Proiect HCL 4/2022

privind modificarea  HCL nr. 44/27.10.2021 de aprobarea  CERERII DE FINANȚARE și DEVIZUL GENERAL   al obiectivului de investiții „EXTINDERE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ ȘI  ÎNFIINȚARE SISTEM DE CANALIZARE  ÎN COMUNA POȘTA CÂLNĂU, JUDEȚUL BUZĂU”- Etapa I,  în cadrul  Programului Național  de Investiții „Anghel Saligny”


Fișiere atașate:

Bookmark the permalink.
Inapoi