Proiect HCL 59/2022

 privind  aprobarea proiectului tehnic actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții „Extindere sistem de alimentare cu apă și înființare sistem de canalizare în comuna Poșta Câlnău, județul Buzău – Etapa I”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului


Fișiere atașate:

Bookmark the permalink.
Inapoi