Proiect HCL 8/2022

rivind aprobarea  INDICATORILOR  TEHNICO ECONOMICI actualizați  ai obiectivului de investiții „EXTINDERE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ ȘI  ÎNFIINȚARE SISTEM DE CANALIZARE  ÎN COMUNA POȘTA CÂLNĂU -ETAPA III, JUDEȚUL BUZĂU în cadrul  Programului Național  de Investiții „Anghel Saligny”.


Fișiere atașate:

Bookmark the permalink.
Inapoi