Dispoziţii ale primarului

TitluDescriereData
Dispozitia 237/2020privind delegarea exercutării atribuțiilor de ofițer de stare civilă în cadrul Primăriei comunei Poșta Câlnău2020/10/22
Dispozitia 236/2020privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru persoană cu handicap grav Pirpiriu Erik Nicolas2020/10/22
Dispozitia 235/2020privind incadrarea doamnei Fieraru Viorica în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap grav2020/10/22
Dispozitia 234/2020privind încetarea contactului de muncă titular Fieraru Viorica2020/10/22
Dispozitia 233/2020privind incadrarea doamnei Cercel Liliana în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap grav2020/10/22
Dispozitia 232/2020privind încetarea contactului de muncă titular Cercel Liliana2020/10/22
Dispozitia 231/2020privind desemnarea unui curator special pentru Stângă Ecaterina2020/10/15
Dispozitia 230/2020privind incadrarea doamnei Ionescu Cătălina Silvia în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap grav2020/10/13
Dispozitia 229/2020privind încetarea contactului de muncă Ionescu Cătălina Silvia2020/10/13
Dispozitia 228/2020privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru persoană cu handicap grav Panait Eiza Maria2020/10/09
Dispozitia 227/2020privind modificarea Dispoziției nr.203/30.09.20202020/10/09
Dispozitia 226/2020privind incadrarea domnului Duran Vasile în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap grav2020/10/08
Dispozitia 225/2020privind încetarea contactului de muncă titular Duran Vasile2020/10/08
Dispozitia 224/2020Dispoziție privind rectificarea actului de căsătorie nr.11/11.07.2015 privind pe Stanciu Alexandru și Neacșu Mariana2020/10/08
Dispozitia 223/2020privind respingerea dreptului la stimulent educațional sub formă de tichet social pentru titularul Constantinescu Ana Maria2020/10/08
Dispozitia 222/2020privind respingerea dreptului la stimulent educațional sub formă de tichet social pentru titularul Preda Adrian Georgian2020/10/08
Dispozitia 221/2020privind respingerea dreptului la stimulent educațional sub formă de tichet social pentru titularul Cîlțea Georgel2020/10/08
Dispozitia 220/2020privind aprobarea acordarii dreptului la stimulent educațional sub formă de tichetet social, reprezentanților legali ai copiilor din familii defavorizate din comuna Poșta Câlnău, conform Legii nr. 248/2015 pentru anul școlar 2020-20212020/10/08
Dispozitia 219/2020privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară2020/10/05
Dispozitia 218/2020privind încetare ASF Oprea Victoria Daniela2020/10/05
Dispozitia 217/2020privind desemnarea unui curator special pentru Stângă Ecaterina2020/10/05
Proiect HCL 36/2020privind adoptarea bugetului local rectificat IX pe anul 20202020/10/05
Dispozitia 216/2020privind modificare ASF Petre Liliana2020/09/30
Dispozitia 215/2020privind acordare VMG Ciurică Marian2020/09/30
Dispozitia 214/2020privind acordare ASF Rînciog Gabriela2020/09/30
Dispozitia 213/2020privind acordare ASF Vîrlan Nicu2020/09/30
Dispozitia 212/2020privind acordare ASF Preda Adrian Georgian2020/09/30
Dispozitia 211/2020privind acordare ASF Velea Madalina2020/09/30
Dispozitia 210/2020privind acordare ASF Taifas Constantin2020/09/30
Dispozitia 209/2020privind acordare ASF Mușat Mihaela Violeta2020/09/30
Dispozitia 208/2020privind acordare ASF Necula Adriana Georgiana2020/09/30
Dispozitia 207/2020privind acordare ASF Bucur Cosmin Viorel2020/09/30
Dispozitia 206/2020privind acordare ASF Plăeșu Valentin2020/09/30
Dispozitia 205/2020privind acordare ASF Dobre Mihai Cristian2020/09/30
Dispozitia 204/2020privind acordare ASF Vivu Maria2020/09/30
Dispozitia 203/2020privind modificare ASF Voineagu Vasile2020/09/30
Dispozitia 202/2020privind încetare ASF Dinu Maria2020/09/30
Dispozitia 201/2020privind modificare ASF Bundă Luminița ( Mihălcescu)2020/09/30
Dispozitia 200/2020privind acoradrea ajutorului social Cîlțea Marilena Simona2020/09/30
Dispozitia 199/2020privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru persoană cu handicap grav Toader Ralița2020/09/30
Dispozitia 198/2020privind numirea unui curator special al bolnavului Toader Ralița2020/09/30
Dispozitia 197/2020privind încetarea indemnizației de însoțitor pentru persoană cu handicap grav Rînciog Rada2020/09/30
Dispozitia 196/2020privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru persoană cu handicap grav Dragu Iulia Cristina2020/09/30
Dispozitia 195/2020privind încetarea indemnizației de însoțitor pentru persoană cu handicap grav Necula Gheorghe2020/09/30
Dispozitia 194/2020privind modificare cuantum ajutor social pentru familia Mușat Mihaela Violeta2020/09/30
Dispozitia 193/2020privind încetare ajutor social Baciu Pavel2020/09/30
Dispozitia 192/2020privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pentru titularii ajutorului social2020/09/30
Dispozitia 191/2020privind desemnarea personalului tehnic auxiliar în vederea participării la efectuarea operațiunilor generate de activitatea Birourilor Secțiilor de votare din Circumscripția nr.59 Poșta Câlnău2020/09/22
Dispozitia 190/2020privind încetarea indemnizației de însoțitor pentru persoană cu handicap grav Dragu Aurica2020/09/14
Dispozitia 189/2020privind modificarea i nr.176/31.08.20202020/09/14
Dispozitia 188/2020privind angajare asistent personal pentru persoană cu handicap grav Oprea Oama Daniela2020/09/04
Dispozitia 187/2020privind încetare contract de muncă Oprea Oana Daniela2020/09/04
Dispozitia 186/2020privind privind aprobarea listei cu elevii cei mai defavorizați de la nivelul U.A.T. Care vor benefia de sprijin (S.N.S.E.D.) CONFORM oug NR.133/20202020/08/31
Dispozitia 185/2020privind privind aprobarea listei cu persoanele vârstnice care vor beneficia de sprijin conform OUG nr.115/20202020/08/31
Dispozitia 184/2020privind modificare alocație pentru susținerea familiei Șerban Dan2020/08/31
Dispozitia 183/2020privind modificare alocație pentru susținerea familiei Câlțea Georgel2020/08/31
Dispozitia 182/2020privind modificare alocație pentru susținerea familiei Anghel Cati2020/08/31
Dispozitia 181/2020privind acordare alocație pentru susținerea familiei Van George Mădălin2020/08/31
Dispozitia 180/2020privind acordare alocație pentru susținerea familiei Bârsdan Marina Luisia2020/08/31
Dispozitia 179/2020privind acordare alocație pentru susținerea familiei Cercel Liliana2020/08/31
Dispozitia 178/2020privind acordare alocație pentru susținerea familiei Costache Roxana Mioara2020/08/31
Dispozitia 177/2020privind privind modificarea privind nr.168/2020 privind constituire grup tehnic auxiliar birou electoral de circumscripție2020/08/31
Dispozitia 176/2020privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru persoană cu handicap grav Lica Ion2020/08/31
Dispozitia 175/2020privind reluarea plății ajutorului social Crivăț Aurelian2020/08/31
Dispozitia 174/2020privind privind convocarea Consiliului Local în ședință de îndată extraordinară în data de 26.08.20202020/08/25
Dispozitia 173/2020privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral2020/08/25
Dispozitia 172/2020privind angajare asistent personal pentru persoană cu handicap grav Toader Cornel2020/08/21
Dispozitia 171/2020privind încetare contract de muncă Toader Cornel2020/08/21
Dispozitia 170/2020 privind  constituirea  Comisiei de selecționare a  documentelor  din arhiva, create și deținute  de  Consiliul  Local al comunei Poșta Câlnău  și Primăria comunei Poșta Câlnău2020/08/07
Dispozitia 169/2020privind  desemnarea  reprezentantului U.A.T.  Poșta Câlnău în Comisia  de constatare  și evaluare a pagubelor  persoanelor fizice/asiciatii agricole  ca urmare a unor fenomene meteorologice  nefavorabile și a epizootiilor2020/08/07
Dispozitia 168/2020privind desemnarea personalului tehnic auxiliar in vederea participarii la efectuarea operatiunilor generate de activitatea Biroului Electoral de Circumscriptie nr. 59 comuna Posta Calnau2020/08/07
Dispozitia 167/2020privind  convocarea Consiliului Local în ședință ordinară2020/08/06
Dispozitia 166/2020privind încetarea dreptului pentru susținerea familiei Docuz Marius Florin2020/07/31
Dispozitia 165/2020privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei titularului Stanciu Adrian2020/07/31
Dispozitia 164/2020privind modificarea cuantumului ajutorului social familiei dnei Cîlțea Liliana2020/07/31
Dispozitia 163/2020privind acordarea dreptului ajutorulu isocial dlui Stanciu Adrian2020/07/31
Dispozitia 162/2020privind suspendarea dreptului ajutorului social familiei Van Ninel2020/07/31
Dispozitia 161/2020privind acordarea indemnizației de însoțitor persoanei cu handicap grav Sava Ileana2020/07/31
Dispozitia 160/2020privind încetarea acordării și plății indemnizației de însoțitor adultului cu handicap grav Gonțescu Nicolai2020/07/31
Dispozitia 155/2020privind acordarea  dreptului la ajutorul social  conform Legii nr.416/2001 d.lui Niculai  Gheorghe2020/07/10
Dispozitia 154/2020privind încetarea dreptului la ajutorul social  conform Legii nr.416/2001, titularului Ilie Alexandru2020/07/07
Dispozitia 153/2020privind convocarea Consiliului Local în sedință ordinară2020/07/01
Dispozitia 153/2020privind  convocarea Consiliului Local în ședință ordinară2020/07/01
Dispozitia 152/2020privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei titularului Chibar Andreea Simona2020/06/30
Dispozitia 151/2020privind acordare indemnizație fixă pentru persoană cu handicap grav Zaharia Maria2020/06/30
Dispozitia 150/2020privind suspendarea dreptului ajutorului social d-nului Crivăț Aurelian2020/06/30
Dispozitia 149/2020privind suspendarea dreptului ajutorului social d-nului Baciu Pavel2020/06/30
Dispozitia 148/2020privind aprobarea prelungirii valabilității contractului demuncă al consilierului primarului2020/06/30
Dispozitia 147/2020privind aprobarea prelungirii valabilității contractului de management al administratorului public2020/06/30
Dispozitia 146/2020privind încadrarea D-nei Barbu Mariana în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav Barbu Claudiu Gabriel2020/06/30
Dispozitia 145/2020privind încetarea acordării și plății indeminațieide însoțitor adultului cu handicap grav Barbu Cladiu Gabriel2020/06/30
Dispozitia 144/2020privind constituirea comisiei privind Recensământul populației și locuinței 20212020/06/29
Dispozitia 143/2020privind aprobare rectificare buget VI în cadrul aceluiași capitol2020/06/29
Dispozitia 142/2020privind reevaluarea activelor fixe aflate în patriminiul comunei Poșta Câlnău2020/06/25
Dispozitia 141/2020privind aprobare Plan de Servicii pentru copilul Duran Robert Andrei2020/06/25
Dispozitia 140/2020privind încetare venit minim garantat pentru familia Petcu Mihai2020/06/25
Dispozitia 139/2020privind angajare asistent personal pentru persoana cu handicap grav Ionescu Cătălina Silvia2020/06/25
Dispozitia 138/2020privind încetare contract de muncă Ionescu Cătălina Silvia2020/06/25
Dispozitia 137/2020privind aprobare rectificare buget V în cadrul aceluiași capitol2020/06/22
Dispozitia 136/2020privind rectificare act naștere nr.25/1960 pe Roman Finareta Marcela2020/06/22
Dispozitia 135/2020privind  desemnarea  persoanelor care vor prelua produsele  recepționate de către  reprezentanții ai grupului  de lucru  pentru derularea POAD  și vor  participa la acțiunea  de distribuire către  destinatarii finali.2020/06/15
Dispozitia 134/2020privind convocarea  Consiliului Local  in sedință ordinară2020/06/05
Dispozitia 133/2020privind modificare cuantm ASF Rădulescu Petre2020/05/29
Dispozitia 132/2020privind modificare cuantm ASF Mircea Aureliana2020/05/29
Dispozitia 131/2020privind modificare cuantum ASF Chibăr Andreea Simona2020/05/29
Dispozitia 130/2020privind modificare componență familie ASF Stanciu Adrian2020/05/29
Dispozitia 129/2020prvind încetare VMG Cîlțea Marilena Simona2020/05/26
Dispozitia 128/2020privind acordare indemnizație persoana cu handicap grav Iosif Radu2020/05/26
Dispozitia 127/2020privind încadrare Gherase Alina Stanca asistent personal pentru persoana cu handicap grav2020/05/25
Dispozitia 126/2020privind încetare contract de muncă Gherase Alina Stanca2020/05/25
Dispozitia 125/2020privind încadrare Toader Cornel asistent personal pentru persoana cu handicap grav2020/05/21
Dispozitia 124/2020privind încetare contract de muncă Toader Cornel2020/05/21
Dispozitia 123/2020privind constituirea Comisiei comunale privind recensământul general agricol din România runda 20202020/05/20
Dispozitia 122/2020privind desemnarea curator special pentru minor Manda Geanina Maria2020/05/20
Dispozitia 121/2020privind  convocarea Consiliului  localal comunei Poșta Câlnău, județul  Buzău.  în  ședință ordinară  2020/05/07
Dispozitia 120/2020privind  desemnarea  persoanelor  pentru  accesarea  și  operaționalizare  aplicației  RENNS2020/05/07
Dispozitia 119/2020privind încedtare ASE Grigore Mariana2020/04/30
Dispozitia 118/2020privind încetarea indemizației pentru persoană cu handicap Niță Costel2020/04/30
Dispozitia 117/2020privind acordare ASF Borcoi Andreea2020/04/29
Dispozitia 116/2020privind acordarea indemizației pentru persoană cu handicap grav David Nicolaea2020/04/29
Dispozitia 115/2020privind repunerea în plată VMG Muscalu Lazarina2020/04/29
Dispozitia 114/2020privind încetare VMG Moise Ion2020/04/29
Dispozitia 113/2020.privind încetare VMG Gheorghe Georgeta2020/04/29
Dispozitia 112/2020privind constituirea Comisiei locale pentru stabilirea procentului de calamitate a culturilor afectate de seceta/grindina2020/04/24
Dispozitia 111/2020privind convocarea Consiliului local al comunei Poșta Câlnău, județul Buzău. în ședință ordinară2020/04/24
Dispozitia 110/2020privind  acordarea indemizației  pentru persoană cu handicap grav  Duran  Robert Gabriel  2020/04/14
Dispozitia 109/2020privind  acordarea indemizației  pentru persoană cu handicap grav  Brătuc  Vasilica 2020/04/14
Dispozitia 108/2020privind  numire curator special pentru Stângă  Ecaterina2020/04/14
Dispozitia 107/2020privind  adoptarea  Declarației  de aderare la valorile fundamentale, principii, obiective și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 și constituirea  Grupului de lucru pentru  implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul  comunei  Poșta Câlnău, județul  Buzău. 2020/04/13
Dispozitia 106/2020privind privind numirea unui curator special pentru minorul Avramescu Luca Alexandru2020/04/03
Dispozitia 105/2020privind repunere în plată pentru tichet grădiniță Cîlțea Alin Florin2020/04/02
Dispozitia 104/2020privind privind încetarea ASF Ghițulescu Mariana2020/03/27
Dispozitia 103/2020privind privind încetarea ASF Bădulici Aurelia2020/03/27
Dispozitia 102/2020privind privind aprobarea Regulamemntului de Organizare, Atribuțiile și Funcționarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență al comunei Poșta Câlnău2020/03/27
Dispozitia 101/2020privind repunere în plată VMG Petcu Constantin2020/03/27
Dispozitia 100/2020privind repunere în plată VMG Chiagă Ioan2020/03/27
Dispozitia 99/2020privind repunere în plată VMG Călugărescu Viorel2020/03/27
Dispozitia 98/2020privind aprobare VMG Călin Florin2020/03/27
Dispozitia 97/2020privind actualizarea Serviciului voluntar pentru situații de Urgență al comunei Poșta Câlnău2020/03/27
Dispozitia 96/2020privind  virarea de credite  bugetare în  cadrul  aceluiași  capitol 2020/03/23
Dispozitia 95/2020privind actualizarea  componenței Comitetului Local pentru Situații de Urgență  constituit  la nivelul comunei Poșta Câlnău, județul Buzău2020/03/17
Dispozitia 94/2020privind  constiturea comisiei  de evaluare  a terenurilor aflate în proprietatea publică a comunei Poșta Câlnău2020/03/17
Dispozitia 93/2020privind rectificare act  naștere nr.7/25.10.2019 – Stare civilă2020/03/16
Dispozitia 92/2020rivind modificare a Dispoziției  nr.72/28.02.2020  privind  recuperarea  unor  sume cu titlu de ajutor  pentru incalzirea  locunței pentru  perioada  februarie-martie 2020  acordat  familiei  Ciurică Marian  beneficiar  de ajutor social2020/03/11
Dispozitia 91/2020privind delegarea  exercitării atribuțiilor de ofițer stare civilă.2020/03/11
Dispozitia 90/2020privind suspendarea  dreptului la stimulent  educaținal  sub formă  de tichet  social   pentru titularul  Cîlțea Georgel2020/03/05
Dispozitia 89/2020privind încetare ASF familia Carlapoi Mariana2020/02/28
Dispozitia 88/2020privind încetare ASF familia Pîrtoacă Loredan Dragoș2020/02/28
Dispozitia 87/2020privind modificare ASF familia Petre Liliana2020/02/28
Dispozitia 86/2020privind acordare ASF familia Posobescu Costel Bogdan2020/02/28
Dispozitia 85/2020privind modificare ASF familia Mircea Aureliana2020/02/28
Dispozitia 84/2020privind modificare ASF familia Stanciu Adrian2020/02/28
Dispozitia 83/2020privind modificare ASF familia Durac Dănuț2020/02/28
Dispozitia 82/2020privind acordarea indemnizației de însoțitor persoanei cu handicap grav Bălan Ioana2020/02/28
Dispozitia 81/2020privind suspendarea dreptului ajutorului social d-lui Petcu Constantin2020/02/28
Dispozitia 80/2020privind suspendarea dreptului ajutorului social d-nei Muscalu Lazarina2020/02/28
Dispozitia 79/2020privind suspendarea dreptului ajutorului social d-lui Crivăț Aurelian2020/02/28
Dispozitia 78/2020privind suspendarea dreptului ajutorului social familiei d-nei Cîlțea Marilena Simona2020/02/28
Dispozitia 77/2020privind suspendarea dreptului ajutorului social familiei d-lui Chiagă Ioan2020/02/28
Dispozitia 76/2020privind suspendarea dreptului ajutorului social d-lui Călugărescu Viorel2020/02/28
Dispozitia 75/2020privind acordarea indemnizației de însoțitor persoanei cu handicap grav Stroe Alexandru Gabriel2020/02/28
Dispozitia 74/2020privind încetarea dreptului la ajutor social conform Legii nr. 416/2001 modificată, titularului Stanciu Adrian.2020/02/28
Dispozitia 73/2020privind recuperarea unor sume cu titlu de ajutor pentru incalzirea locunței pentru perioada februarie-martie 2020 acordat familiei Van Ninel beneficiar de ajutor pentru încălzirea locuinței conform OUG nr.70/20112020/02/28
Dispozitia 72/2020privind recuperarea unor sume cu titlu de ajutor pentru incalzirea locunței pentru perioada februarie-martie 2020 acordat familiei Ciurică Marian beneficiar de ajutor social2020/02/28
Dispozitia 71/2020privind aprobarea Codului  de conduită  al funcționarilor publici și personalului contractual la nivelul Primăriei comunei Poșta Câlnău, județul Buzău2020/02/18
Dispozitia 70/2020privind numirea doamnei Cîrciumaru Ana — având funcția publică de inspector superior în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Poșta Câlnău, consilier de etică și pentru monitorizarea respectării normelor de conduită2020/02/17
Dispozitia 69/2020privind încetarea acordării plății indemnizației pentru persoană cu handicap grav Lefer Stelian2020/02/17
Dispozitia 68/2020privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară2020/02/13
Dispozitia 67/2020privind constituirea Comisiei pentru monitorizarea ,coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Poșta Câlnău, județul Buzău2020/02/11
Dispozitia 66/2020privind desemnarea responsabilului pentru protecția datelor cu caracrer personal2020/02/10
Dispozitia 65/2020privind menținerea în funcția publică de execuție după îndeplinirea vârstei standard de pensionare2020/02/10
Dispozitia 64/2020privind acordare indemnizație persoană cu handicap grav Dăniță Vasile2020/02/10
Dispozitia 63/2020privind acordare indemnizație persoană cu handicap grav Dincă Alexandra Elena2020/02/10
Dispozitia 62/2020privind modificarea art. nr.1 la Dispoziția nr.57/31.01.20202020/02/10
Dispozitia 61/2020privind modificarea art. nr.1 la Dispoziția nr.58/31.01.20202020/02/10
Dispozitia 60/2020privind modificarea art. nr.1 la Dispoziția nr.54/31.01.20202020/02/10
Dispozitia 66/2020privind desemnarea responsabilului pentru protectia datelor cu caracter personal2020/02/10
Dispozitia 59/2020privind privind încetarea  raporturi de  serviciu  Schiopu Petre 2020/01/31
Dispozitia 58/2020 privind  privind  reluarea platii  alocației pentru susținerea familiei  Anghel Cati2020/01/31
Dispozitia 57/2020privind încetare VMG  Ciurică Marian2020/01/31
Dispozitia 56/2020privind  suspendare VMG Gheorghe Georgeta2020/01/31
Dispozitia 55/2020privind suspendarea VMG  Moise Ion2020/01/31
Dispozitia 54/2020 privind  privind  reluarea platii  alocației pentru susținerea familiei  Dinu Maria2020/01/31
Dispozitia 53/2020privind  modificarea cuantumului  alocației pentru susținerea familiei Van Ninel2020/01/31
Dispozitia 52/2020privind  modificarea cuantumului  alocației pentru susținerea familiei Mitrea Danuț2020/01/31
Dispozitia 51/2020privind încetarea  dreptului de alocație pentru susținerea familiei  Plesea Alexandra2020/01/31
Dispozitia 50/2020privind încetarea  dreptului de alocație pentru susținerea familiei Lupu Constantin2020/01/31
Dispozitia 49/2020privind încetarea  dreptului de alocație pentru susținerea familiei Moise Ion2020/01/31
Dispozitia 48/2020privind încetarea  dreptului de alocație pentru susținerea familiei Nastasiu Geanina2020/01/31
Dispozitia 47/2020privind încetarea  dreptului de alocație pentru susținerea familiei Potârniche Vasile2020/01/31
Dispozitia 46/2020privind acordare ajutor social Van Ninel2020/01/31
Dispozitia 45/2020privind acordare indemnizație handicap Scarlat Doina2020/01/31
Dispozitia 44/2020privind încadrare   asistent personal, Gonțescu Maria2020/01/31
Dispozitia 43/2020privind încadrare  asistent personal,  Mihai Filofeia2020/01/31
Dispozitia 42/2020privind  încetarea plății indemnizației de însoțitor  persoană cu handicap grav Petrache Valeria  2020/01/30
Dispozitia 41/2020privind  convocarea Consiliului Local în ședință ordinară2020/01/23
Dispozitia 40/2020privind aprobarea listelor suplimentare și completarea listelor inițiale cu  persoanele beneficiare de produse de igienă POAD 2019-20212020/01/22
Dispozitia 39/2020privind  stabilire salariu  Gaman Alin2020/01/15
Dispozitia 38/2020privind  stabilire salariu  Tudorache Constantin2020/01/15
Dispozitia 37/2020privind  stabilire salariu Cazan Gheorghe2020/01/15
Dispozitia 36/2020privind  stabilire salariu Necula Nicoleta2020/01/15
Dispozitia 35/2020privind  stabilire salariu  Mihai Manole2020/01/15
Dispozitia 34/2020privind  stabilire salariu Chiagă Ion2020/01/15
Dispozitia 33/2020privind  stabilire salariu Enache Ana2020/01/15
Dispozitia 32/2020privind  stabilire salariu Mîndruță Elena2020/01/15
Dispozitia 31/2020privind  stabilire salariu  Simionescu Lucia2020/01/15
Dispozitia 30/2020privind  stabilire salariu  Berbec  Violeta2020/01/15
Dispozitia 29/2020privind  stabilire salariu Cîrciumaru Ana2020/01/15
Dispozitia 28/2020privind  stabilire indemnizație viceprimar  Arsene Fănel Viorel2020/01/15
Dispozitia 27/2020privind  stabilire indemnizație primar  Munteanu Sorin2020/01/15
Dispozitia 26/2020privind  stabilire salariu   Gemănaru Nicoleta Alina2020/01/15
Dispozitia 25/2020privind  stabilire salariu  Vârlan Niculina2020/01/15
Dispozitia 24/2020privind  stabilire salariu  Rusu Vasile2020/01/15
Dispozitia 23/2020privind  stabilire salariu  Mihalcea Constantin2020/01/15
Dispozitia 22/2020privind  stabilire salariu Plăiașu Mihai2020/01/15
Dispozitia 21/2020privind stabilire salariu  asistent personal  Chiagă Georgeta 2020/01/14
Dispozitia 20/2020privind stabilire salariu  asistent personal  Toader  Cornel2020/01/14
Dispozitia 19/2020privind stabilire salariu  asistent personal  Teodorescu Ramona Ionela2020/01/14
Dispozitia 18/2020privind stabilire salariu  asistent personal  Oprea Vasilica2020/01/14
Dispozitia 17/2020privind stabilire salariu  asistent personal  Oprea Oana Daniela2020/01/14
Dispozitia 16/2020privind stabilire salariu  asistent personal  Mihai Liliana2020/01/14
Dispozitia 15/2020privind stabilire salariu  asistent personal  Cercel  Liliana2020/01/14
Dispozitia 14/2020privind stabilire salariu  asistent personal  Jurubiță Ana Elena2020/01/14
Dispozitia 13/2020privind stabilire salariu  asistent personal  Ionescu Cătălina Silvia2020/01/14
Dispozitia 12/2020privind stabilire salariu  asistent personal  Gherase Alina Stanca2020/01/14
Dispozitia 11/2020privind stabilire salariu  asistent personal  Duran Vasile2020/01/14
Dispozitia 10/2020privind stabilire salariu  asistent personal  Fieraru Viorica2020/01/14
Dispozitia 9/2020privind stabilire salariu  asistent personal  Drăghici Simona Viorica2020/01/14
Dispozitia 8/2020privind stabilire salariu  asistent personal  Dobre Violeta2020/01/14
Dispozitia 7/2020privind stabilire salariu  asistent personal  Cercel Lucia Mariana2020/01/14
Dispozitia 5/2020privind stabilire salariu  asistent personal  Brătuc Mariana2020/01/14
Dispozitia 6/2020privind stabilire salariu  asistent personal Călin Daniela Cristina  2020/01/14
Dispozitia 4/2020privind  privind stabilirea  cuantumului  indemnizației  pentru persoanele cu handicap grav , începând cu   luna ianuarie 20202020/01/14
Dispozitia 3/2020privind  privind acoperirea  deficitului bugetar la sfârșitul  anului 20192020/01/10
Dispozitia 2/2020privind privind  încadrare  pe  funcția de  Consilier personal al primarului  a domnului Schiopu Petre2020/01/10
Dispozitia 1/2020privind privind  convocarea Consiliului Local în ședință extraordinară2020/01/07

Arhiva Dispozitii ale Primarului comunei Poșta Câlnău 

Comments are closed.