalena2021/09/30
Dispozitia 214/2021privind suspenadre ASF Călin Rodica2021/09/30
Dispozitia 213/2021privind acordare ASF Tătaru Ștefania2021/09/30
Dispozitia 212/2021privind acordare ASF Docuz Ionela Cătălina2021/09/30
Dispozitia 211/2021privind încetare ASF Velea Mădălina2021/09/30
Dispozitia 210/2021privind desemnare reprezentant primar în Consiliul de Administrație al Școlii generale „Constantin Ivănescu” Poșta Câlnău2021/09/30
Dispozitia 209/2021privind încetare ASF Bucur Cosmin Viorel2021/09/30
Dispozitia 208/2021privind angajare asistent personal pentru persoana cu handicap grav Chiagă Georgeta2021/09/30
Dispozitia 207/2021privind încetare contract de muncă Chiagă Georgeta, având funcția de asistent personal2021/09/30
Dispozitia 206/2021privind acordare indemnizațiee pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal, Toader Nicolae2021/09/30
Dispozitia 205/2021privind acordare indemnizație pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal, Lupu Adrian Gheorghe2021/09/30
Dispozitia 204/2021privind acordare indemnizație pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal, Cioarba David Mihail2021/09/30
Dispozitia 203/2021privind acordare indemnizație pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal, Ispas Constantin2021/09/30
Dispozitia 202/2021privind acordare indemnizație pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal, Pușcă Petru Octavian2021/09/30
Dispozitia 201/2021privind actualizarea Comisiei pentru Probleme de Apărare la nivelul comunei Poșta Câlnău,2021/09/30
Dispozitia 56/2022privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibil solid și/sau petrolier, precum și a suplimentului de energie pentru persoanele care aui depus cerere în periada 21.01.2022-20.02.20222021/09/29
Dispozitia 200/2021privind încetare indemnizație pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal, Rânciog Rada2021/09/27
Dispozitia 199/2021privind încetare indemnizație pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal, Nițescu Maria2021/09/27
Dispozitia 198/2021privind încetare indemnizație pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal, Dragu Iulia Cristina2021/09/27
Dispozitia 197/2021privind angajare asistent personal pentru persoana cu handicap grav Mihai Liliana2021/09/24
Dispozitia 196/2021privind încetare contract de muncă Mihai Liliana, având funcția de asistent personal2021/09/24
Dispozitia 195/2021privind numire curator asistare minor Chiagă Gabriel Cristian, la notariat2021/09/24
Dispozitia 194/2021privind convocarea Consiliului Local în ședință extraordinar2021/09/24
Dispozitia 193/2021privind numirea unui curatoe special al bolnavului Toader Nicolae2021/09/21
Dispozitia 192/2021privind acordare dreptului ajutorului social persoanei singure Gheorghe Georgerta2021/09/20
Dispozitia 191/2021privind acordare indemnizațiee pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal minor Dragomirescu Maria Elena2021/09/17
Dispozitia 190/2021privind acordare indemnizațiee pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal Puzdere Viorica2021/09/17
Dispozitia 189/2021privind angajare asistent personal pentru persoana cu handicap grav Ionescu Cătălina Silvia2021/09/15
Dispozitia 188/2021privind încetare contract de muncă Ionescu Cătălina Silvia, având funcția de asistent personal2021/09/15
Dispozitia 187/2021privind convocarea Consiliului Local în sedință ordinară2021/09/14
Dispozitia 186/2021privind constituirea Comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor la obiectivul „Modernizare drumuri locale în comuna Poșta Câlnău, județul Buzău”2021/09/13
Dispozitia 185/2021privind încetare alocație pentru susținerea familiei Gogu Alexandru Florin2021/08/31
Dispozitia 184/2021privind modificare cuantum alocație pentru susținerea familiei Chibăr Andreea Simona2021/08/31
Dispozitia 183/2021privind angajare asistent personal pentru persoana cu handicap grav Oprea Oana Daniela2021/08/31
Dispozitia 182/2021privind încetare contract de muncă Oprea Oana Daniela2021/08/31
Dispozitia 181/2021privind acordare indemnizațiee pentru persoană cu handicap grav cu însoțitor Enache Veta2021/08/31
Dispozitia 180/2021privind repunerea în plată ajutor social persoană singură Bărdăhan Andrei2021/08/31
Dispozitia 179/2021privind încetare ajutor social pentru familia Florea Cristinel2021/08/31
Dispozitia 178/2021privind privind numire membri Unitatii de Implementare a Proiectului depus in cadrul Programului operational infrastructura mare 2014-2020, axa prioritara 8 sisteme inteligente si sustenabile de transport al energiei electrice si gazelor naturale, obiectivul specific 8.2 cresterea gradului de interconectare a sistemului national de transport a gazelor naturale cu alte state vecine,2021/08/24
Dispozitia 177/2021privind numire membri Unitatea de implementare a proiectului „Împreună la școală”2021/08/24
Dispozitia 176/2021privind convocarea Consiliului Local în ședință extraordinară de îndată2021/08/23
Dispozitia 175/2021privind actualizarea componenței Comitetului Local pentru Situații de Urgență constituit la nivelul comunei Poșta Câlnău, județul Buzău2021/08/17
Dispozitia 174/2021privind convocarea Consiliului Local în sedință ordinară2021/08/05
Dispozitia 173/2021privind rectificarea actului de naștere nr.91/17.11.1953.2021/08/03
Dispozitia 172/2021privind modificare alocație pentru susținerea familiei Van Ninel2021/07/30
Dispozitia 171/2021privind modificare alocație pentru susținerea familiei Gaman Daniela2021/07/30
Dispozitia 170/2021privind încetare alocație pentru susținerea familiei Anghel Viorel2021/07/30
Dispozitia 169/2021privind încetare alocație pentru susținerea familiei Baciu Camelia2021/07/30
Dispozitia 168/2021privind suspendarea ajutor social pentru familia Șerban Dan2021/07/30
Dispozitia 167/2021privind suspendarea ajutor social pentru persoană singură Bărdăhan Andrei2021/07/30
Dispozitia 166/2021privind aprobare Plan individual de intervenție pentru d-na Vrânceanu Silvia2021/07/30
Dispozitia 165/2021privind acordare indemnizație pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal Necula Ralița2021/07/30
Dispozitia 164/2021privind acordare indemnizație pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal Durac Lia Maria2021/07/30
Dispozitia 163/2021privind încetare indemnizație pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal Mîndruță Floarea2021/07/30
Dispozitia 162/2021privind acordare indemnizație pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal Sava Ileana2021/07/30
Dispozitia 161/2021privind numirea unui curator provizoriu pentru bolnava Necula Ralița2021/07/27
Dispozitia 160/2021privind rectificarea actului de căsătorie nr.1/08.01.1972.2021/07/20
Dispozitia 159/2021privind  constituirea  comisiei de disciplină comună pentru  funcționarii publici din  cadrul aparatului  de specialitate  al primarului  comunei  Blăjani, al primarului  comunei Poșta Câlnău și al  primarului comunei Zărnești 2021/07/15
Dispozitia 158/2021privind convocarea  Consiliului Local în ședință  ordinară2021/07/06
Dispozitia 157/2021privind numirea unui curator în vederea  asistării minorului Manda Geanina Maria la notar 2021/07/06
Dispozitia 156/2021privind modificare ASF Gogu Alexandru2021/06/30
Dispozitia 155/2021privind modificare ASF Belu Ana Maria2021/06/30
Dispozitia 154/2021privind modifcare ASF Mihălcescu Luminița2021/06/30
Dispozitia 153/2021privind virare de credite bugetare în cadrul aceluiaș capitol2021/06/29
Dispozitia 152/2021privind numire în funcție publică Vișan Lăcrămioara2021/06/28
Dispozitia 151/2021privind numire în funcție publică Bîsceanu Constantin Adrian2021/06/28
Dispozitia 150/2021privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară2021/06/17
Dispozitia 149/2021privind modificarea ajutorului social familie Lica Georgeta2021/06/17
Dispozitia 148/2021privind acordarea indemnizație pentru persoană cu handicap grav Taifas Caterina2021/06/17
Dispozitia 147/2021privind desemnare agent de inundații la nivelul comunei Poșta Câlnău, județul Buzău,2021/06/08
Dispozitia 146/2021privind actalizarea C.L..S.U. la nivelul U.A.T Poșta Câlnău2021/06/07
Dispozitia 145/2021privind actalizarea S.V.S.U. la nivelul U.A.T Poșta Câlnău2021/06/07
Dispozitia 144/2021privind suspendare drept tichet gradiniță Câlțea Georgel2021/06/04
Dispozitia 143/2021privind numirea unui curator pentru reprezentarea minorului la notar2021/06/02
Dispozitia 142/2021privind modificare ASF Vivu Maria2021/05/31
Dispozitia 141/2021privind încetare ASF Dumitrache Claudia Roxana2021/05/31
Dispozitia 140/2021privind acordarea indemnizației lunare de însoțitor doamnei Iosif Elisaveta, persoană cu handicap grav cu asistent personal2021/05/31
Dispozitia 139/2021privind angajare asistent personal pentru persoană cu handicap grav Barlaboi Petru2021/05/28
Dispozitia 138/2021privind încetare indemnizație pentru persoană cu handicap grav Barlaboi Petru2021/05/28
Dispozitia 137/2021privind încetare ajutor social Petcu Constantin2021/05/27
Dispozitia 136/2021privind încetare ajutor social Filip Anișoara2021/05/27
Dispozitia 135/2021privind încetare ajutor social Belu Andrei2021/05/27
Dispozitia 134/2021privind menținerea în funcție de asistent personal persoana cu handicap grav Chiaga Georgeta2021/05/27
Dispozitia 133/2021privind numirea unui curator provizoriu pentru persoana cu handicap grav Iosif Elisaveta2021/05/26
Dispozitia 132/2021privind desemnarea persoanei responsabile cu urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor aflate în proprietatea sau administrarea comunei Poșta Câlnău2021/05/25
Dispozitia 131/2021privind constiturea Comisiei pentru Recepția la terminarea lucrărilor ă la obiectivul „Modernizare drumuri de interes local în lungime de 700,00 ml, în comuna poșta Câlnău, județul Buzău”2021/05/25
Dispozitia 130/2021privind încadrarea Șef SVSU2021/05/24
Dispozitia 129/2021privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară2021/05/17
Dispozitia 128/2021privind constiturea Comisiei pentru Recepția la terminarea lucrărilor ă la obiectivul „Extindere cu grupuri sanitare prin amplasare containere Școala sat Zilișteanca, comuna poșta Câlnău, județul Buzău”2021/05/17
Dispozitia 127/2021privind constiturea Comisiei pentru Recepția la terminarea lucrărilor ă la obiectivul „Extindere cu grupuri sanitare prin amplasare containere Școala sat Sudiți, comuna poșta Câlnău, județul Buzău”2021/05/11
Dispozitia 126/2021privind constiturea Comisiei pentru Recepția finală la obiectivul „Construire poduri din beton armat comuna Poșta Câlnău, județul Buzău”2021/05/11
Dispozitia 125/2021privind acodare tichet gradiniță Cercel Samir Samuel Eduard2021/05/11
Dispozitia 124/2021privind încetare ASF Rădulescu Petre2021/04/29
Dispozitia 123/2021privind acordare ASF Stan Gabriela Cătălina2021/04/29
Dispozitia 122/2021privind încetare ASF Barbu Gheorghe2021/04/29
Dispozitia 121/2021privind suspendare ASF Anghel Cati2021/04/29
Dispozitia 120/2021privind modificare ASF Leonte Florența2021/04/29
Dispozitia 119/2021privind suspendare ASF Șerban Dan2021/04/29
Dispozitia 118/2021privind acordare ASF Călin Rodica2021/04/29
Dispozitia 117/2021privind modificare ASF Necula Nicolae2021/04/29
Dispozitia 116/2021privind încetare ASF Lixeanu Claudia2021/04/29
Dispozitia 115/2021privind suspendare ASF Ghițulescu Magdalena2021/04/29
Dispozitia 114/2021privind modificare ASF Cîlțea Georgel2021/04/29
Dispozitia 113/2021privind modificare ASF Bârsan Marina Luisia2021/04/29
Dispozitia 112/2021privind modificare ASF Cercel Liliana2021/04/29
Dispozitia 111/2021privind încadrare asistent personal pentru persoană cu handicap grav, Bălan Veronica Ionela2021/04/29
Dispozitia 110/2021privind încetare indemnizație persoană cu handicap grav Bălan Ioana2021/04/29
Dispozitia 109/2021privind încetare contract individual de muncă Mihai Manole2021/04/28
Dispozitia 108/2021privind încadrare asistent personal pentru persoană cu handicap grav, Marinescu Maria2021/04/27
Dispozitia 107/2021privind încetare indemnizație persoană cu handicap grav Chiru Rada2021/04/27
Dispozitia 106/2021privind încetare indemnizație persoană cu handicap grav Iosif Radu2021/04/27
Dispozitia 105/2021privind acordare indemnizație persoană cu handicap grav Brătuc Vasilica2021/04/27
Dispozitia 104/2021privind acordare indemnizație persoană cu handicap grav Duran Robert Andrei2021/04/27
Dispozitia 103/2021privind acordare VMG Crăciun Neculai2021/04/27
Dispozitia 102/2021privind încetare VMG Pantazi Vasile2021/04/27
Dispozitia 101/2021privind încetare VMG Dună Elena2021/04/27
Dispozitia 100/2021privind încetare VMG Bîrsan Săndel2021/04/27
Dispozitia 99/2021privind acordare gradație corespunzătoare tranșă de vechime Munteanu Alexandra Georgiana2021/04/26
Dispozitia 98/2021privind acordare gradație corespunzătoare tranșă de vechime Ionașcu Emilia Andreea2021/04/26
Dispozitia 97/2021privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul/examenul din data de 18-22.05.2021 în vederea ocupării unui post vacant, funcție contractuală de execuție -Șef SVSU-în cadrul Compartimentului situații de urgență din Aaparatul de specialitate al primarului comunei Poșta Câlnău2021/04/23
Dispozitia 96/2021privind rectificarea actului de căsătorie nr.18/12.11.1949 privind pe Stroie Vasilica2021/04/21
Dispozitia 95/2021privind rectificarea actului de nașterea nr.22/03.04.1952 privind pe Stroie Vasilica2021/04/21
Dispozitia 94/2021privind organizarea concursului pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Poșta Câlnău2021/04/20
Dispozitia 93/2021privind numire curator special pentru bolnavul Neagu Nicolae2021/04/20
Dispozitia 92/2021privind încetare încetare indemnizație persoană cu handicap grav Brătuc Ileana2021/04/14
Dispozitia 91/2021privind încetare încetare indemnizație persoană cu handicap grav Spîneciu Laura Mirela2021/04/08
Dispozitia 90/2021privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară2021/04/06
Dispozitia 89/2021privind respingere tichet grădiniță Cercel Smir Samuei Eduard2021/04/05
Dispozitia 88/2021privind aprobare tichet grădiniță Cîlțea Alin Florin2021/04/05
Dispozitia 87/2021privind aprobare Plan de Servicii pentru copilul Dragomirescu Maria Elena2021/03/31
Dispozitia 86/2021privind încetare VMG Lica Georgeta2021/03/31
Dispozitia 85/2021privind încetare VMG Pîrtoacă Cornelia2021/03/31
Dispozitia 84/2021privind încetare VMG Dobre Silvia2021/03/31
Dispozitia 83/2021privind încetare VMG Cîrciumaru Marieta2021/03/31
Dispozitia 82/2021privind încetare VMG Moroianu Ion2021/03/31
Dispozitia 81/2021privind încetare VMG Nica Ion2021/03/31
Dispozitia 80/2021privind încetare VMG Matei Leonard2021/03/31
Dispozitia 79/2021privind actualizarea componenței Comitetului Local pentru Situații de Urgență constituit la nivelul comunei Poșta Câlnău, județul Buzău2021/03/31
Dispozitia 78/2021privind încetare VMG Ciurică Marian2021/03/31
Dispozitia 77/2021privind încetare VMG Ciurică Gheorghe2021/03/31
Dispozitia 76/2021privind încetare VMG Durac Dănuț2021/03/31
Dispozitia 75/2021privind încetare VMG Cîlțea Marilena Simona2021/03/31
Dispozitia 74/2021privind încetare VMG Danciu Marioara2021/03/31
Dispozitia 73/2021privind încetare VMG Cîlțea Stana2021/03/31
Dispozitia 72/2021privind încetare VMG Cilibiu Marian2021/03/31
Dispozitia 71/2021privind încetare VMG Călugărescu Viorel2021/03/31
Dispozitia 70/2021privind suspendare ASF Dumitrache Claudia Roxana2021/03/31
Dispozitia 69/2021privind încetare ASF Durac Dănuț2021/03/31
Dispozitia 68/2021privind încetare ASF Voineagu Vasile2021/03/31
Dispozitia 67/2021privind încetare ASF Gherghe Valentin2021/03/31
Dispozitia 66/2021privind încetare ASF Rusu Ovidiu2021/03/31
Dispozitia 65/2021privind încetare ASF Mihalcea Georgiana Alexandra2021/03/31
Dispozitia 64/2021privind încetare ASF Anghel Costel2021/03/31
Dispozitia 63/2021privind încetare ASF Coman Ioan Marius2021/03/31
Dispozitia 62/2021privind încetare ASF Petre Liliana2021/03/31
Dispozitia 61/2021privind stabilire salariu d-nul Toader Cornel2021/03/30
Dispozitia 60/2021privind încadrarea doamnei Teodorescu Ramona Ionela, asistent personal pentru persoană cu handicap grav Topliceanu Robert Florin2021/03/30
Dispozitia 59/2021privind încetare contract de muncă doamna Teodorescu Ramona Ionela2021/03/30
Dispozitia 58/2021privind stabilire salariu d-na Oprea Oana Daniela2021/03/30
Dispozitia 57/2021privind stabilire salariu d-na Oprea Vasilica2021/03/30
Dispozitia 56/2021privind stabilire salariu d-na Mihai Liliana2021/03/30
Dispozitia 55/2021privind stabilire salariu d-na Mihai Filofteia2021/03/30
Dispozitia 54/2021privind stabilire salariu d-na Jurubiță Ana Elena2021/03/30
Dispozitia 53/2021privind stabilire salariu d-na Ionescu Cătălina Sivia2021/03/30
Dispozitia 52/2021privind stabilire salariu d-na Gonțescu Maria2021/03/30
Dispozitia 51/2021privind stabilire salariu d-na Gherase Alina Stanca2021/03/30
Dispozitia 50/2021privind stabilire salariu d-na Fieraru Viorica2021/03/30
Dispozitia 49/2021privind stabilire salariu d-nul Duran Vasile2021/03/30
Dispozitia 48/2021privind stabilire salariu d-na Drăghici Simona Viorica2021/03/30
Dispozitia 47/2021privind stabilire salariu d-na Dobre Violeta2021/03/30
Dispozitia 46/2021privind stabilire salariu d-na Chiagă Georgeta2021/03/30
Dispozitia 45/2021privind stabilire salariu d-na Cercel Lucia Mariana2021/03/30
Dispozitia 44/2021privind stabilire salariu d-na Cercel Liliana2021/03/30
Dispozitia 43/2021privind stabilire salariu d-na Călin Daniela Cristina2021/03/30
Dispozitia 42/2021privind stabilire salariu d-na Brătuc Mariana2021/03/30
Dispozitia 41/2021privind stabilire salariu d-na Barbu Mariana2021/03/30
Dispozitia 40/2021privind rectificarea Dispoziției nr.2/08.01.20212021/03/30
Dispozitia 39/2021privind numirea unui curator special al bolnavului Topliceanu Robet Florin cu domiciliul în com.Poșta Câlnău în persoana doamna Teodorescu Ramona Ionela2021/03/23
Dispozitia 38/2021privind majorarea cuantumului indemnizației lunare pentru persoanle cu handicap grav carenecesită protecție specială2021/03/17
Dispozitia 37/2021privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară2021/03/17
Dispozitia 36/2021privind acordare acordare tichet grădiniță Câlțea Ștefan Nicolas2021/03/08
Dispozitia 35/2021privind acordare acordare tichet grădiniță Mușat Alesia Ana Maria2021/03/08
Dispozitia 34/2021privind încetare acordare tichet grădiniță Gogonel Rareș Petru2021/03/08
Dispozitia 33/2021privind încetare acordare tichet grădiniță Gogonel Matei Ștefan2021/03/08
Dispozitia 32/2021privind constituirea comisiei de recepție a serviciilor șI lucrărilor realizate în cadrul contractelor de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale în comuna Poșta Câlnău, județul Buzău2021/03/08
Dispozitia 31/2021privind încetarea ASF Vîrlan Nicu2021/02/26
Dispozitia 30/2021privind modificarea ASF Petre Liliana2021/02/26
Dispozitia 29/2021privind acordarea ASF Plăeșu Jeni2021/02/26
Dispozitia 28/2021privind acordarea indemnizației pentru persoană cu handicap grav Stroe Alexandru Gabriel2021/02/26
Dispozitia 27/2021privind Incetarea indemnizației pentru persoană cu handicap grav Frîncu Ana2021/02/26
Dispozitia 26/2021privind încetarea indemnizației pentru persoană cu handicap grav Avramescu Gheorghe Marian2021/02/26
Dispozitia 25/2021privind acordarea indemnizației pentru persoană cu handicap grav Lungu Maria2021/02/26
Dispozitia 24/2021privind acordarea indemnizației pentru persoană cu handicap grav Bălan Ioana2021/02/26
Dispozitia 23/2021privind acordarea indemnizației pentru persoană cu handicap grav Dăniță Vasile2021/02/26
Dispozitia 22/2021privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară2021/02/17
Dispozitia 21/2021privind constituirea Comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor la obiectivul „Reabilitare,consolidare,modernizare și extindere Școala „Constantin Ivănescu” cu clasele I-VIII, în comuna Poșta Câlnău, județul Buzău”2021/02/11
Dispozitia 20/2021privind desemnare persoanei pentru accesarea și opraționalizarea aplicației CONRENA2021/02/04
Dispozitia 19/2021privind încetarea ASF Dobrin Carmen Nicoleta2021/01/29
Dispozitia 18/2021privinda cordarea indemnizației pentru persoană cu handicap grav Mitrea Gheorghe2021/01/29
Dispozitia 17/2021privind reluarea acordării ajutorului social familiei2021/01/29
Dispozitia 16/2021privind reluarea acordării ajutorului social familiei2021/01/29
Dispozitia 15/2021privind reluarea acordării ajutorului social familiei Bîrsan Săndel2021/01/29
Dispozitia 14/2021privind modificare cuantum indemnizației pentru persoană cu handicap grav Duran Gheorghe2021/01/26
Dispozitia 13/2021privind acordare tichet grădiniță Anghel David2021/01/22
Dispozitia 12/2021privind acordare tichet grădiniță Tufă Andrei Marian2021/01/22
Dispozitia 11/2021privind acordare tichet grădiniță Tudorache Mihai Vasile2021/01/22
Dispozitia 10/2021privind acordare tichet grădiniță Cercel Samir Samuel Eduard2021/01/22
Dispozitia 9/2021privind acordare tichet grădiniță Velea Alexandru Ștefan2021/01/22
Dispozitia 8/2021privind acordarea indemnizației pentru persoană cu handicap grav Toader Ralița2021/01/21
Dispozitia 7/2021privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni,combustibili petrolieri, familiilor2021/01/21
Dispozitia 6/2021privind încetarea indemnizației pentru persoană cu handicap grav Mitrea Gheorghe2021/01/18
Dispozitia 5/2021privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară2021/01/12
Dispozitia 4/2021privind încetarea indemnizației pentru persoană cu handicap grav Mitrea Gheorghe2021/01/12
Dispozitia 3/2021privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al comunei Poșta Câlnău a deficitului secțiunii de dezvoltare pentru anul 20202021/01/08
Dispozitia 2/2021privind încadrarea pe funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap grav Duran Vasile2021/01/08
Dispozitia 1/2021privind încetarea contractului de muncă Duran Vasile2021/01/08
Dispozitia 309/2020privind încetarea alocației pentru susținera familiei Necula George Daniel2020/12/31
Dispozitia 308/2020privind modificarea alocației pentru susținera familiei Necula Adriana Georgiana2020/12/31
Dispozitia 307/2020privind încetarea alocației pentru susținera familiei Borcoi Andreea2020/12/31
Dispozitia 306/2020privind acordarea alocației pentru susținera familiei Călugărescu Bogdan Constantin2020/12/31
Dispozitia 305/2020privind încetarea indemnizație pentru persoană cu handicap grav Cristea Elisabeta2020/12/30
Dispozitia 304/2020privind acordarea indemnizație pentru persoană cu handicap grav Lazăr Elisabeta2020/12/30
Dispozitia 303/2020privind constituirea comisiei locale de inventariere a patrimoniului comunei Poșta Câlnău pentru anul 20202020/12/27
Dispozitia 302/2020privind acordare indemnizație pentru persoană cu handicap grav Avramescu Marian Gheorghe2020/12/21
Dispozitia 301/2020privind numirea unui curator special pentru persoană cu handicap grav Lazăr Elisabeta2020/12/21
Dispozitia 300/2020privind acordarea dreptului la stimulent educațional, tichet grădiniță Gogonel Rareș Petru2020/12/21
Dispozitia 299/2020privind acordarea dreptului la stimulent educațional, tichet grădiniță Gogonel Matei Ștefan2020/12/21
Dispozitia 298/2020privind acordarea dreptului la stimulent educațional, tichet grădiniță Anghel David Florin2020/12/21
Dispozitia 297/2020privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, combustibili petrolieri familiilor si persoanelor singure care au depus cereri în perioada 21 noiembrie-20 decembrie 20202020/12/21
Dispozitia 296/2020privind Acordare ajutor social Stan Marcela2020/12/18
Dispozitia 295/2020privind acordare indemnizație pentru persoană cu handicap grav Bărbunea Alexandru Constantin2020/12/18
Dispozitia 294/2020privind acordare indemnizație pentru persoană cu handicap grav Mîndruță Floarea2020/12/18
Dispozitia 293/2020privind încadrare asistent personal pentru persoană cu handicap grav Drăghici Viorica Simona2020/12/18
Dispozitia 292/2020privind încetare contract de muncă Drăghici Viorica Simona2020/12/18
Dispozitia 291/2020privind rectificare dispoziție nr.248/30.10.20202020/12/14
Dispozitia 290/2020privind încadrare consilier viceprimar Chelcan Elena Gabriela2020/12/14
Dispozitia 289/2020privind încetare indemnizație pentru persoană cu handicap grav Butan Felicia Violeta2020/12/11
Dispozitia 288/2020privind convocarea Consiliului Local în ședintă ordinară2020/12/10
Dispozitia 287/2020privind acordare VMG Pîrtoacă Cornelia2020/12/09
Dispozitia 286/2020privind convocarea Consiliului Local în ședintă extraordinară2020/12/09
Dispozitia 285/2020privind respingerea dreptului la stimulent educațional,tichet grădiniță Constantinescu Ana Maria2020/12/09
Dispozitia 284/2020privind respingerea dreptului la stimulent educațional,tichet grădiniță Gogonel Rareș Petru2020/12/09
Dispozitia 283/2020privind respingerea dreptului la stimulent educațional,tichet grădiniță Posobescu Alessia Andreea2020/12/09
Dispozitia 282/2020privind respingerea dreptului la stimulent educațional,tichet grădiniță Mușat Alesia Ana Maria2020/12/09
Dispozitia 281/2020privind respingerea dreptului la stimulent educațional,tichet grădiniță Gogonel Matei Ștefan2020/12/09
Dispozitia 280/2020privind respingerea dreptului la stimulent educațional,tichet grădiniță Ghiță Alessia Rebeca2020/12/09
Dispozitia 279/2020privind respingerea dreptului la stimulent educațional,tichet grădiniță Cîlțea Ștefan Nicolas2020/12/09
Dispozitia 278/2020privind convocarea Consiliului Local în sedință extraordinara2020/12/02
Dispozitia 277/2020privind modificare ASF Bocu Fănică2020/11/27
Dispozitia 276/2020privind modificare ASFAnghel Costel2020/11/27
Dispozitia 275/2020privind încetare ASF Fișcher Vasile2020/11/27
Dispozitia 274/2020privind încetare ASF Posobescu Costel Bogdan2020/11/27
Dispozitia 273/2020privind încetare ASF Dumitrache Ionel2020/11/27
Dispozitia 272/2020privind suspendare VMG Muscalu Lazarina2020/11/27
Dispozitia 271/2020privind suspendare VMG Bîrsan Săndel2020/11/27
Dispozitia 270/2020privind suspendare VMG Cîlțea Marilena Simona2020/11/27
Dispozitia 269/2020privind încetare VMG Dumitrache Ionel2020/11/27
Dispozitia 268/2020privind modificare VMG Moise Ion2020/11/27
Dispozitia 267/2020privind acordare VMG Pîrtoacă Cornelia2020/11/27
Dispozitia 266/2020privind acordare VMG Bărdăhan Andrei2020/11/27
Dispozitia 265/2020privind acordare indemnizație pentru persoană cu handicap grav Moldoveanu Robert Leonard2020/11/27
Dispozitia 264/2020privind încetare indemnizație pentru persoană cu handicap grav Ghiță Badea2020/11/27
Dispozitia 263/2020privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, combustibili petrolieri familiilor si persoanelor singure care au depus cereri în perioada 17 octombrie-20 noiembrie 20202020/11/20
Dispozitia 262/2020privind constituire grup tehnic biroruri sectie de votare2020/11/19
Dispozitia 261/2020privind angajare asistent personal pentru persoana cu handicap grav Dobre Violeta2020/11/19
Dispozitia 260/2020privind încetare contract de muncă Dobre Violeta2020/11/19
Dispozitia 259/2020privind convocarea Consiliului Local în ședintă ordinară2020/11/16
Dispozitia 258/2020privind modificare VMG Ghițulescu Magdalena2020/11/16
Dispozitia 257/2020privind încetare VMG Florea Georgeta2020/11/16
Dispozitia 256/2020privind încetare VMG Pîrtoacă Loredan Dragoș2020/11/16
Dispozitia 255/2020privind convocarea Consiliului Local în ședintă extraordinară2020/11/09
Dispozitia 254/2020privind acordare tichet grădiniță Preda David Andrei2020/11/09
Dispozitia 253/2020privind încetare ASF Bucur Mirela2020/10/30
Dispozitia 252/2020privind modificare ASF Necula George Daniel2020/10/30
Dispozitia 251/2020privind aprobare ASF Cosma Vasile2020/10/30
Dispozitia 250/2020privind aprobare ASF Ghițulescu Magdalena2020/10/30
Dispozitia 249/2020privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral2020/10/30
Dispozitia 248/2020privind incadrarea în muncă Belu Ionuț Adrian2020/10/30
Dispozitia 247/2020privind aprobarea contractului de management Administrator public Dobre Gheorghe2020/10/30
Dispozitia 246/2020privind încetarea contactului de muncă Dobre Gheorghe2020/10/30
Dispozitia 245/2020privind incadrarea în muncă Chiagă Ion2020/10/30
Dispozitia 244/2020privind încetarea contactului de muncă Chiagă Ion2020/10/30
Dispozitia 243/2020privind acordare VMG Șerban Dan2020/10/30
Dispozitia 242/2020privind acordare VMG Cheagă Gheorghe2020/10/30
Dispozitia 241/2020privind acordare VMG Duran Emil Gheorghe2020/10/30
Dispozitia 240/2020privind acordare VMG Moise Ion2020/10/30
Dispozitia 239/2020privind încetarea VMG Bocu Fănică2020/10/30
Dispozitia 238/2020privind încetare VMG Van Ninel2020/10/30
Dispozitia 237/2020privind delegarea exercutării atribuțiilor de ofițer de stare civilă în cadrul Primăriei comunei Poșta Câlnău2020/10/22
Dispozitia 236/2020privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru persoană cu handicap grav Pirpiriu Erik Nicolas2020/10/22
Dispozitia 235/2020privind incadrarea doamnei Fieraru Viorica în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap grav2020/10/22
Dispozitia 234/2020privind încetarea contactului de muncă titular Fieraru Viorica2020/10/22
Dispozitia 233/2020privind incadrarea doamnei Cercel Liliana în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap grav2020/10/22
Dispozitia 232/2020privind încetarea contactului de muncă titular Cercel Liliana2020/10/22
Dispozitia 231/2020privind desemnarea unui curator special pentru Stângă Ecaterina2020/10/15
Dispozitia 230/2020privind incadrarea doamnei Ionescu Cătălina Silvia în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap grav2020/10/13
Dispozitia 229/2020privind încetarea contactului de muncă Ionescu Cătălina Silvia2020/10/13
Dispozitia 228/2020privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru persoană cu handicap grav Panait Eiza Maria2020/10/09
Dispozitia 227/2020privind modificarea Dispoziției nr.203/30.09.20202020/10/09
Dispozitia 226/2020privind incadrarea domnului Duran Vasile în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap grav2020/10/08
Dispozitia 225/2020privind încetarea contactului de muncă titular Duran Vasile2020/10/08
Dispozitia 224/2020Dispoziție privind rectificarea actului de căsătorie nr.11/11.07.2015 privind pe Stanciu Alexandru și Neacșu Mariana2020/10/08
Dispozitia 223/2020privind respingerea dreptului la stimulent educațional sub formă de tichet social pentru titularul Constantinescu Ana Maria2020/10/08
Dispozitia 222/2020privind respingerea dreptului la stimulent educațional sub formă de tichet social pentru titularul Preda Adrian Georgian2020/10/08
Dispozitia 221/2020privind respingerea dreptului la stimulent educațional sub formă de tichet social pentru titularul Cîlțea Georgel2020/10/08
Dispozitia 220/2020privind aprobarea acordarii dreptului la stimulent educațional sub formă de tichetet social, reprezentanților legali ai copiilor din familii defavorizate din comuna Poșta Câlnău, conform Legii nr. 248/2015 pentru anul școlar 2020-20212020/10/08
Dispozitia 219/2020privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară2020/10/05
Dispozitia 218/2020privind încetare ASF Oprea Victoria Daniela2020/10/05
Dispozitia 217/2020privind desemnarea unui curator special pentru Stângă Ecaterina2020/10/05
Proiect HCL 36/2020privind adoptarea bugetului local rectificat IX pe anul 20202020/10/05
Dispozitia 216/2020privind modificare ASF Petre Liliana2020/09/30
Dispozitia 215/2020privind acordare VMG Ciurică Marian2020/09/30
Dispozitia 214/2020privind acordare ASF Rînciog Gabriela2020/09/30
Dispozitia 213/2020privind acordare ASF Vîrlan Nicu2020/09/30
Dispozitia 212/2020privind acordare ASF Preda Adrian Georgian2020/09/30
Dispozitia 211/2020privind acordare ASF Velea Madalina2020/09/30
Dispozitia 210/2020privind acordare ASF Taifas Constantin2020/09/30
Dispozitia 209/2020privind acordare ASF Mușat Mihaela Violeta2020/09/30
Dispozitia 208/2020privind acordare ASF Necula Adriana Georgiana2020/09/30
Dispozitia 207/2020privind acordare ASF Bucur Cosmin Viorel2020/09/30
Dispozitia 206/2020privind acordare ASF Plăeșu Valentin2020/09/30
Dispozitia 205/2020privind acordare ASF Dobre Mihai Cristian2020/09/30
Dispozitia 204/2020privind acordare ASF Vivu Maria2020/09/30
Dispozitia 203/2020privind modificare ASF Voineagu Vasile2020/09/30
Dispozitia 202/2020privind încetare ASF Dinu Maria2020/09/30
Dispozitia 201/2020privind modificare ASF Bundă Luminița ( Mihălcescu)2020/09/30
Dispozitia 200/2020privind acoradrea ajutorului social Cîlțea Marilena Simona2020/09/30
Dispozitia 199/2020privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru persoană cu handicap grav Toader Ralița2020/09/30
Dispozitia 198/2020privind numirea unui curator special al bolnavului Toader Ralița2020/09/30
Dispozitia 197/2020privind încetarea indemnizației de însoțitor pentru persoană cu handicap grav Rînciog Rada2020/09/30
Dispozitia 196/2020privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru persoană cu handicap grav Dragu Iulia Cristina2020/09/30
Dispozitia 195/2020privind încetarea indemnizației de însoțitor pentru persoană cu handicap grav Necula Gheorghe2020/09/30
Dispozitia 194/2020privind modificare cuantum ajutor social pentru familia Mușat Mihaela Violeta2020/09/30
Dispozitia 193/2020privind încetare ajutor social Baciu Pavel2020/09/30
Dispozitia 192/2020privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pentru titularii ajutorului social2020/09/30
Dispozitia 191/2020privind desemnarea personalului tehnic auxiliar în vederea participării la efectuarea operațiunilor generate de activitatea Birourilor Secțiilor de votare din Circumscripția nr.59 Poșta Câlnău2020/09/22
Dispozitia 190/2020privind încetarea indemnizației de însoțitor pentru persoană cu handicap grav Dragu Aurica2020/09/14
Dispozitia 189/2020privind modificarea i nr.176/31.08.20202020/09/14
Dispozitia 188/2020privind angajare asistent personal pentru persoană cu handicap grav Oprea Oama Daniela2020/09/04
Dispozitia 187/2020privind încetare contract de muncă Oprea Oana Daniela2020/09/04
Dispozitia 186/2020privind privind aprobarea listei cu elevii cei mai defavorizați de la nivelul U.A.T. Care vor benefia de sprijin (S.N.S.E.D.) CONFORM oug NR.133/20202020/08/31
Dispozitia 185/2020privind privind aprobarea listei cu persoanele vârstnice care vor beneficia de sprijin conform OUG nr.115/20202020/08/31
Dispozitia 184/2020privind modificare alocație pentru susținerea familiei Șerban Dan2020/08/31
Dispozitia 183/2020privind modificare alocație pentru susținerea familiei Câlțea Georgel2020/08/31
Dispozitia 182/2020privind modificare alocație pentru susținerea familiei Anghel Cati2020/08/31
Dispozitia 181/2020privind acordare alocație pentru susținerea familiei Van George Mădălin2020/08/31
Dispozitia 180/2020privind acordare alocație pentru susținerea familiei Bârsdan Marina Luisia2020/08/31
Dispozitia 179/2020privind acordare alocație pentru susținerea familiei Cercel Liliana2020/08/31
Dispozitia 178/2020privind acordare alocație pentru susținerea familiei Costache Roxana Mioara2020/08/31
Dispozitia 177/2020privind privind modificarea privind nr.168/2020 privind constituire grup tehnic auxiliar birou electoral de circumscripție2020/08/31
Dispozitia 176/2020privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru persoană cu handicap grav Lica Ion2020/08/31
Dispozitia 175/2020privind reluarea plății ajutorului social Crivăț Aurelian2020/08/31
Dispozitia 174/2020privind privind convocarea Consiliului Local în ședință de îndată extraordinară în data de 26.08.20202020/08/25
Dispozitia 173/2020privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral2020/08/25
Dispozitia 172/2020privind angajare asistent personal pentru persoană cu handicap grav Toader Cornel2020/08/21
Dispozitia 171/2020privind încetare contract de muncă Toader Cornel2020/08/21
Dispozitia 170/2020 privind  constituirea  Comisiei de selecționare a  documentelor  din arhiva, create și deținute  de  Consiliul  Local al comunei Poșta Câlnău  și Primăria comunei Poșta Câlnău2020/08/07
Dispozitia 169/2020privind  desemnarea  reprezentantului U.A.T.  Poșta Câlnău în Comisia  de constatare  și evaluare a pagubelor  persoanelor fizice/asiciatii agricole  ca urmare a unor fenomene meteorologice  nefavorabile și a epizootiilor2020/08/07
Dispozitia 168/2020privind desemnarea personalului tehnic auxiliar in vederea participarii la efectuarea operatiunilor generate de activitatea Biroului Electoral de Circumscriptie nr. 59 comuna Posta Calnau2020/08/07
Dispozitia 167/2020privind  convocarea Consiliului Local în ședință ordinară2020/08/06
Dispozitia 166/2020privind încetarea dreptului pentru susținerea familiei Docuz Marius Florin2020/07/31
Dispozitia 165/2020privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei titularului Stanciu Adrian2020/07/31
Dispozitia 164/2020privind modificarea cuantumului ajutorului social familiei dnei Cîlțea Liliana2020/07/31
Dispozitia 163/2020privind acordarea dreptului ajutorulu isocial dlui Stanciu Adrian2020/07/31
Dispozitia 162/2020privind suspendarea dreptului ajutorului social familiei Van Ninel2020/07/31
Dispozitia 161/2020privind acordarea indemnizației de însoțitor persoanei cu handicap grav Sava Ileana2020/07/31
Dispozitia 160/2020privind încetarea acordării și plății indemnizației de însoțitor adultului cu handicap grav Gonțescu Nicolai2020/07/31
Dispozitia 155/2020privind acordarea  dreptului la ajutorul social  conform Legii nr.416/2001 d.lui Niculai  Gheorghe2020/07/10
Dispozitia 154/2020privind încetarea dreptului la ajutorul social  conform Legii nr.416/2001, titularului Ilie Alexandru2020/07/07
Dispozitia 153/2020privind convocarea Consiliului Local în sedință ordinară2020/07/01
Dispozitia 153/2020privind  convocarea Consiliului Local în ședință ordinară2020/07/01
Dispozitia 152/2020privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei titularului Chibar Andreea Simona2020/06/30
Dispozitia 151/2020privind acordare indemnizație fixă pentru persoană cu handicap grav Zaharia Maria2020/06/30
Dispozitia 150/2020privind suspendarea dreptului ajutorului social d-nului Crivăț Aurelian2020/06/30
Dispozitia 149/2020privind suspendarea dreptului ajutorului social d-nului Baciu Pavel2020/06/30
Dispozitia 148/2020privind aprobarea prelungirii valabilității contractului demuncă al consilierului primarului2020/06/30
Dispozitia 147/2020privind aprobarea prelungirii valabilității contractului de management al administratorului public2020/06/30
Dispozitia 146/2020privind încadrarea D-nei Barbu Mariana în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav Barbu Claudiu Gabriel2020/06/30
Dispozitia 145/2020privind încetarea acordării și plății indeminațieide însoțitor adultului cu handicap grav Barbu Cladiu Gabriel2020/06/30
Dispozitia 144/2020privind constituirea comisiei privind Recensământul populației și locuinței 20212020/06/29
Dispozitia 143/2020privind aprobare rectificare buget VI în cadrul aceluiași capitol2020/06/29
Dispozitia 142/2020privind reevaluarea activelor fixe aflate în patriminiul comunei Poșta Câlnău2020/06/25
Dispozitia 141/2020privind aprobare Plan de Servicii pentru copilul Duran Robert Andrei2020/06/25
Dispozitia 140/2020privind încetare venit minim garantat pentru familia Petcu Mihai2020/06/25
Dispozitia 139/2020privind angajare asistent personal pentru persoana cu handicap grav Ionescu Cătălina Silvia2020/06/25
Dispozitia 138/2020privind încetare contract de muncă Ionescu Cătălina Silvia2020/06/25
Dispozitia 137/2020privind aprobare rectificare buget V în cadrul aceluiași capitol2020/06/22
Dispozitia 136/2020privind rectificare act naștere nr.25/1960 pe Roman Finareta Marcela2020/06/22
Dispozitia 135/2020privind  desemnarea  persoanelor care vor prelua produsele  recepționate de către  reprezentanții ai grupului  de lucru  pentru derularea POAD  și vor  participa la acțiunea  de distribuire către  destinatarii finali.2020/06/15
Dispozitia 134/2020privind convocarea  Consiliului Local  in sedință ordinară2020/06/05
Dispozitia 133/2020privind modificare cuantm ASF Rădulescu Petre2020/05/29
Dispozitia 132/2020privind modificare cuantm ASF Mircea Aureliana2020/05/29
Dispozitia 131/2020privind modificare cuantum ASF Chibăr Andreea Simona2020/05/29
Dispozitia 130/2020privind modificare componență familie ASF Stanciu Adrian2020/05/29
Dispozitia 129/2020prvind încetare VMG Cîlțea Marilena Simona2020/05/26
Dispozitia 128/2020privind acordare indemnizație persoana cu handicap grav Iosif Radu2020/05/26
Dispozitia 127/2020privind încadrare Gherase Alina Stanca asistent personal pentru persoana cu handicap grav2020/05/25
Dispozitia 126/2020privind încetare contract de muncă Gherase Alina Stanca2020/05/25
Dispozitia 125/2020privind încadrare Toader Cornel asistent personal pentru persoana cu handicap grav2020/05/21
Dispozitia 124/2020privind încetare contract de muncă Toader Cornel2020/05/21
Dispozitia 123/2020privind constituirea Comisiei comunale privind recensământul general agricol din România runda 20202020/05/20
Dispozitia 122/2020privind desemnarea curator special pentru minor Manda Geanina Maria2020/05/20
Dispozitia 121/2020privind  convocarea Consiliului  localal comunei Poșta Câlnău, județul  Buzău.  în  ședință ordinară  2020/05/07
Dispozitia 120/2020privind  desemnarea  persoanelor  pentru  accesarea  și  operaționalizare  aplicației  RENNS2020/05/07
Dispozitia 119/2020privind încedtare ASE Grigore Mariana2020/04/30
Dispozitia 118/2020privind încetarea indemizației pentru persoană cu handicap Niță Costel2020/04/30
Dispozitia 117/2020privind acordare ASF Borcoi Andreea2020/04/29
Dispozitia 116/2020privind acordarea indemizației pentru persoană cu handicap grav David Nicolaea2020/04/29
Dispozitia 115/2020privind repunerea în plată VMG Muscalu Lazarina2020/04/29
Dispozitia 114/2020privind încetare VMG Moise Ion2020/04/29
Dispozitia 113/2020.privind încetare VMG Gheorghe Georgeta2020/04/29
Dispozitia 112/2020privind constituirea Comisiei locale pentru stabilirea procentului de calamitate a culturilor afectate de seceta/grindina2020/04/24
Dispozitia 111/2020privind convocarea Consiliului local al comunei Poșta Câlnău, județul Buzău. în ședință ordinară2020/04/24
Dispozitia 110/2020privind  acordarea indemizației  pentru persoană cu handicap grav  Duran  Robert Gabriel  2020/04/14
Dispozitia 109/2020privind  acordarea indemizației  pentru persoană cu handicap grav  Brătuc  Vasilica 2020/04/14
Dispozitia 108/2020privind  numire curator special pentru Stângă  Ecaterina2020/04/14
Dispozitia 107/2020privind  adoptarea  Declarației  de aderare la valorile fundamentale, principii, obiective și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 și constituirea  Grupului de lucru pentru  implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul  comunei  Poșta Câlnău, județul  Buzău. 2020/04/13
Dispozitia 106/2020privind privind numirea unui curator special pentru minorul Avramescu Luca Alexandru2020/04/03
Dispozitia 105/2020privind repunere în plată pentru tichet grădiniță Cîlțea Alin Florin2020/04/02
Dispozitia 104/2020privind privind încetarea ASF Ghițulescu Mariana2020/03/27
Dispozitia 103/2020privind privind încetarea ASF Bădulici Aurelia2020/03/27
Dispozitia 102/2020privind privind aprobarea Regulamemntului de Organizare, Atribuțiile și Funcționarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență al comunei Poșta Câlnău2020/03/27
Dispozitia 101/2020privind repunere în plată VMG Petcu Constantin2020/03/27
Dispozitia 100/2020privind repunere în plată VMG Chiagă Ioan2020/03/27
Dispozitia 99/2020privind repunere în plată VMG Călugărescu Viorel2020/03/27
Dispozitia 98/2020privind aprobare VMG Călin Florin2020/03/27
Dispozitia 97/2020privind actualizarea Serviciului voluntar pentru situații de Urgență al comunei Poșta Câlnău2020/03/27
Dispozitia 96/2020privind  virarea de credite  bugetare în  cadrul  aceluiași  capitol 2020/03/23
Dispozitia 95/2020privind actualizarea  componenței Comitetului Local pentru Situații de Urgență  constituit  la nivelul comunei Poșta Câlnău, județul Buzău2020/03/17
Dispozitia 94/2020privind  constiturea comisiei  de evaluare  a terenurilor aflate în proprietatea publică a comunei Poșta Câlnău2020/03/17
Dispozitia 93/2020privind rectificare act  naștere nr.7/25.10.2019 – Stare civilă2020/03/16
Dispozitia 92/2020rivind modificare a Dispoziției  nr.72/28.02.2020  privind  recuperarea  unor  sume cu titlu de ajutor  pentru incalzirea  locunței pentru  perioada  februarie-martie 2020  acordat  familiei  Ciurică Marian  beneficiar  de ajutor social2020/03/11
Dispozitia 91/2020privind delegarea  exercitării atribuțiilor de ofițer stare civilă.2020/03/11
Dispozitia 90/2020privind suspendarea  dreptului la stimulent  educaținal  sub formă  de tichet  social   pentru titularul  Cîlțea Georgel2020/03/05
Dispozitia 89/2020privind încetare ASF familia Carlapoi Mariana2020/02/28
Dispozitia 88/2020privind încetare ASF familia Pîrtoacă Loredan Dragoș2020/02/28
Dispozitia 87/2020privind modificare ASF familia Petre Liliana2020/02/28
Dispozitia 86/2020privind acordare ASF familia Posobescu Costel Bogdan2020/02/28
Dispozitia 85/2020privind modificare ASF familia Mircea Aureliana2020/02/28
Dispozitia 84/2020privind modificare ASF familia Stanciu Adrian2020/02/28
Dispozitia 83/2020privind modificare ASF familia Durac Dănuț2020/02/28
Dispozitia 82/2020privind acordarea indemnizației de însoțitor persoanei cu handicap grav Bălan Ioana2020/02/28
Dispozitia 81/2020privind suspendarea dreptului ajutorului social d-lui Petcu Constantin2020/02/28
Dispozitia 80/2020privind suspendarea dreptului ajutorului social d-nei Muscalu Lazarina2020/02/28
Dispozitia 79/2020privind suspendarea dreptului ajutorului social d-lui Crivăț Aurelian2020/02/28
Dispozitia 78/2020privind suspendarea dreptului ajutorului social familiei d-nei Cîlțea Marilena Simona2020/02/28
Dispozitia 77/2020privind suspendarea dreptului ajutorului social familiei d-lui Chiagă Ioan2020/02/28
Dispozitia 76/2020privind suspendarea dreptului ajutorului social d-lui Călugărescu Viorel2020/02/28
Dispozitia 75/2020privind acordarea indemnizației de însoțitor persoanei cu handicap grav Stroe Alexandru Gabriel2020/02/28
Dispozitia 74/2020privind încetarea dreptului la ajutor social conform Legii nr. 416/2001 modificată, titularului Stanciu Adrian.2020/02/28
Dispozitia 73/2020privind recuperarea unor sume cu titlu de ajutor pentru incalzirea locunței pentru perioada februarie-martie 2020 acordat familiei Van Ninel beneficiar de ajutor pentru încălzirea locuinței conform OUG nr.70/20112020/02/28
Dispozitia 72/2020privind recuperarea unor sume cu titlu de ajutor pentru incalzirea locunței pentru perioada februarie-martie 2020 acordat familiei Ciurică Marian beneficiar de ajutor social2020/02/28
Dispozitia 71/2020privind aprobarea Codului  de conduită  al funcționarilor publici și personalului contractual la nivelul Primăriei comunei Poșta Câlnău, județul Buzău2020/02/18
Dispozitia 70/2020privind numirea doamnei Cîrciumaru Ana — având funcția publică de inspector superior în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Poșta Câlnău, consilier de etică și pentru monitorizarea respectării normelor de conduită2020/02/17
Dispozitia 69/2020privind încetarea acordării plății indemnizației pentru persoană cu handicap grav Lefer Stelian2020/02/17
Dispozitia 68/2020privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară2020/02/13
Dispozitia 67/2020privind constituirea Comisiei pentru monitorizarea ,coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Poșta Câlnău, județul Buzău2020/02/11
Dispozitia 66/2020privind desemnarea responsabilului pentru protecția datelor cu caracrer personal2020/02/10
Dispozitia 65/2020privind menținerea în funcția publică de execuție după îndeplinirea vârstei standard de pensionare2020/02/10
Dispozitia 64/2020privind acordare indemnizație persoană cu handicap grav Dăniță Vasile2020/02/10
Dispozitia 63/2020privind acordare indemnizație persoană cu handicap grav Dincă Alexandra Elena2020/02/10
Dispozitia 62/2020privind modificarea art. nr.1 la Dispoziția nr.57/31.01.20202020/02/10
Dispozitia 61/2020privind modificarea art. nr.1 la Dispoziția nr.58/31.01.20202020/02/10
Dispozitia 60/2020privind modificarea art. nr.1 la Dispoziția nr.54/31.01.20202020/02/10
Dispozitia 66/2020privind desemnarea responsabilului pentru protectia datelor cu caracter personal2020/02/10
Dispozitia 59/2020privind privind încetarea  raporturi de  serviciu  Schiopu Petre 2020/01/31
Dispozitia 58/2020 privind  privind  reluarea platii  alocației pentru susținerea familiei  Anghel Cati2020/01/31
Dispozitia 57/2020privind încetare VMG  Ciurică Marian2020/01/31
Dispozitia 56/2020privind  suspendare VMG Gheorghe Georgeta2020/01/31
Dispozitia 55/2020privind suspendarea VMG  Moise Ion2020/01/31
Dispozitia 54/2020 privind  privind  reluarea platii  alocației pentru susținerea familiei  Dinu Maria2020/01/31
Dispozitia 53/2020privind  modificarea cuantumului  alocației pentru susținerea familiei Van Ninel2020/01/31
Dispozitia 52/2020privind  modificarea cuantumului  alocației pentru susținerea familiei Mitrea Danuț2020/01/31
Dispozitia 51/2020privind încetarea  dreptului de alocație pentru susținerea familiei  Plesea Alexandra2020/01/31
Dispozitia 50/2020privind încetarea  dreptului de alocație pentru susținerea familiei Lupu Constantin2020/01/31
Dispozitia 49/2020privind încetarea  dreptului de alocație pentru susținerea familiei Moise Ion2020/01/31
Dispozitia 48/2020privind încetarea  dreptului de alocație pentru susținerea familiei Nastasiu Geanina2020/01/31
Dispozitia 47/2020privind încetarea  dreptului de alocație pentru susținerea familiei Potârniche Vasile2020/01/31
Dispozitia 46/2020privind acordare ajutor social Van Ninel2020/01/31
Dispozitia 45/2020privind acordare indemnizație handicap Scarlat Doina2020/01/31
Dispozitia 44/2020privind încadrare   asistent personal, Gonțescu Maria2020/01/31
Dispozitia 43/2020privind încadrare  asistent personal,  Mihai Filofeia2020/01/31
Dispozitia 42/2020privind  încetarea plății indemnizației de însoțitor  persoană cu handicap grav Petrache Valeria  2020/01/30
Dispozitia 41/2020privind  convocarea Consiliului Local în ședință ordinară2020/01/23
Dispozitia 40/2020privind aprobarea listelor suplimentare și completarea listelor inițiale cu  persoanele beneficiare de produse de igienă POAD 2019-20212020/01/22
Dispozitia 39/2020privind  stabilire salariu  Gaman Alin2020/01/15
Dispozitia 38/2020privind  stabilire salariu  Tudorache Constantin2020/01/15
Dispozitia 37/2020privind  stabilire salariu Cazan Gheorghe2020/01/15
Dispozitia 36/2020privind  stabilire salariu Necula Nicoleta2020/01/15
Dispozitia 35/2020privind  stabilire salariu  Mihai Manole2020/01/15
Dispozitia 34/2020privind  stabilire salariu Chiagă Ion2020/01/15
Dispozitia 33/2020privind  stabilire salariu Enache Ana2020/01/15
Dispozitia 32/2020privind  stabilire salariu Mîndruță Elena2020/01/15
Dispozitia 31/2020privind  stabilire salariu  Simionescu Lucia2020/01/15
Dispozitia 30/2020privind  stabilire salariu  Berbec  Violeta2020/01/15
Dispozitia 29/2020privind  stabilire salariu Cîrciumaru Ana2020/01/15
Dispozitia 28/2020privind  stabilire indemnizație viceprimar  Arsene Fănel Viorel2020/01/15
Dispozitia 27/2020privind  stabilire indemnizație primar  Munteanu Sorin2020/01/15
Dispozitia 26/2020privind  stabilire salariu   Gemănaru Nicoleta Alina2020/01/15
Dispozitia 25/2020privind  stabilire salariu  Vârlan Niculina2020/01/15
Dispozitia 24/2020privind  stabilire salariu  Rusu Vasile2020/01/15
Dispozitia 23/2020privind  stabilire salariu  Mihalcea Constantin2020/01/15
Dispozitia 22/2020privind  stabilire salariu Plăiașu Mihai2020/01/15
Dispozitia 21/2020privind stabilire salariu  asistent personal  Chiagă Georgeta 2020/01/14
Dispozitia 20/2020privind stabilire salariu  asistent personal  Toader  Cornel2020/01/14
Dispozitia 19/2020privind stabilire salariu  asistent personal  Teodorescu Ramona Ionela2020/01/14
Dispozitia 18/2020privind stabilire salariu  asistent personal  Oprea Vasilica2020/01/14
Dispozitia 17/2020privind stabilire salariu  asistent personal  Oprea Oana Daniela2020/01/14
Dispozitia 16/2020privind stabilire salariu  asistent personal  Mihai Liliana2020/01/14
Dispozitia 15/2020privind stabilire salariu  asistent personal  Cercel  Liliana2020/01/14
Dispozitia 14/2020privind stabilire salariu  asistent personal  Jurubiță Ana Elena2020/01/14
Dispozitia 13/2020privind stabilire salariu  asistent personal  Ionescu Cătălina Silvia2020/01/14
Dispozitia 12/2020privind stabilire salariu  asistent personal  Gherase Alina Stanca2020/01/14
Dispozitia 11/2020privind stabilire salariu  asistent personal  Duran Vasile2020/01/14
Dispozitia 10/2020privind stabilire salariu  asistent personal  Fieraru Viorica2020/01/14
Dispozitia 9/2020privind stabilire salariu  asistent personal  Drăghici Simona Viorica2020/01/14
Dispozitia 8/2020privind stabilire salariu  asistent personal  Dobre Violeta2020/01/14
Dispozitia 7/2020privind stabilire salariu  asistent personal  Cercel Lucia Mariana2020/01/14
Dispozitia 5/2020privind stabilire salariu  asistent personal  Brătuc Mariana2020/01/14
Dispozitia 6/2020privind stabilire salariu  asistent personal Călin Daniela Cristina  2020/01/14
Dispozitia 4/2020privind  privind stabilirea  cuantumului  indemnizației  pentru persoanele cu handicap grav , începând cu   luna ianuarie 20202020/01/14
Dispozitia 3/2020privind  privind acoperirea  deficitului bugetar la sfârșitul  anului 20192020/01/10
Dispozitia 2/2020privind privind  încadrare  pe  funcția de  Consilier personal al primarului  a domnului Schiopu Petre2020/01/10
Dispozitia 1/2020privind privind  convocarea Consiliului Local în ședință extraordinară2020/01/07

Arhiva Dispozitii ale Primarului comunei Poșta Câlnău 

Comments are closed.