Proiect HCL 71/2021

privind modificarea HCL nr. 20/30.05.2019 privind darea în administrare şi exploatare a serviciului şi sistemului de salubrizare ale comunei Poşta Câlnău, judţul Buzău către serviciul „ SERVICIUL SALUBRIZARE POŞTA-CÎLNĂU”, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, înfiinţat şi organizat în subordinea consiliului local al comunei Poşta Câlnău, judeţul Buzău


Fișiere atașate:

Bookmark the permalink.
Inapoi