Protecția datelor cu caracter personal

 

NOTĂ DE INFORMARE

PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE PRELUCRATE DE

COMUNA POSTA CALNAU

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecţia datelor), Comuna Posta Calnauare obligaţia de a prelucra în condiţii de siguranţă si numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Comuna Posta Calnau prin intermediul compartimentelor:
-Compartiment agricol
-Compartiment secretariat
-Compartiment administrativ
-Compartiment resurse umane,achizitii,urbanism, relatii publice
-Compartiment asistenta sociala
-Compartiment cultura
-Compartiment impozite si taxe
-Compartiment asistenta medicala
-Compartiment financiar contabil
-Compartiment politie locala
– Prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, colectate direct de la dumneavoastră,  prin mijloace automatizate/manuale.

Scopurile prelucrării datelor sunt:
– Eliberarea chitantelor/notificarilor de plata
– Inregistrarea in Registrul Agricol
– Eliberarea actelor de stare civila
– Incheierea contractelor de achizitie publica
– Achitarea/efectuarea platilor 
– Intocmirea anchetelor sociale  
– Intocmirea dosarelor personale

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele cu caracter personal, acestea fiind necesare pentru prelucrare.

Refuzul dvs. determină neprelucrarea datelor cu caracter personal.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Comuna Posta Calnau în calitate de operator, înregistrat în Registrul de evidenţă a prelucrării de date cu caracter personal, si sunt comunicate numai următorilor destinatari:

 • Primarii si servicii publice in cadrul unitatilor administrative-teritoriale in care locuiti ;
 • Agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca;
 • Agentia Nationala de Administrare Fiscala, respective organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla situata  primaria;
 • Inspectia Muncii,respectiv inspectoratul teritorial de munca;
 • Inspectoratele scolare;
 • Casa de sanatate;
 • Directia pentru evidenta persoanelor si administrarea bazei de date;
 • Compania Nationala ‘’Posta Romana’’-S.A sau alti furnizori de servicii postale;
 • Unitati Bancare;
 • Inspectoratul de Stat in Constructii;
 • Directii generale de asistenta sociala si protectia copilului.
 • Alte institutii ale statului roman care pot furniza informatii necesare pentru indeplinirea obligatiilor legale care ii revin operatorului si care rezulta din exercitarea atributiilor autoritatii publice;

Conform Regulamentului (UE) 2016/679, beneficiaţi de dreptul de acces, la rectivicare, la ștergerea datelor, la restricționarea prelucării, la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și de dreptul de a nu fi supus unei proces individual automatizat . Totodată, aveţi posibilitatea de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în București , B-dul G-ral. Gheorghe Magheru28-30Sector1.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă transmisă prin utilizarea serviciilor poștale la Primaria Comunei Posta Calnau, Judetul Buzau, cod postal 127485 , prin utilizarea serviciilor de poștă electronică la adresa : primariapostacalnau@gmail.com, prin fax la numărul 0238/521102 .

Informații suplimentare referitoare la activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal puteți obține consultând pagina noastră de internet www.comunapostacilnau.ro secțiunea – Protectia datelor cu caracter personal si la adresa https://www.dataprotection.ro/

Conducerea

 

Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal: 

 • Bitoiu Andreea Georgiana

 • Telefon : 0238-521102
 • Fax : 0238-521873
 • Email : dpo@comunapostacilnau.ro

Comments are closed.