Proiect HCL 6/2022

privind aprobarea  modificării HCL nr.46/27.10.2021 de aprobare a   CERERII DE FINANȚARE și DEVIZUL GENERAL   al obiectivului de investiții „EXTINDERE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ ȘI  ÎNFIINȚARE SISTEM DE CANALIZARE  ÎN COMUNA POȘTA CÂLNĂU, JUDEȚUL BUZĂU”- Etapa II,  în cadrul  Programului Național  de Investiții „Anghel Saligny”.


Fișiere atașate:

Bookmark the permalink.
Inapoi