Proiect HCL 52/2021

privind aprobarea CERERII DE FINANȚARE și DEVIZUL GENERAL al obiectivului de investiții „EXTINDERE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ ȘI ÎNFIINȚARE SISTEM DE CANALIZARE ÎN COMUNA POȘTA CÂLNĂU, JUDEȚUL BUZĂU”- ETAPA III, în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”


Fișiere atașate:

Bookmark the permalink.
Inapoi